EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Csak a párbeszéd segíthet

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Csak a párbeszéd segíthet

A szent szövegek szó szerinti értelmezése félrevezeti a fundamentalistákat

Jutta Hausmann, a budapesti evangélikus teológia ószövetségi tanszékének a professzora Az erőszak kérdése a Koránban témakörben tartotta meg nagy érdeklődéssel kísért előadását A Biblia és a Korán című szegedi nemzetközi konferencián.

– A világpolitikában a keresztény és az iszlám vallás szembenállását tapasztalhatjuk. Annak lehetünk tanúi, hogy G. W. Bush keresztény hadjáratot indított a „Gonosz” ellen. Kutatásai szerint a két kultúra két alapkönyve, a Biblia és a Korán valóban sugallja ezt az erőszakot, amit a világban tapasztalhatunk magunk körül?

– Mind a Bibliában, mind a Koránban emberi tényezőkről van szó, és az emberi léthez sajnos hozzátartozik az erőszak mint életforma, ha tetszik, ha nem. Ez a Bibliában és a Koránban témaként is szerepel. De nem jelenti feltétlenül azt, hogy vagy a Biblia, vagy a Korán képviseli az erőszakot mint kívánatos megoldást, de számol azzal. Ez egészen más, mintha azt olvasnánk ki, hogy mindenképpen erőszakkal kell megoldani a problémákat. Ahol nagyon előtérben áll a fundamentalista megközelítés, ott fundamentalista módon szó szerint olvassák a szent szövegeket. A politikai hatalommal rendelkezők ugyanilyen bigott módon vihetik át a szent szövegeket a mai társadalmi értékrendszerbe.

– A Korán Ön szerint mennyire sugalmaz olyan erőszakos gondolatokat, amelyek a fanatikusok viselkedését megmagyarázhatnák?

– Óriási félreértés, ha azt gondolnánk, hogy a Korán kifejezetten erőszakról beszél, és a fundamentalizmus magatartását támogatná. Az iszlámnak tulajdonképpeni törekvése a béke, mint az iszlám szó maga is kifejti. Hasonlóan a keresztény vallás történelméhez, a középkorban keresztes háborúkhoz vezetett a Biblia szó szerinti olvasása. Katonai fellépéssel terjesztették a keresztény hitet. Másik példa a boszorkányüldözés, ahol szintén élt egy olyanfajta bibliai értelmezés, amely abból indult ki, hogy ami Isten ellen való, azt ki kell irtani.

– Ön szerint hogyan lehet egyáltalán fellépni a fanatikusokkal szemben, milyen eszközökkel?

– A fanatizmus arról is tanúskodik, hogy érzelmi szinten óriási problémák vannak. A fundamentalisták erőszakos fellépése azt mutatja, hogy racionális eszközökkel nem lehet sikerrel fellépni ellenük. Lehetőséget csak abban látok, ha a másik oldal nem erőszakkal válaszol az erőszakra. Máskülönben csak egy olyan spirális folyamat indul el, ami végtelen. A fundamentalizmussal szemben csak azt a módszert látom célravezetőnek, ha újra és újra megpróbálkozunk a párbeszéddel. Sokan azt mondják, én álmodozom, de más megoldást nem látok, mint a kommunikációra, a párbeszédre való törekvést. Az irracionalitáson kívül a másik fontos eleme a fundamentalizmusnak, hogy az egyénnek óriási biztonságot ad. Egy keretet kap az élete, amelyben gondolkodás nélküli biztonságban élhet.

– Úgy gondolja, hogy a politika eszköztárában vannak olyan kommunikációs eszközök, amelyekkel ezt meg lehet valósítani?

– A fundamentalista oldalon az egyénnek kell látnia: emberként el van fogadva. De az a gondolatrendszer és azon eszközök nem, amelyekkel él. Én más utat nem tudok elképzelni.

Forgách Ilona (Csongrád Megyei Napilap, 2007. szeptember 1.)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 Csak a párbeszéd segíthet

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster