EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Hálaadás két évszázadért

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Hálaadás két évszázadért

A templom és az egyházközség kétszáz éves fennállásáért adott hálát múlt szombaton a győrszemerei gyülekezet. Az ünnepi istentiszteleten Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiai szolgálatot Kiss Miklós, a Győr-Mosoni Egyházmegye esperese és Karsay Lajos, a gyülekezet lelkésze végezte.

A szemerei egyházközségnek 1807-től vannak hivatalos feljegyzései; ekkor lépett az anyagyülekezetek sorába. Ebben és a templom építésében döntő szerepet vállalt Matkovich Pál ügyvéd, egyházkerületi felügyelő. Régóta fájt neki, hogy Szemerén, ahol szabad idejét szokta tölteni, nincs evangélikus templom, ezért úgy döntött, hogy saját költségén, közvetlenül lakása szomszédságában templomot építtet. Alapítólevéllel, majd később végrendeletileg is gondoskodott a lelkészi, illetve tanítói állások fenntartásáról. A templomot 1807. november elsején szentelték fel.

Ittzés János Jeremiás siralmai 3,22–26 és 31–32 verseit választotta igehirdetése alapigéjéül. Isten népe örömének egyedüli forrása – kezdte a püspök – Isten szeretete, amelyet Jézus Krisztusban mutatott meg maradéktalanul. Ez a végtelen isteni szeretet az evangéliumból hangzik felénk. Azért volt fontos elődeinknek a templom felépítése, hogy a jó hír ne halkuljon el, hanem folyamatosan hangozhasson az evangélium. Ezen az ünnepen azonban azt is reálisan kell látni, hogy csak Isten kegyelmének köszönhető, hogy nincs még végünk. Az Úr most is felajánlja a megtérés lehetőségét – fejtette ki az igehirdető. „Az ünnepnek végül van egy sajátos, mai üzenete is. Ma is szükségünk volna olyan őrállókra, akik – mint elődeink – meghallják Isten szavát, és tudásuk, lehetőségük legjavát adva szeretnének használni egyházunknak” – fejezte be igehirdetését Ittzés János.

A hálaadó istentisztelet úrvacsorával és közgyűléssel folytatódott, majd szeretetvendégséggel ért véget.

K. M.

Regionális hozzárendelés:


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 Hálaadás két évszázadért

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster