EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Hárman az emmausi úton

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Hárman az emmausi úton

Lelkészszentelésre és -iktatásra került sor egyetlen ünnepi istentisztelet keretében szeptember 9-én a Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközség templomában. „Christus loquens! Beszélő, megszólító Krisztusunk van! Az emmausi tanítványok Jézust csak akkor ismerték fel, amikor megszólalt: az igét magyarázta, és megtörte a kenyeret. A feladatotok az, hogy a ti szavaitokban is felismerjék az emberek Krisztust!” – e szavakkal bocsátotta útjára Herpay Gábor és Schütte-Gál Orsolya frissen ordinált lelkészt, illetve Bozorády Andrást, a Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközség megválasztott lelkipásztorát dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke. Az ünnepi istentisztelet iktatási szolgálatát Sztankó Gyöngyi, a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperese végezte.

Az egyházkerület püspöke Lk 24,32 alapján hirdette Isten igéjét. Kiemelte, hogy mindnyájan emmausi tanítványok vagyunk; a kérdés csak az, hogy Emmaus felé tartunk-e csalódottan, keserűen, vagy pedig már Emmaustól visszafelé járunk a közösségeinkben. Ez a visszafelé vezető út egészen más lelkületű, mert a vándorok akkor már tudták, hogy a Feltámadottal találkoztak. Három vándor találkozott egymással és a velünk együtt vándorló Krisztussal itt, a nyíregyházi Emmausban – mutatott rá Fabiny Tamás.

Schütte-Gál Orsolya mint az emmausi gyülekezet első hatodévese állt meg az oltár előtt. Teológusként a Bethesda Gyermekkórház onkológiai osztályán dolgozott két és fél évig. Ez az időszak gyökeresen megváltoztatta az életét. A haldokló gyermekek ápolása, a szülők vigasztalása emberileg átformálta. Ösztöndíjasként a németországi Bielefeld-Bethelben a fogyatékosokat gondozó intézetbe került, itt ismerte meg későbbi férjét, Schütte Jens Uwét. A frissen felavatott lelkésznő Németországban, egy német–magyar ökumenikus alapítványnál kezdi meg szolgálatát.

Herpay Gábor megérett és megharcolt döntésként élte meg, hogy ezen a vasárnapon elindul a lelkészi pályán. Teológiai tanulmányait 1999-ben fejezte be, azóta kórházi lelkigondozóként dolgozik Nyíregyházán. A betegekkel való kapcsolat, a betegágy mindent elsöprő őszintesége a napi munkájában és hitéletében nap mint nap megerősíti, megújítja. A jövőben mint egyházmegyei beosztott lelkész, illetve kórházlelkész dolgozik tovább.

Bozorády András édesapjának az évtizedes munkáját viszi tovább Nyíregyházán. Mögötte nemcsak a nyíregyházi, hanem a dunaharaszti gyülekezet támogató és bátorító ereje is ott áll. A bő hét esztendő alatt, melyet az utóbbi közösségben eltöltött, élő ökumenikus kapcsolatokat tartott fenn a testvéregyházakkal. Lk 10,40–42 alapján tartott igehirdetésében megfogalmazta kereszténységünk csaknem elfelejtett üzenetét: tartsunk szünetet! Amiképp egy dzsesszzongorista számára a szünet éppolyan fontos, mint a ritmus, minthogy e kettő alkotja a harmóniát, a zenét, a keresztény ember számára ugyanúgy életbe vágó az Istennel eltöltött idő, a „szünet” – hangsúlyozta. Ő azokért van – fejtette ki –, akik még nincsenek itt; elmondta továbbá, hogy otthont teremtő és otthont adó gyülekezetet vett át és visz is tovább.

Köszöntőjében András édesapja, Bozorády Zoltán nyíregyházi lelkész kiemelte, hogy az Úrral csak úgy tud találkozni az ember, ha előtte leveszi a saruját, és úgy borul le a Mindenható előtt.

Miután Soltész Csaba, a Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközség felügyelője megnyitotta az ünnepi közgyűlést, köszöntők sora hangzott el: az Északi Egyházkerület felügyelője, Benczúr László után Márföldi István egyházmegyei felügyelő üdvözölte az újonnan beiktatott pásztort és az ordinált lelkészeket; őt Keresztes Szilárd görög katolikus megyés püspök követte.

Dóbiás Zalán római katolikus káplán, Faragó Csaba és Nagy János református lelkész, illetve Láng András baptista lelkipásztor közösen előadott gitáros énekkel köszöntötte a lelkészeket. A sort Müller Péternek, a Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség felügyelőjének szavai zárták.

Czöndör István

Regionális hozzárendelés: Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 Hárman az emmausi úton

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster