EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál

Ami döntően jellemző rá: „a legek hídja”. Nemcsak a viadukt számokban kifejezhető adatai tükrözik ezt, hanem az is, hogy csodálatos környezetben kanyarog, és szinte az egész Balatonra gyönyörű kilátás nyílik róla. Hossza közel két kilométer, legmagasabb pontja a terepszinttől nyolcvannyolc méter. Kivitelezési költsége több mint 41 milliárd forint volt; három évig épült.

Ám egyúttal a korlátozások hídja is. Fel kell hívni rá az autósok figyelmét, hogy senki se álljon le rajta gépkocsijával ámuldozni – még néhány percre sem, hiszen leállósáv nincs, emiatt pedig balesetveszélyes lehet a lassítás is. Fontos tudnivaló az is, hogy a Balaton déli partja melletti pályarészen (Sóstó és Nagykanizsa között) nincs üzemanyagtöltő állomás; tanácsos ellenőrizni a tartály állapotát, mielőtt valaki felhajt a viaduktra.

Talán magyarázza, hogy a völgyhíd miért az autósoké, hogy megépítésével a Balaton teljes déli partján való gyorsabb közlekedést szerették volna előmozdítani. Kárpótlásul a biciklisták és a gyalogosok az ünnepi átadás előtt kipróbálhatták az autópálya új szakaszába épült völgyhidat, és gyönyörködhettek a páratlan szépségű kilátásban. Mégis, ez egyszeri alkalom maradt, és a völgyhíd az autósoké! De meditációm evangéliumi jellege abban rejlik, hogy vezet alatta keresztút…

Már az építkezés idején is élhettünk ezzel a lehetőséggel: feleségemmel átmentünk autóval a völgyhíd alatti keresztúton, hogy szülőfalum templomában a kereszt titkáról szólhassak. Azért volt „izgalmas” az áthaladás, mert roppant súlyú – hatszáz tonnás – elemek tornyosultak felettünk. Ugyanakkor érzékeltette velünk: Jézusnak a kereszten a több száz tonnás betonelemeknél súlyosabb bűnterhet kellett hordania, hogy kárhozatos súlya ne szakadjon ránk. Így hordozta helyettünk, értünk és miattunk „a világ bűnét” (Jn 1,29).

A csodálatos panorámát kínáló kőröshegyi völgyhídról csak gyorsan közlekedő járművekből lehet rápillantani a magyar tengerre. Kell egy bizonyos „anyagi bázis” (autó), hogy valaki eljusson erre a magaslatra, és gyönyörködhessen Isten teremtett világának szépségében.

Ötven évvel ezelőtt kerékpárommal a szárszói missziói körzetet járva gyakran megálltam a Balatonföldvárról Szárszó felé vezető emelkedő csúcsán, ahonnét a tél végi naplemente sugarai bearanyozták a keresztformára repedt jégtáblák közötti víztömeget. Vittem nehezebb utakon is – kerékpártempóban – az evangélium üzenetét, amelyet azon a tél végi naplementén a Balaton jege elém rajzolt és az ige szívembe vésett.

Ma a völgyhídon át gyorsabban lehet eljuttatni az örömhírt az emberekhez. De eközben nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az igazi „összekötő híd” számunkra a Megfeszített keresztje.

Jézus mint jó pásztor azonban nemcsak füves legelőkön vezet át bennünket, hanem elvezethet azokhoz is, akik a mellékutak rögös talaján vagy szakadékba zuhanva tengetik életüket. Bizodalmas és engedelmes hittel mehetünk vele bátran – akár „hídszolgálati útra”, akár a mélységben kanyargó keresztutakra –, mert ő élő Úrként velünk vándorol!

Szimon János


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster