EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Példaként a nagyok előtt

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Példaként a nagyok előtt

„Kicsi a bors, de erős!” – ezekkel a szavakkal köszöntötte az ünneplő bokodi gyülekezetet Szabó György, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület felügyelője azon a közgyűlésen, amelyet az elmúlt vasárnap délelőtt a templom felújítása alkalmából rendezett hálaadó istentisztelethez kapcsolódva tartottak. A felügyelő példaként állította a Komárom megyei kis gyülekezet áldozatkészségét a nagyok elé.

A bokodi gyülekezet már a türelmi rendelet kiadásának évében templomépítésbe kezdett. Az épület 1781-ben és 1791-ben nyerte el jelenlegi formáját, amikor a templomhajót és a tornyot megépítették. Jelentősebb kiegészítés és átalakítás történt 1807-ben, ekkor került a toronyba a toronyóra, 1812-ben pedig a zsindelyes tetőt cserélték cserepesre. A második világháborúban lövés érte a tornyot a kereszt alatt; a kárt 1948-ban helyreállították.

1962-ben és 1981-ben új köntöst kapott a templom; 1997-ben a teljes tetőszerkezet felújítása és a régi cseréptető lecserélése történt meg. Ezek után zárja a sort az idei felújítás.

Az ünnepi istentisztelet igehirdetőjének Ittzés János püspököt kérték fel, aki a vasárnap evangéliuma, a tíz leprás története (Lk 17,11–17) alapján tartott prédikációjában hangsúlyozta, hogy az üdvözítő hit a reménytelenséget is megosztja Jézussal, sőt életünk mélységeiben születik. Sokszor csak Jézus ígérete marad velük reménytelenségünkben. Egyedül ehhez a Krisztushoz kell mennünk, mert ő gyógyítja meg életünk templomát. Végezetül azt kérte a püspök: látsszék meg a gyülekezet tagjain, hogy a bokodi egyházközségnek nem csak a temploma újult meg.

Zsebők István felügyelő a közgyűlésen elmondta, hogy a mostani tatarozás már közvetlenül az ezredforduló után szerepelt terveikben, de 2004-ben először a parókiát újították fel. A templom mostani – külső – felújítását tisztázatlan statikai helyzete, a lábazat vizesedése és a festés elhasználódása, a vakolat részleges sérülései indokolták.

A beruházást két ütemben hajtották végre. 2006 őszén a falazat átnedvesedését megszüntető munkálatokat végezték el. A második ütem ez év májusában kezdődött, és augusztus közepén fejeződött be. A feladat ekkor a teljes külső falfelület elkészítése, festése volt. Miközben zajlottak a munkák, kiderült, hogy a toronysisak borítását is szükséges újrafesteni, már csak a megújult külsővel való összhang miatt is.

A felújítás teljes költsége 7,2 millió forint volt, amelynek jelentős részét – mintegy 5 millió forintot – a gyülekezet alapítványa javára befizetett összegből fedezték az egyházkerület támogatása mellett.

Az ünnepségen köszöntötték Sztruhár Andrást, aki az oroszlányi vízmű üzemvezetőjeként – helyi lelkész nem lévén – évek óta nem lelkészi egyházi munkásként gondozza az élni akaró bokodi kis gyülekezetet.

M. Gy.

Regionális hozzárendelés: Bokodi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 Példaként a nagyok előtt

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster