EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Kápolna Mátyás palotájában

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Kápolna Mátyás palotájában

A történelmi eseményekben és emlékekben gazdag városok múltját rendre át- meg átszövik érdekesebbnél érdekesebb legendák és mondák. Nincs ez másképp Visegrád esetében sem. Így fordulhatott elő, hogy híres 13. századi lakótornyát a Szent László által 925 esztendeje, 1082-ben fogságba ejtett és tömlöcbe vetett Salamon királyról nevezte el a népi emlékezet – holott eredetileg az ispáni várban raboskodott az egykori magyar uralkodó.

A szellemi és az épített örökség mellett Visegrád a táj szépségével is foglyul ejti látogatóit, hiszen ki nem csodálta még meg a Dunakanyar fenséges panorámáját a fellegvárból? Ez utóbbit a Salamon-toronnyal egy időben építtette IV. Béla és felesége, Mária királyné. Visegrád 1323-ban vált királyi székhellyé, vagyis mai értelemben fővárossá, és ekkortól indult meg a Duna partján fekvő királyi palota kiépítése is. Károly Róberttel, Nagy Lajossal és Mária királynővel kezdődött az építkezés, majd Luxemburgi Zsigmond és Corvin Mátyás uralkodása alatt teljes pompájában virágzott a palota, hogy azután átadja helyét a török időktől bekövetkező pusztításnak és pusztulásnak.

Az épületegyüttes régészeti feltárása a 20. században kezdődött meg, a műemlékvédelmi szempontok mellett az emberi szépérzéket is figyelembe vevő rekonstrukció pedig a millennium időszakában kapott új lendületet. A munka azóta sem állt meg: többek között az egykori palotakápolna feltárása és rekonstrukciója napjainkban is zajlik.

A királyi rezidencia eredeti templomát Károly Róbert alapította, majd Zsigmond-kori felújítását követően a ferencesek birtokába került. A második, a palotaegyüttes szerves részét képező kápolna – melynek alapfalai most is láthatók – a 14. század végén épült. Végső formáját Mátyás király alatt nyerte el, amikor is 1476 és 1484 között késő gótikus stílusban alakították át. Ennek során a teljes berendezést kicserélték.

Az épületet egykoron bordás keresztboltozat fedte, a gótikus stílusra olyannyira jellemző mérműves ablakai voltak, padozatát színes padlócsempe borította; ennek töredékei láthatók a múzeumi anyagban. A hófehér alabástromból faragott főoltár mellett két mellékoltár, szószék, valamint a szentélyből nyíló sekrestye szolgálta a hitéleti célokat. Maga Mátyás király az e fölött található királyi oratórium ablakán át követte a misét. A festett oltárkép mellett mennyezetfreskók és szentek szobrai díszítették a sűrűn aranyozott, itáliai kőfaragók által vörös márványból kiképzett templombelsőt.

Beatrix királyné egy firenzei hangszerkészítő mesternél rendelte az ezüstsípokkal ékesített orgonát, melyet a kápolna oldalfalán levő erkélyen helyeztek el. A mészkőből faragott orgonakarzat-tartó konzolok a palota pincehelyiségében berendezett kőtárban tekinthetők meg. Szintén épségben megmaradt a templom déli kapuívét díszítő vörös márvány dombormű, közkeletű nevén a visegrádi Madonna. Ezt a Salamon-toronyban levő állandó kiállításon tekinthetik meg a város szakrális emlékei iránt érdeklődő látogatók.

Rezsabek Nándor


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 Kápolna Mátyás palotájában

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster