1%

 
Menü
Nyugati Evangélikus Egyházkerület
Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben
Püspöki körlevelek
A Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozata az emberi élet védelmében az abortusztabletta bevezetésének tervezésekor
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozata az emberi élet védelmében az abortusztabletta bevezetésének tervezésekor

Vállalva a teremtő Isten által ránk ruházott kötelezettséget és felelősséget, amely történelmi egyházként hárul ránk az abortusztabletta tervezett magyarországi bevezetése idején, egyházunk minden tagjának és rajtuk keresztül a magyar társadalomnak a megkülönböztetett figyelmébe ajánljuk az ezzel kapcsolatos etikai szempontok széles körű megfontolását.

Súlyos, meghatározó történelmi tapasztalatok birtokában és megfelelni igyekezve az életről való gondoskodás teremtésben kapott útmutatásának, az abortusztabletta bevezetésének jelenlegi, kezdeti szakaszában emlékeztetünk arra, hogy az abortusz egy mind vallási, mind genetikai értelemben vett, fejlődő emberi élet kioltását jelenti. E tekintetben a hormonkészítményekkel kivitelezett eljárás megítélése nem különbözhet a hagyományos módon végzett abortuszétól.

Tény, hogy pillanatnyilag sem jogrendünk, sem az ezen tájékozódó közvélemény nem következetes a méhen belüli élet emberi életként való elismerése és az őt megillető jogok kérdésében. Ez egyrészt köztudomásúlag paradox értelmezési helyzeteket szül, másrészt eltereli a figyelmet arról a nagyobb feladatról, hogy miként felelhetne meg a magyar társadalom a jelen és jövő számára egyaránt ígéretes családmodellek kialakítását ösztönző feladatának.

Megfeledkezünk erről a stratégiai jelentőségű társadalmi feladatról akkor is, amikor a tabletta bevezetésének megítélésénél csak a klinikai tesztek eredményét, a hagyományos beavatkozás elkerülésének előnyeit vagy az anya gyermeke fölötti rendelkezési jogát vesszük számításba.

Még ha külföldi statisztikák nem is igazolják a tablettával végzett abortuszok számának drasztikus emelkedését, a "könnyű abortusz" lehetősége nem segíti a tudatos, preventív családtervezés gyakorlatának kialakulását, hanem újabb indokot kínál a kérdés újragondolásának és következetes kezelésének halogatására. Az abortusztabletta alkalmazása látszólagos vonzó egyszerűségével tovább redukálja, technicizálja az élet és életadás mindennapos csodáját. Az élet tiszteletének szellemiségét, az élet továbbadásával járó felelősség elmélyülését és az emberi méltóság elismerését ismét alárendeli annak a technikai szemléletnek, amelynek leváltását utódaink iránt viselt felelősségérzetünk megkövetelné.

A Magyarországi Evangélikus Egyház az abortusztabletta magyarországi bevezetése helyett örömmel üdvözölne egy olyan hatékony és széles körű társadalmi programot, amely az élet feltétlen tiszteletben tartásával a 21. század valódi gondjaira keres megfelelőbb válaszokat, helyes családmodelleket.

Budapest, 2005. október 6.

 D. Szebik Imre elnök-püspök,

Gáncs Péter püspök,

Ittzés János püspök

Társoldalak
Egyetemes nyilatkozat 2009 ökumenikus imahetében
A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Sajtóközlemény
Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban
Elnökségi körlevél
EU. Elnökségi püspöki körlevél
Nyilatkozat
Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsának nyilatkozata a kormány felkérésére
Közlemény
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata
Körlevél a liturgia tervezetről
Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Egyházvezetők nyilatkozata
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.
Sajtóközlemény 2008. január 31.
Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban
Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban
A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása a szerv- és szövetadományozás etikai megítéléséről
Püspöki körlevél a megromlott szlovák-magyar viszonyról
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata az ügynökkérdés kapcsán
Püspöki körlevél az úrvacsoráról
Nyilatkozat
Elfogadhatatlan zárszámadás
 


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Nyugati Evangélikus Egyházkerület Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben Püspöki körlevelek A Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozata az emberi élet védelmében az abortusztabletta bevezetésének tervezésekor

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster