1%

 
Menü
Nyugati Evangélikus Egyházkerület
Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben
Püspöki körlevelek
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.
 

A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.

Nyilatkozat

Budapest, 2007. augusztus 26.

A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház ismerve a hazánkban tapasztalható társadalmi és gazdasági problémákat, a protestáns hagyományok szellemében, felelősséget érezve népünkért a maga eszközeivel kíván közreműködni a megoldásban.

Akkor, amikor az állam tudatosan kivonul a társadalmi feladatok egy részéből, és a helyi közösségek önszerveződései veszik át az egyes területeket, a minden településen jelenlevő egyházi közösségek nagy segítséget jelenthetnek a helyi társadalom életében, a közösségek működőképességének biztosításában.

Ennek érdekében elengedhetetlennek tartjuk, hogy a szétválasztott, de egymásra utalt egyház és állam viszonyát a kiszámíthatóság és a jogbiztonság jellemezze, s a megállapodások, szerződések, írásbeli állásfoglalások alapján, valamint a szóbeli ígéretek megvalósulásával váljon lehetővé a közjó érdekében történő együtt-munkálkodás.

A két történelmi protestáns egyház mind hitéleti tevékenységével, mind pedig társadalmi feladatátvállalásával (oktatás, egészségügyi- és szociális ellátás) mindent megtesz azért, hogy létrejöjjön hazánkban a társadalmi konszenzus, megvalósuljon a társadalmi igazságosság, tudatosodjon hazánk polgáraiban az egymás iránt viselt felelősség.

Közállapotaink általános javításának érdekében fontosnak tartjuk, hogy az előttünk álló, a jövő évi tervezés szempontjából döntő időszakban a meglévő keretek tartalommal való kitöltésével, az érvényes szabályzók működőképessé tételével, az érdemi párbeszéd és a közös gondolkodás eszközeivel folytatódjon az együttműködés, s váljon lehetővé a közös feladatok egymást segítő ellátása.

A református és evangélikus egyház ugyanakkor nyitott arra, hogy a jelenleginél intenzívebbé váljon a közös jövőről szóló dialógus, váljon átláthatóbbá állam és egyház kapcsolatrendszere és induljon meg az egymásra figyelő párbeszéd úgy, hogy mind a magyar állam, mind egyházaink tevékenységüket rendeltetésszerűen, a közjó érvényesülése érdekében végezhessék.

Egyházaink, hagyományaikhoz híven, továbbra is értékteremtő közösségként kívánják hazánk felemelkedését és boldogulását szolgálni. Reménységünk, hogy mind a magyar társadalom, mind pedig az állam tapasztalja, elfogadja és elismeri egyházaink felelős magatartását.

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és dr. Nagy Sándor főgondnok a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke.

Ittzés János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és Prőhle Gergely a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője.

Társoldalak
Egyetemes nyilatkozat 2009 ökumenikus imahetében
A Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozata az emberi élet védelmében az abortusztabletta bevezetésének tervezésekor
A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Sajtóközlemény
Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban
Elnökségi körlevél
EU. Elnökségi püspöki körlevél
Nyilatkozat
Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsának nyilatkozata a kormány felkérésére
Közlemény
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata
Körlevél a liturgia tervezetről
Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Egyházvezetők nyilatkozata
Sajtóközlemény 2008. január 31.
Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban
Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban
A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása a szerv- és szövetadományozás etikai megítéléséről
Püspöki körlevél a megromlott szlovák-magyar viszonyról
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata az ügynökkérdés kapcsán
Püspöki körlevél az úrvacsoráról
Nyilatkozat
Elfogadhatatlan zárszámadás
 


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Nyugati Evangélikus Egyházkerület Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben Püspöki körlevelek A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster