1%

 
Menü
Nyugati Evangélikus Egyházkerület
Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben
Püspöki körlevelek
Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban
 

Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban

Egyházunk három egyházkerületének püspöke a Liturgiai Bizottsággal egyetértésben az alábbi javaslatot terjeszti a lelkészek és gyülekezeteink presbitériumai elé.

 2005. pünkösd ünnepétől kezdődően a három püspök istentiszteleti szolgálata során a gyülekezetekben bemutatja a Luther-kabátra helyezett, az egyházi év liturgikus színeinek megfelelő úgynevezett lelkészi stólát, amelyet a protestáns egyházakban egyre gyakrabban alkalmaznak. Egy féléves bemutató időszak után minden gyülekezet presbitériuma eldöntheti lelkészével egyetértésben, hogy bevezeti-e istentiszteleti gyakorlatában a lelkészi stóla használatát.

A bemutatás szándékát az alábbiakban indokoljuk.

1) Szerte a világon - de különösen Nyugat-Európa evangélikus egyházaiban - már korábban sor került a lelkészi stóla viseletének bevezetésére. Ezáltal a lelkész liturgikus megjelenése is jelzi az egyházi esztendő adott ünnepkörét. (Például pünkösdkor piros, Szentháromság vasárnapján fehér, az azt követő vasárnapokon zöld stb.)

2) Esetleges hazai bevezetésével kapcsolódunk a világ evangélikusságának liturgikus tradíciójához, amely sokrétű, és igen változatos.

3) A színes lelkészi stóla oldja a lelkész különben egyhangú, komor megjelenését a fekete színű Luther-kabátban.

4) Tábori lelkészeink katonai egyenruháján a lelkészi stóla jelzi, hogy viselői egyházi személyiségek.

5) A lelkészi stóla viselése kifejezésére juttatja lelkészeink ordinációját és a más keresztény egyházak lelkészeivel való lelki összetartozását.

6) Kórházban és egyéb, templomi szolgálaton kívüli alkalmakon való viselése fekete öltöny mellett egyértelműen azonosítja a lelkészt. Kérjük lelkészeinket és gyülekezeteinket, fogadják a bemutató kezdeményezést a liturgikus viselet gazdagodásának egyik sajátos formájaként, s majd egy fél esztendő múltán hozzák meg megalapozott döntésüket.

Az egyház Ura, a feltámadott Jézus Krisztus áldja meg az evangéliumért végzett szolgálatunkat magyarhoni egyházunkban és szerte a világon.

Budapest, 2005. április hó 15. napján

Erős vár a mi Istenünk!

Gáncs Péter püspök

 D. Szebik Imre elnök-püspök

Ittzés János püspök

Társoldalak
Egyetemes nyilatkozat 2009 ökumenikus imahetében
A Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozata az emberi élet védelmében az abortusztabletta bevezetésének tervezésekor
A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Sajtóközlemény
Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban
Elnökségi körlevél
EU. Elnökségi püspöki körlevél
Nyilatkozat
Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsának nyilatkozata a kormány felkérésére
Közlemény
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata
Körlevél a liturgia tervezetről
Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Egyházvezetők nyilatkozata
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.
Sajtóközlemény 2008. január 31.
Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban
A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása a szerv- és szövetadományozás etikai megítéléséről
Püspöki körlevél a megromlott szlovák-magyar viszonyról
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata az ügynökkérdés kapcsán
Püspöki körlevél az úrvacsoráról
Nyilatkozat
Elfogadhatatlan zárszámadás
 


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Nyugati Evangélikus Egyházkerület Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben Püspöki körlevelek Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster