1%

 
Menü
Nyugati Evangélikus Egyházkerület
Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben
Püspöki körlevelek
Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében
 

Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében

**Kedves Testvéreink!**

Mint eddig minden népszavazás-választás alkalmával, most is kérő szóval fordulunk gyülekezeteink hívő népéhez.

 2004. december 5-én a határon kívül élő magyarok kettős állampolgársága kérdésében nyilváníthatunk véleményt szavazásunkkal. Kérjük és felhívjuk Testvéreinket a szavazáson való felelős részvételre.

_Igenlő_ szavazatunkkal tanújelét adhatjuk annak, hogy az önhibájukon kívül határon túlra szakadt magyar testvéreinkkel közösséget vállalunk, hozzánk tartozónak tekintjük őket, amint ezt eddig is így vallottuk. Most sem tehetünk másként. Bizonyos, hogy állásfoglalásunknak vannak ránk háruló kötelezettségei, de ezek - véleményünk szerint - az anyaországban élők hátrányos gazdasági helyzetbe sodródása nélkül teljesíthetők. Másrészt a kettős állampolgárság két különböző jogi szabályozást igényel a határon innen és a határon túl élők esetében.

Határon túl élő magyar testvéreinket mindannyiuk szeretetébe és jó indulatába ajánljuk. Adjon az Egyház Ura áldott adventi időt és örömteli karácsonyt, hogy jó lelkiismerettel tudjunk ünnepelni.

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest, 2004. november 19.

 D.Szebik Imre elnök-püspök sk.

Ittzés János püspök sk.

Gáncs Péter püspök sk.

Társoldalak
Egyetemes nyilatkozat 2009 ökumenikus imahetében
A Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozata az emberi élet védelmében az abortusztabletta bevezetésének tervezésekor
A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Sajtóközlemény
Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban
Elnökségi körlevél
EU. Elnökségi püspöki körlevél
Nyilatkozat
Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsának nyilatkozata a kormány felkérésére
Közlemény
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata
Körlevél a liturgia tervezetről
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Egyházvezetők nyilatkozata
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.
Sajtóközlemény 2008. január 31.
Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban
Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban
A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása a szerv- és szövetadományozás etikai megítéléséről
Püspöki körlevél a megromlott szlovák-magyar viszonyról
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata az ügynökkérdés kapcsán
Püspöki körlevél az úrvacsoráról
Nyilatkozat
Elfogadhatatlan zárszámadás
 


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Nyugati Evangélikus Egyházkerület Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben Püspöki körlevelek Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster