1%

 
Menü
Nyugati Evangélikus Egyházkerület
Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben
Püspöki körlevelek
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata

 2007. október 25-én tartotta ülését a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa. Az ülésen az egyház püspökei: Ittzés János elnök-püspök, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület, Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület, és dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke, a következő határozatot hozták:

A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa - a közelmúlt eseményeinek kiértékelése alapján, az esperesi tanács előzetes tájékoztatása után - a Budapesten, 2007. október 25-én tartott ülésén egyhangúlag a következő határozatot hozta:

A MEE egyház lelkészei szabadon élhetnek állampolgári jogaikkal, és mint a Magyar Köztársaság polgárai lelkiismeretük szerint, személyes felelősséggel vesznek részt társadalmi és politikai szervezetek rendezvényein. Ugyanakkor nyilvános, politikai eseményekhez kapcsolódó bármilyen egyházi jellegű szolgálatban, liturgikus cselekményben - akár civilben, akár liturgikus öltözékben - csak az illetékes püspökkel való előzetes konzultáció után és a püspök hozzájárulásával működhetnek közre. Ennek a kötelezettségnek az elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül, és az illetékes fegyelmi tanács eljárását vonja maga után. (2005. évi IX. tv. 13-16. §)

Társoldalak
Egyetemes nyilatkozat 2009 ökumenikus imahetében
A Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozata az emberi élet védelmében az abortusztabletta bevezetésének tervezésekor
A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Sajtóközlemény
Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban
Elnökségi körlevél
EU. Elnökségi püspöki körlevél
Nyilatkozat
Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsának nyilatkozata a kormány felkérésére
Közlemény
Körlevél a liturgia tervezetről
Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Egyházvezetők nyilatkozata
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.
Sajtóközlemény 2008. január 31.
Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban
Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban
A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása a szerv- és szövetadományozás etikai megítéléséről
Püspöki körlevél a megromlott szlovák-magyar viszonyról
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata az ügynökkérdés kapcsán
Püspöki körlevél az úrvacsoráról
Nyilatkozat
Elfogadhatatlan zárszámadás
 


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Nyugati Evangélikus Egyházkerület Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben Püspöki körlevelek A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster