1%

 
Menü
Nyugati Evangélikus Egyházkerület
Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben
Püspöki körlevelek
Sajtóközlemény
 

Sajtóközlemény

Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy miközben zajlik a zárszámadási törvény parlamenti vitája, az oktatási kiegészítő támogatásra vonatkozó, a törvény által előírt egyházakkal történő egyeztetés elmaradt.

A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartja, hogy a törvény által garantált kiegészítő támogatás a törvényben meghatározott egyeztetések nélkül, egyoldalú változtatási javaslattal került a parlament elé. A kiegészítő támogatás és a kiegészítő támogatás számítási alapjának csökkentése veszélyezteti egyházaink közoktatási feladatainak ellátását, ellentmond az esélyegyenlőség követelményének, amely az egyházak által átvállalt állami feladatok finanszírozásának törvény által biztosított alapelve.

A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház a közoktatási intézmények fenntartásával és működtetésével közcélú tevékenységet lát el. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (3) bekezdése szerint "a számítási alap nem csökkenthető", az (5) bekezdése szerint pedig: "A kiegészítő támogatásra vonatkozó önkormányzati tervezett és tényleges adatok ismeretében az eltérés az érintett egyházzal történő egyeztetésnek megfelelően az éves költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben előírtak szerint kerül rendezésre." Keserűen tapasztaljuk, hogy a kormány a zárószámadásáról szóló törvényjavaslat előkészítése során az idézett törvény 6§ (3) és (5) bekezdésének tartalmát nem kívánta figyelembe venni, s így törvénysértő módon vitte a javaslatot a parlament elé.

Ha az Országgyűlés érdemi egyeztetés, valamint az idézett törvényhelyek megtartása nélkül fogadja el a Magyar Köztársaság 2004. évi zárószámadását, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház kénytelen az Alkotmánybírósághoz fordulni jogorvoslatért.

Dr. Bölcskei Gusztáv, püspök, Magyarországi Református Egyház

 D. Szebik Imre, püspök, Magyarországi Evangélikus Egyház

Budapest, 2005. október 17.

Társoldalak
Egyetemes nyilatkozat 2009 ökumenikus imahetében
A Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozata az emberi élet védelmében az abortusztabletta bevezetésének tervezésekor
A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban
Elnökségi körlevél
EU. Elnökségi püspöki körlevél
Nyilatkozat
Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsának nyilatkozata a kormány felkérésére
Közlemény
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata
Körlevél a liturgia tervezetről
Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Egyházvezetők nyilatkozata
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.
Sajtóközlemény 2008. január 31.
Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban
Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban
A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása a szerv- és szövetadományozás etikai megítéléséről
Püspöki körlevél a megromlott szlovák-magyar viszonyról
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata az ügynökkérdés kapcsán
Püspöki körlevél az úrvacsoráról
Nyilatkozat
Elfogadhatatlan zárszámadás
 


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Nyugati Evangélikus Egyházkerület Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben Püspöki körlevelek Sajtóközlemény

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster