1%

 
Menü
Nyugati Evangélikus Egyházkerület
Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben
Püspöki körlevelek
EU. Elnökségi püspöki körlevél
 

EU. Elnökségi püspöki körlevél

Kedves Testvéreink!

Hazánk fontos történelmi mérföldkőhöz érkezett. Az Európai Unió tagállamai közé felvételt nyerhet. Részévé válhat azon európai államok közösségének, amelyekhez történelmi múltjával és kulturális örökségével mindig is tartozott.

Nem titkolhatjuk, hogy számtalan kérdés fogalmazódik meg bennünk, amelyekre válaszokat keresünk.

Evangélikus Egyházunk e mostani állásfoglalása mögött felfedezhetők a kérdésekre adott válaszok és Istenbe vetett reménységünk is.

Hisszük, hogy Isten a történelem Ura. Ő hozta el a szabadság hajnalát az elmúlt évtizedben, s most nyitott ajtót kínál az Európai Nemzetek Közösségébe való belépésre. Nincs kétségünk afelől, hogy tízmilliós nemzetünk gazdasági, kereskedelmi és politikai érdekeinek figyelembevételével a nyitott ajtón be kell lépni, és élni kell azzal a lehetőséggel, hogy államjogilag is egyek legyünk Európa államaival és a kontinens népeivel.

Az EU létrejötte a tagállamok életében a határok átjárhatóságát, virtuálissá tételét, szinte eltűnését eredményezi. Ez hazánk esetében a mostani határok mentén élő magyar ajkú lakosságnak azt a kitüntető könnyebbséget jelenti majd, hogy kereskedelmi, kulturális és gazdasági téren közös régióba tartozhat az egy nyelvet beszélő szomszédos települések lakosságával. Munkahelyválasztás, tanulmányok folytatása könnyebbé és eredményesebbé válik az azonos kultúrában élők között.

Reálisan számolnunk kell az erős és kiterjedt érdekeltséget képviselő német, francia és angol kultúra dominanciájával. Bizonyos, hogy az európai népek együttélése kultúráik kölcsönös megismerését, egészséges egymásra hatását hozza magával. A három jellegzetes kultúrkör mellett számolni kell a többi kisebbségi helyzetben élő nép történelmi, nyelvi, művészeti örökségével. Ezért a kis népek (szomszédaink: szlovák, román, horvát, szerb, szlovén; távolabbiak: a balti államok, a skandináv közösségek) talán először történelmük során szoros egymásrautaltságukban együtt igényelhetik maguknak sajátos kincseik megőrzését, nemzeti hagyományaik ápolását. Mi magyarok pedig szomszédainkkal szoros érdekeltségi körben – a kisebbség értékeinek megőrzése indokaként – együtt erősíthetjük egymás igényeit.

Reménységgel nézünk hazánk EU tagsága elé. Isten, a történelem Ura őrizzen és tartson meg minket a Kárpát-medencében az Ő szolgálatában magyar hazánk javára, minden európai nép erkölcsi és gazdasági felemelkedésére és az Ő dicsőségére. Bízzunk Istenben, és ezért bízzunk a jövőben! (Európának Lélekre és tiszta emberségre van szüksége.)

Budapest, 2003. Böjt havában.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

Dr. Harmati Béla püspök s.k

Szebik Imre elnök-püspök s.k

Ittzés János püspök s.k

Társoldalak
Egyetemes nyilatkozat 2009 ökumenikus imahetében
A Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozata az emberi élet védelmében az abortusztabletta bevezetésének tervezésekor
A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Sajtóközlemény
Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban
Elnökségi körlevél
Nyilatkozat
Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsának nyilatkozata a kormány felkérésére
Közlemény
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata
Körlevél a liturgia tervezetről
Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Egyházvezetők nyilatkozata
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.
Sajtóközlemény 2008. január 31.
Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban
Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban
A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása a szerv- és szövetadományozás etikai megítéléséről
Püspöki körlevél a megromlott szlovák-magyar viszonyról
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata az ügynökkérdés kapcsán
Püspöki körlevél az úrvacsoráról
Nyilatkozat
Elfogadhatatlan zárszámadás
 


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Nyugati Evangélikus Egyházkerület Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben Püspöki körlevelek EU. Elnökségi püspöki körlevél

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster