1%

 
Menü
Nyugati Evangélikus Egyházkerület
Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben
Püspöki körlevelek
Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban
 

Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban

Nagytiszteletű Egyházközségi Elnökség!

Kedves Presbiter Testvéreink!

Szeretettel emlékeztetjük egyházközségeink vezetőségét 2005. évi április havi közös "püspöki körlevelünkre,":http://nyugat.lutheran.hu/tanulmanyok/korlevelek/stola amelyben felkínáltuk lelkészeink számára a Luther-kabátra helyezett stóla viselésének lehetőségét abban az esetben, ha a helyi gyülekezet presbitériuma és a lelkész (lelkészek, lelkésznők) egyetértésével találkozik. Ezt a döntést az Országos Közgyűlés ez év május havi ülése is megerősítette.

A stólaviselés lehetséges kezdete 2005 adventje. Ezt megelőzően kell a helyi presbitériumnak igenlő vagy nemleges döntését meghoznia.

A stólaviselés lehetőségét a szubszidiaritás elvének hangsúlyozásával az alábbiak magyarázzák:

  • A felszentelt lelkész liturgikus szimbóluma több egyházban.
  • A világ evangélikus egyházainak többségében viselik.
  • Szükség esetén (kórházban, katonalelkészi szolgálat során) fekete öltözékre helyezetten is viselhető.

Isten áldja meg gyülekezeteink adventi elcsendesedését és az egyházközségek presbitériumának döntését.

Testvéri és pásztori szeretettel:

Ittzés János püspök

 D. Szebik Imre elnök-püspök

Gáncs Péter püspök

Társoldalak
Egyetemes nyilatkozat 2009 ökumenikus imahetében
A Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozata az emberi élet védelmében az abortusztabletta bevezetésének tervezésekor
A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Sajtóközlemény
Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban
Elnökségi körlevél
EU. Elnökségi püspöki körlevél
Nyilatkozat
Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsának nyilatkozata a kormány felkérésére
Közlemény
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata
Körlevél a liturgia tervezetről
Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Egyházvezetők nyilatkozata
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.
Sajtóközlemény 2008. január 31.
Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban
A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása a szerv- és szövetadományozás etikai megítéléséről
Püspöki körlevél a megromlott szlovák-magyar viszonyról
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata az ügynökkérdés kapcsán
Püspöki körlevél az úrvacsoráról
Nyilatkozat
Elfogadhatatlan zárszámadás
 


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Nyugati Evangélikus Egyházkerület Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben Püspöki körlevelek Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster