1%

 
Menü
Nyugati Evangélikus Egyházkerület
Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben
Püspöki körlevelek
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
 

Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról

A költségvetési törvénytervezet megjelenése óta az egyházak komoly számolásba kezdtek, mert az eddigitől eltérő lesz a 2005. év finanszírozása, különösen az egyházi oktatás területén. Az az új forma, amely az alapfokú oktatási normatívákat (Óvodai nevelés, iskolai oktatás 1-4 évfolyam, 5-8. évfolyam) 90% és 10%-ra bontja, amelyből a 10% ilyen formán nem jár alanyi jogon az egyházi intézményfenntartóknak, hátrányosan érinti az egyházi óvodákat, általános iskolákat valamint a nyolc és hatosztályos gimnáziumokat. Különösen nehéz helyzetbe kerülnek a kis intézmények, fenntartótól függetlenül. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy egy beindított tanév feléhez közeledünk, amikor is már nem lehet átszervezni az intézményeket. Súlyos terheket fog jelenteni mindezek bevezetése az alapfokú művészetoktatási intézmények számára. Az egyházi iskolák, óvodák tanulói nagycsaládos környezetből kerülnek ki, ahol még többet kell fordítani a szociális jellegű támogatásokra, ugyanakkor mivel intézményeink nem fedik le az összes települést nálunk sok a bejáró tanuló. Ezek megvonása további költségvetési problémát von maga után. A gyermekek, szülők szabad iskolaválasztását veszélyezteti az új tervezet. Nagyon fontosnak tartjuk és várjuk a további egyeztetés lehetőségét, hogy az egyházi iskolák finanszírozása is egyenlő mértékű legyen demokratikus államunkban.

Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási Osztálya nevében Mihályi Zoltánné

Társoldalak
Egyetemes nyilatkozat 2009 ökumenikus imahetében
A Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozata az emberi élet védelmében az abortusztabletta bevezetésének tervezésekor
A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Sajtóközlemény
Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban
Elnökségi körlevél
EU. Elnökségi püspöki körlevél
Nyilatkozat
Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsának nyilatkozata a kormány felkérésére
Közlemény
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata
Körlevél a liturgia tervezetről
Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében
Egyházvezetők nyilatkozata
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.
Sajtóközlemény 2008. január 31.
Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban
Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban
A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása a szerv- és szövetadományozás etikai megítéléséről
Püspöki körlevél a megromlott szlovák-magyar viszonyról
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata az ügynökkérdés kapcsán
Püspöki körlevél az úrvacsoráról
Nyilatkozat
Elfogadhatatlan zárszámadás
 


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Nyugati Evangélikus Egyházkerület Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben Püspöki körlevelek Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster