1%

 
Menü
Nyugati Evangélikus Egyházkerület
Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben
Püspöki körlevelek
A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében
 

A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében

Kedves Testvéreink!

A 2005 nyarán próbakiadásban megjelent Evangélikus istentisztelet - Liturgikus könyv előszavában így fogalmaztunk: "A Magyarországi Evangélikus Egyház püspökeiként az 1997. évi IV. törvénycikk 62. § d) bekezdése szerinti felhatalmazásunkkal élve - az Agendaszerkesztő és Liturgiai Bizottsággal egyetértésben - állítottuk össze az Evangélikus istentisztelet - Liturgikus könyvet, amelyet egyházunk Országos Közgyűlése elfogadott. Segítségével gazdagabbá válik istentiszteleti életünk, hiszen az itt található rend 2005 adventjétől a Magyarországi Evangélikus Egyház egyik hivatalos istentiszteleti rendje lesz. Bevezetését a jelzett időponttól ajánljuk, javasoljuk, és használatára kérjük lelkészeinket és gyülekezeteinket. Jól tudjuk ugyanakkor azt is, hogy sok hittestvérünk számára a megszokott liturgiához való ragaszkodás az egyházunkhoz való tartozás egyik alapeleme, ezért a lelkészek az 1986-ban kiadott Agendában levő istentiszteleti rendeket is használhatják."

Tudjuk, hogy az azóta eltelt időben nem történt áttörés a Liturgikus könyv (LK) ünnepi és vasárnapi istentiszteleti rendjeinek használatában. De arról is tudomásunk van, hogy egyre több lelkészünk használja a benne közölt imádságokat, az Egyéb istentiszteleti formákat és az Alkalmi istentiszteletek rendjeit, sőt az 1986-os Agenda énekverses rendjébe illesztve A vasárnapi és ünnepnapi istentisztelet változó részeit, a Propriumot.

Mivel a vitathatatlan értékek mellett a korábbi időszak teológiai egyoldalúságait is őrző 1986-os Agenda elfogyott, és változatlan kiadása ma már nem vállalható, az előbb említett, egyre szélesedő gyakorlatot ismerve a következő határozatot hoztuk:

 2007. reformáció ünnepére megjelenik az Evangélikus istentisztelet - Liturgikus könyv végleges 1. kiadása. A próbakiadás előszavában közölt alternatív lehetőséget változatlanul érvényben tartjuk. Ezért a Liturgikus könyvben helyet kapnak az 1986-os Agenda istentiszteleti rendjei, amelyek a LK Proprium részével együtt - egyházunk érvényes istentiszteleti rendtartás gyűjteményeként - zavartalan használatot tesznek lehetővé a hagyományos istentiszteleti rendhez ragaszkodó gyülekezeteink és lelkészeink számára is. Ez a megoldás egyúttal az egyéb és alkalmi istentiszteleti rendek használatát is megkönnyíti. Ebben segíti gyülekezeteinket a szintén ősszel megjelenő Gyülekezeti liturgikus könyv (GyLK) is, melyet együtt lehet használni a jelenlegi énekeskönyvvel.

Meggyőződésünk, hogy ezzel egyszerre válik lehetővé a tradíció őrzése és az új fokozatos megismerése. Erre a folyamatra, lelkészeink szolgálatára és egyházunk egész népére Isten áldását kérjük.

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest - Győr, 2007. augusztus 7.

A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa

Társoldalak
Egyetemes nyilatkozat 2009 ökumenikus imahetében
A Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozata az emberi élet védelmében az abortusztabletta bevezetésének tervezésekor
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Sajtóközlemény
Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban
Elnökségi körlevél
EU. Elnökségi püspöki körlevél
Nyilatkozat
Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsának nyilatkozata a kormány felkérésére
Közlemény
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata
Körlevél a liturgia tervezetről
Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Egyházvezetők nyilatkozata
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.
Sajtóközlemény 2008. január 31.
Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban
Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban
A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása a szerv- és szövetadományozás etikai megítéléséről
Püspöki körlevél a megromlott szlovák-magyar viszonyról
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata az ügynökkérdés kapcsán
Püspöki körlevél az úrvacsoráról
Nyilatkozat
Elfogadhatatlan zárszámadás
 


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Nyugati Evangélikus Egyházkerület Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben Püspöki körlevelek A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster