1%

 
Menü
Nyugati Evangélikus Egyházkerület
Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben
Püspöki körlevelek
Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban
 

Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban

Hazánk történelmi mérföldkőhöz érkezett. Június 13-án vasárnap azért járulunk az urnákhoz, hogy kifejezésre juttassuk, melyek azok a személyek, akikre Magyarország képviseletét öt éves időtartamra bizalommal rábízzuk.

Felelősek vagyunk Hazánk jövőjének alakulásáért. Ezért bizalommal kérjük Testvéreinket, választásukkal juttassák kifejezésre akaratukat.

Mielőtt a választáson döntésüket meghozzák, javasoljuk, vizsgálják meg az egyes listákon szereplő személyek eddigi tevékenységét, s a legjobb lelkiismeretük szerint adják le szavazatukat a bizalommal kitüntetett jelöltekre. Kérjük foglalják imádságukba hazánk holnapját, és Európa jövőjét, az Európai Unió parlamentjében majdan tevékenykedő képviselők szakmai , felelős és lelkiismeretes munkáját abban a jó reménységben, hogy honfitársaink célkitűzései között nemcsak az anyagi jólét elérése, hanem szellemi értékek megbecsülése és a lelki kincsek felfedezése is helyet talál.

„Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek.” /Péld.besz. 14,34./

Isten áldja meg hazánkat, nemzetünket, hogy mindannyian jól betölthessük evangéliumi küldetésünket az Ő dicsőségére és mindnyájunk üdvösségére.

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest, 2004. május hó

Gáncs Péter püspök sk.

Szebik Imre elnök-püspök sk.

Ittzés János püspök sk.

Társoldalak
Egyetemes nyilatkozat 2009 ökumenikus imahetében
A Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozata az emberi élet védelmében az abortusztabletta bevezetésének tervezésekor
A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Sajtóközlemény
Elnökségi körlevél
EU. Elnökségi püspöki körlevél
Nyilatkozat
Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsának nyilatkozata a kormány felkérésére
Közlemény
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata
Körlevél a liturgia tervezetről
Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Egyházvezetők nyilatkozata
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.
Sajtóközlemény 2008. január 31.
Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban
Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban
A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása a szerv- és szövetadományozás etikai megítéléséről
Püspöki körlevél a megromlott szlovák-magyar viszonyról
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata az ügynökkérdés kapcsán
Püspöki körlevél az úrvacsoráról
Nyilatkozat
Elfogadhatatlan zárszámadás
 


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Nyugati Evangélikus Egyházkerület Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben Püspöki körlevelek Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster