1%

 
Menü
Nyugati Evangélikus Egyházkerület
Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben
Püspöki körlevelek
Elnökségi körlevél
 

Elnökségi körlevél

Egyetértve a Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségének néhány nappal ezelőtti nyilatkozatával, egyházunk is kénytelen a nyilvánossághoz fordulni azokkal a tényekkel, amelyek károsak, érthetetlenek és elfogadhatatlanok egy magát jogállamnak nevező demokratikus rendben.

Egyházunk történelmi hagyományai közé tartozik a társadalomban való konstruktív és kreatív magatartás, ennek egyik alapvető megnyilvánulási formája a jogkövető magatartás és a társadalmi feladatvállalás komolyan vétele. A Magyarországi Evangélikus Egyház azonban követhetetlennek és ezért méltatlannak tartja azt az eljárást, amelynek során az állam képviselői egyoldalúan, látszat egyeztetésekkel döntenek a mindkét felet érintő ügyekről - éppen azon a területen, amely az ország jövője szempontjából kulcsfontosságú. Az elmúlt hetek információ-visszatartása és az így nélkülünk meghozott döntések nyomán kialakult helyzet még az önkormányzati iskoláknál is jobban ellehetetlenítik az egyházak igényes oktatási munkáját.

Megdöbbentőnek tartjuk a Pénzügyminiszter reagálását a zárszámadási törvény meghozatala előtt egyházi oktatási intézményekkel kapcsolatban feltett őszinte kérdésekre. Nem megalapozatlan egyházi igények teljesítését várjuk, hanem a törvényes rend betartását, a kötelezettségek érdemi felvállalását.

Egyházunk egésze együtt vállalja a nehéz anyagi helyzetben lévő ország terheit az egész társadalommal. Azt azonban visszautasítja, hogy hátrányos helyzetet teremtve méltatlan módon járjanak el vele akkor, amikor társadalmi feladatokat vállal át.

Kéri a kormányzatot, vizsgálja felül ez ügyben hozott döntéseit, valamint az eddigi eljárási módot, és a Kormány és az Egyházak közti érvényes szerződésben foglaltaknak megfelelően érdemben tájékoztassa az egyházi feleket, és valósítsa meg a szektorsemleges finanszírozást.

Reméljük, hogy kérésünk teljesítésével az átláthatóság, mint minden demokratikus jogállam működésének alapfelétele, az eddigieknél jobban érvényre juthat.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége

Győr-Budapest, 2006. november 15.

Társoldalak
Egyetemes nyilatkozat 2009 ökumenikus imahetében
A Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozata az emberi élet védelmében az abortusztabletta bevezetésének tervezésekor
A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Sajtóközlemény
Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban
EU. Elnökségi püspöki körlevél
Nyilatkozat
Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsának nyilatkozata a kormány felkérésére
Közlemény
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata
Körlevél a liturgia tervezetről
Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Egyházvezetők nyilatkozata
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.
Sajtóközlemény 2008. január 31.
Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban
Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban
A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása a szerv- és szövetadományozás etikai megítéléséről
Püspöki körlevél a megromlott szlovák-magyar viszonyról
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata az ügynökkérdés kapcsán
Püspöki körlevél az úrvacsoráról
Nyilatkozat
Elfogadhatatlan zárszámadás
 


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Nyugati Evangélikus Egyházkerület Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben Püspöki körlevelek Elnökségi körlevél

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster