EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 1

1. szám – 2004/01/04

   Újév utáni vasárnap

Napról napra

ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Isten az, aki megigazít. Róm 8,33b (Zsolt 10,1; Lk 2,41–52; 1Jn 5,11–13; Zsolt 138) Azt mondják, a világ hasonlatos egy nagy tárgyalóteremhez, és a bírói székben korábban Isten ült, ma pedig az ember. És hozzáteszik: ez milyen rossz így! De mit jelent az, hogy Isten nem a bíró székében ül? >>

Liturgikus sarok

Igényesség és felkészülés
A szent zenéről szóló sorozatunkban a konkrét témákban elmélyítő cikkek mellett személyes vallomásra is kértünk néhány olyan közismert szakembert, akiknek szavára sokan figyelünk, akiknek gondolkodása, élete példája sok áldást hozott az egyház zenei életében. Sulyok Imre egyházunk legrégebben szolgáló kántora, zeneszerzőként, zenetudósként, Liszt-kutatóként európai hírű szakember. Munkássága az utána következő generációk számára is meghatározó értékű. Rovatunkban ezúttal ő vall a zenéről és a kántori szolgálatról (HK). >>

Élő víz

Tiszta szív
Divat ma a vallás, a Biblia értékeinek elismerése. Ennek örülnünk kell. De ne feledjük, Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Ezért vigyáznunk kell – bármilyen témáról legyen is szó –, hogy ne a magunk gondolatait olvassuk bele a Bibliába, mert így elveszítjük az ige átformáló erejét. >>

Kegyelmi idő
Időm ott van a te kezedben, te, egyedül te formálod kegyelmesen. Tied vagyok, én Uram, Istenem, vezess is boldogságban és veszélyeken. >>

Az örömhír terjedése folytatódik!
Az elmúlt napokban az egyik nyíregyházi könyvesbolt polcán „véletlenül” a kezembe került egy kék színű zsebkönyv, rajta a cím: „Újszövetség – egyszerű fordítás”. >>

Heti útravaló
Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. (Jn 1,14) >>

Egyházunk egy-két hete

Templomszentelés Budaörsön
A kicsiny, szórványhelyzetben lévő, éledező gyülekezetek számára példát mutathat a budaörsi gyülekezet „élettörténete”. Sokak évtizedeken át tartó, lankadatlan, hitből fakadó csendes imádsága talált meghallgatásra ugyanis akkor, amikor a hívek 2003. december 21-én délelőtt Budaörs főutcájáról beléphettek a város első evangélikus templomába. >>

Új évre indító
„Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.” (1Kor 1,9) – bibliaolvasó Útmutatónk 2004 januárjában ezzel az igével bátorít bennünket. Pál szavai két hangsúlyos gondolatot rejtenek. Az apostol egyrészt Isten hűségét állítja elénk: ő minden emberi hűtlenségünk, feledékenységünk, közönyünk vagy hitetlenségünk ellenére mellénk áll, és kitartó hűségével – rólunk le nem mondva – őrzi életünket. A másik gondolat a közösség fontosságát emeli ki. Olyan korban élünk, amikor az ember meg van győződve önmaga fontosságáról, értékei nagyságáról, olykor még személye nélkülözhetetlenségéről is. Ezzel szemben Pál azt tartja fontosnak, hogy mindegyikünknek Krisztussal legyen kapcsolata, belső, láthatatlan közössége, s ez a Krisztusban hívők közösségében élhető meg. Isten hűségének tudatában legyen számunkra is fontos 2004-ben a Krisztussal való közösség gyakorlása! >>

50 éves a nyíregyházi kistemplom
„1953. december 20-án, verőfényes hideg téli napon nagy ünneplő gyülekezet gyűlt össze a Szegényház téri kistemplom művészi érzékkel kiképzett oszlopos kapubejárata előtt. Pontosan 9 órakor D. dr. Vető Lajos püspök – Csákó Gyula püspöki titkár, Megyer Lajos hajdú-szabolcsi esperes, Rőzse István, Joób Olivér, Balczó András nyíregyházi lelkészek és Labossa Lajos nyugalmazott vallástanár kíséretében – a templom bejáratához érkezett, ahol őt Balczár István egyházfelügyelő fogadta, s átadva neki a templom kulcsát, felkérte a templom felszentelésére.” Ezeket a mondatokat az ötvenéves jegyzőkönyv megsárgult lapjairól idézte advent negyedik vasárnapján a mai Széna téren álló kistemplomban tartott ünnepi hálaadó istentisztelet kezdetén Labossa Péter nyíregyházi igazgató lelkész, aki egyben ennek a körzetnek a parókusa is. >>

A Mindentudás Egyetemén - a legnagyobb titokról
Élő hitű keresztény hallgatók (nézők) számára is hitmélyítő, ismeretgazdagító előadások hangzottak el a Mindentudás Egyetemének december 22-i „szemeszterzáró” alkalmán. Az m2 által egyenes adásban közvetített, majd a közszolgálati televíziók műsorában többször megismételt ünnepi előadásban – Megszületett a szeretet címmel – Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületének püspöke és Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének püspöke beszélt a karácsony titkáról. Az evangélium értő tolmácsolásában közreműködtek a Gryllus fivérek, Sebestyén Márta, valamint – versmondóként – Horváth Kálmán is. >>

Keresztutak

Ökumenikus imahét 2004
Ebben az évben január 18–25-ig kerül sor az ökumenikus imahétre, amelynek bibliai mottója a következő: „Az én békességemet adom nektek” (Jn 14,27). A Keresz-tények Egységét Előmozdító Pápai Tanács és az Egyházak Világtanácsa által kidolgozott nemzetközi előkészítő anyag magyar ökumenikus fordítása már elkészült, és azt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa füzet formájában kiadta. Az előkészítő füzetek az egyházak vezetőségén keresztül jutnak el a lelkészekhez. A dokumentum letölthető az Ökumenikus Tanács honlapjáról is: http://okumenikus.lutheran.hu. >>

Protestáns egyházak uniója
Három holland protestáns egyház – félretéve a teológiai ellentéteket – hivatalosan is úgy határozott, hogy egyesül. A közelmúltban aláírt megállapodás negyven éve kezdődött közeledésüket tetőzi be. >>

Tihanyi kalendárium 2004
Fáradtan és gyötörten vetődtem el Tihanyba. (Oh, jaj, ha a visszhang is, mint szívem, már – kihagyna!) … A visszhang, látom, jó még. Köszönöm, amit mondott. Könnyebbek lettek nyomban a vállamon a – gondok. >>

A zsidó kultúra lexikona
Megjelent „A zsidó kultúra lexikona” című kötet, amelyet az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen tartott könyvbemutatón ismertetett Schőner Alfréd főrabbi, az intézmény rektora. >>

Kínai "falak"
Államtitkok kiszivárogtatásának gyanújával a kínai hatóságok letartóztattak egy internetfelhasználót, aki a világhálón hírt adott a rendőrség újabb akcióiról a földalatti keresztény egyház ellen – közölte egy amerikai emberi jogi csoport. >>

Ateista csehek
A csehek 59 százaléka hivatalosan is ateistának tartja magát – derült ki a cseh statisztikai hivatal kimutatásából, amelyet a Právo című baloldali-liberális lap egyik közelmúltbeli száma ismertetett. >>

"Egy az Isten, egy a Krisztus"
Lényegében mi is az ökumené? Mit jelent ez a szó, és mit gondolnak róla az emberek? Ezeket a kérdéseket sokan feltették már, és sokan sokféleképpen válaszoltak rájuk, ám ez a szó mindenkinek mást jelent, és máshogyan éli meg a hétköznapjaiban, saját felekezetében. Ezért megkértük néhány diáktársunkat, mondják el, hogy nekik – mint a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium tanulóinak – mi a véleményük az ökumenéről. Beszélgetésünk résztvevői különféle felekezetekhez tartoznak: Weltler Gábor (12. évfolyamos) evangélikus, Varga Tamás (11. évfolyamos) evangélikus, Patocskai Judit (11. évfolyamos) katolikus, Horváth Csilla (12. évfolyamos) katolikus és Katona Katalin (12. évfolyamos) református. >>

Nemzedékek kapcsolata a gyülekezetben
Minél idősebb leszek, annál szívesebben figyelem a gyermekeket, fiatalokat: miként találják meg a kapcsolatot a gyülekezettel a templomi istentiszteleten, amelyen általában az idősek vannak többségben. Hollandiai és németországi látogatásunk alkalmával is érdeklődve szemléltem, hogy ott milyen módon vonják be az ifjúságot és a kisgyermekeket az istentiszteleti életbe. Az ottani tapasztalataim alapján hívom közös gondolkodásra az olvasót. >>

Magyarnak maradni Erdélyben
„Az egyház szerepe a szülőföldön maradásban” címmel rendezett presbiteri konferenciát december közepén a sepsiszentgyörgyi evangélikus egyházközség. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház történetében először kerültek terítékre hivatalos tanácskozáson olyan kérdések, mint az identitás és az integráció, a szülőföldön való boldogulás, illetőleg az elvándorlás és annak következményei... >>

Hospice-szemléletű ellátás az idősgondozásban
Szemléletformálás és szemléletformálódás – úgy gondolom, mindkettő igaz a maga nemében arra a tanfolyamra, melynek során a Balassagyarmati Evangélikus Szeretetház dolgozói, lelkészei a közelmúltban a hospice-szemléletű ellátás lényegével ismerkedhettek meg. A köztudatban a hospice-ellátás a végstádiumban lévő daganatos betegek kísérését jelenti mind fizikai, mind lelki értelemben. Azonban az az érzékenység, ahogyan ezeket a betegeket gondozzuk, aktuális kérdéseikhez közelítünk, minden élete végéhez közeledő embert személyesen érinthet… >>

Evangélikusok

Uram, újítsd meg egyházadat!
Egyházunk megújulására imádságos gyötrődéssel várunk és vágyunk. A jövőnk, az életünk, az örök életünk a tét. Uram, újítsd meg egyházadat, és kezdd rajtam... – imádkozzuk soha abba nem hagyható, meg nem unható módon. >>

Új liturgia
Advent első vasárnapjától, illetve az új év kezdetétől a következő gyülekezetek kaptak felkérést a „próbafüzet alapján” az új liturgia kísérleti felhasználására: Székesfehérvár, Pápa, Nagykanizsa, Szombathely, Győr, Nyíregyháza, Alberti, Budavár, Szügy, Balassagyarmat, Békéscsaba, Szeged, Ferencváros, Deák tér, budapesti egyetemi gyülekezet. >>

Peregrinus diákok Tübingenben
Szép kiadású, gazdag tartalmú, tanulmányozásra méltó könyv jelent meg a napokban a Luther Kiadónál „Hungari et Transsylvani” címen Gémes István stuttgarti nyugdíjas lelkészünk tollából. A szerző azokról a magyar és erdélyi, Kárpát-medencei egyetemistákról ír, akik Tübingenben tanultak 1523 és 1918 között. A tübingeni egyetem 1468–1471 között alakult Eberhardt würtenbergi gróf kezdeményezésére és anyagi támogatásával. A csaknem 400 esztendő alatt a híres intézményben mintegy hétszáz Kárpát-medencei peregrinus (vándor-) diák fordult meg. >>

Füredi hálaadás
Az egyházi év kezdetén bizonyságtévő szolgálatokon keresztül is erősödhetett hitében a balatonfüredi evangélikus gyülekezet. Először a még lelkészi szolgálat előtt álló negyedéves teológus, Pelikán András szupplikációs igehirdetése, majd a már hosszú és tartalmas szolgálati útra visszatekintő D. dr. Nagy Gyula szólt a gyülekezethez. >>

e-világ

Hulladékgyűjtő szigetek Budapesten
Új év – ilyenkor valahogy mindig könnyebbnek tűnik valami újat kezdeni. Lehetőségünk nyílik erre életünk környezettudatosabbá formálásában is, ugyanis a főpolgármesteri kabinet döntése értelmében 2003 végén az úgynevezett hulladékgyűjtő szigetek kialakításával Budapesten is megkezdték a szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítését, amely számos vidéki településen már működik. Nagyon fontos feladatról van szó, hiszen mindennapi életünk során, otthonunkban és a munkahelyen talán a leginkább szembeötlő probléma a keletkező hulladék mennyisége és kezelése. Természetesen mindez akkor nyeri el jelentőségét, ha mi magunk is használatba vesszük a szigeteken felállított konténereket. >>

Keresztény szemmel

A lepkegyűjtő és a szeretet
Már néhány éve a brazíliai Săo Paulo magyar evangélikus lelkésze voltam akkor. A magyar füleknek nyilván mindig olyan egzotikusnak hangzottak az ottani városnevek, az őserdő meg a trópus, Amazónia meg az indiánok. Kevesen gondolhattak arra, hogy én egy sok négyzetkilométernyi betontömkeleg kellős közepén élek, nem kígyók, sokszínű papagájok és kolibrik, hanem felhőkarcolók és nyomornegyedek tőszomszédságában. A legkülönbözőbb, legfurcsább kérések érkeztek időnként Magyarországról: volt, aki 1956-ban megszökött hitvestársát kereste, más egzotikus bélyegeket kért, ismét más az indiánok felől kért felvilágosítást, mindig az érdeklődésének megfelelően. Mivel azonban nekem egy új gyülekezet felépítésével és egy új nyelv megtanulásával éppen elég gondom volt, nem biztos, hogy minden levélírónak postafordultával válaszoltam. Ebből lett ám a baj! >>

A Jónás jele
Valljuk meg őszintén, gyakran mi is jelet várunk Jézustól. Leginkább azért kérünk jelet, hogy életünk egy-egy fontos döntésére tőle is megkapjuk a beleegyező választ. A mennyei jelben általában egyfajta jóváhagyást várunk tőle arra, amit mi már úgyis eldöntöttünk. Ennél talán elfogadhatóbb kívánság, amikor Jézus istenségéről szeretnénk megbizonyosodni – megbizonyosodni abban, hogy ő valóban él, és jelen van közöttünk. Sokszor úgy várjuk, mintha valóságosan, testben találkozhatnánk vele, és mi is megkísérthetnénk a saját érdekünkben, mondván: Ha valóban Isten Fia vagy, segíts rajtam! >>

evél&levél

"...ami kijön a szájból..."
Úgy gondolom, nincs olyan ember, akinek valamilyen formában ne lenne köze a zenéhez. Van, aki rádiós, lemezlovas, stúdiós, producer, zenész vagy éppen énektanár. Mások rajongók, lemezgyűjtők, vagy csupán csak háttérzeneként hallgatnak meg egy-egy albumot. És vannak, akik írják a dalok szövegeit, azaz szavakat, mondatokat, verseket, refréneket „adnak” az énekes/énekesnő/kórus szájába. >>

Közlemények, nyilatkozatok

EvÉlet - LELKI SEGÉLY
Népszerű magazinok szakértői szívesen válaszolnak olyan olvasói levelekre, amelyek orvosi, pszichológiai vagy éppen erkölcsi, etikai kérdésekkel keresik meg szerkesztőségüket. Jövő héttől kezdődően az Evangélikus Élet hasábjain is bemutatkozik egy hasonló rovat. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"Mi semmi mással nem dicsekedhetünk, mint az ő jóságával és kegyelmével, amit rajtunk, méltatlanokon mutatott meg: ne a mi szeretetünk és dicséretünk legyen magatartásunk alapja, hanem egyedül Isten jósága és kegyelme." Luther Márton:Magnificat (Takács János fordítása) >>

Kultúrkörök

A testté lett Krisztus
Isten és ember már önmagában is nagy titok, de ha kapcsolatuk vagy összetartozásuk összefüggéseit kutatjuk a bibliai hagyományban, azok legmélyebben Krisztus megtestesülésében tárulnak fel. George Knight skót ószövetség-professzor is éppen e gazdagsága miatt kimeríthetetlen témát ragadta meg, hogy olyan szempontokat adjon vissza az olvasónak, melyeknek fájó hiánya következtében a Bibliát egyre felületesebben ismerő modern ember Istenről és emberről alkotott elgondolása egyre kevésbé életszerű, élhető. >>

Időmozaikok
Az új technikák értő kezekben és fejekben új értéket teremtenek. Erről győz meg Ágg Károly 50. kiállítása, mely a digitális eljárás segítségével átlépi a költészet, a festészet és a film határát. Ágg Károlyt főként az idő fogalma foglalkoztatja: megállítani az idő könyörtelen rohanását, megörökíteni a múló pillanatot és a jelent összekapcsolni a múlt történéseivel. >>

Újszövetség - új formában
Ha egy manapság szokásos reklám lényeges formai elemeit venném sorra, akkor most meg kellene említenem, hogy ezt az Újszövetséget a világon legelterjedtebb modern angol bibliafordítás (NIV) másolási jogának tulajdonosa, a nemzetközi bibliakiadással is foglalkozó International Bible Society (IBS) finanszírozta, és annak magyarországi képviselője, a gödöllői Tessedik Sámuel Alapítvány jelentette meg. >>

A vasárnap igéje

Újévi program: rágalmazás és ítélkezés helyett alázat
Luther Jakab apostol levelét egykor a szalmalevél jelzővel illette. Ezzel 1Kor 3,10–15-re utalt, ahol Pál arról beszél, hogy az egyházban minden munkás Krisztus fundamentumára épít. Vannak, akik aranyat, ezüstöt, drágakövet építenek rá, mások viszont fát, szénát, szalmát. Hogy kinek a munkája mennyit ér, azt majd az ítélet napja mutatja meg, amely tűzben fog eljönni. >>

Jézus a világosság
Izraelben a sátoros ünnep több napig tartott. Ennek egyik kiemelkedő pontja az volt, hogy az asszonyok udvarát kivilágították a templomban. Óriási kandelábereket állítottak, és fáklyákat gyújtottak meg. Fényárban úszott a templom, de talán azt is lehet mondani: Jeruzsálem felett felragyogott a fény. Néhány írásmagyarázó szerint Jézus éppen egy ilyen ünnepi órában, a kivilágított templomban kiáltott fel: „Én vagyok a világ világossága!” De nem is az alkalom a lényeg, hanem Jézus kijelentése: Izrael, te azt hiszed, hogy a Tóra – vagy te magad – vagy a világosság a világban! Egyház, te azt hiszed, hogy te vagy a fény terjesztője! Világ, te úgy gondolod, a kultúra vagy a technika a világ fénye! „Én vagyok a világ világossága!” >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Kegyelmes Istenünk! Te vagy az Úr, mindenek felett való Isten, aki közénk születtél, aki közénk szállsz, beköltözöl szívünkbe, hogy teljes életünk lehessen. Te voltál ma is, aki hozzánk szóltál, bennünket erősítettél, biztattál, és nekünk irgalmaztál! Urunk, köszönjük! Tudod, Urunk, hogy mennyi kiigazítani való van még életünkben, mennyi mindenben szorulunk tanításodra, és te tudod azt is, mennyit vergődünk sok hibánk, bűnünk miatt. Neked valljuk meg: tudjuk, hogy sokszor gondoljuk magunkat jobbnak, okosabbnak, igazabbnak, mint amilyenek valójában vagyunk. Kezeinkbe temetjük arcunkat, és fáj, hogy gőggel, lenézéssel, haraggal, nagyképűen közelítettünk, közelítünk bárkihez is. Igazítsd ki viselkedésünket, változtass modorunkon, Urunk! >>

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Igényesség és felkészülés
Élő víz
Tiszta szív
Kegyelmi idő
Az örömhír terjedése folytatódik!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templomszentelés Budaörsön
Új évre indító
50 éves a nyíregyházi kistemplom
A Mindentudás Egyetemén - a legnagyobb titokról
Keresztutak
Ökumenikus imahét 2004
Protestáns egyházak uniója
Tihanyi kalendárium 2004
A zsidó kultúra lexikona
Kínai "falak"
Ateista csehek
"Egy az Isten, egy a Krisztus"
Nemzedékek kapcsolata a gyülekezetben
Magyarnak maradni Erdélyben
Hospice-szemléletű ellátás az idősgondozásban
Evangélikusok
Uram, újítsd meg egyházadat!
Új liturgia
Peregrinus diákok Tübingenben
Füredi hálaadás
e-világ
Hulladékgyűjtő szigetek Budapesten
Keresztény szemmel
A lepkegyűjtő és a szeretet
A Jónás jele
evél&levél
"...ami kijön a szájból..."
Közlemények, nyilatkozatok
EvÉlet - LELKI SEGÉLY
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A testté lett Krisztus
Időmozaikok
Újszövetség - új formában
A vasárnap igéje
Újévi program: rágalmazás és ítélkezés helyett alázat
Jézus a világosság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 1

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster