EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 13

13. szám – 2004/03/28

   Böjt 5. vasárnapja (Judica)

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Isten ruház föl engem erővel. Zsolt 18,33 (2Tim 1,7; Mk 10,35-45; Zsid 5,7-9; Zsolt 102) Enerváltság, kimerültség - jól ismert állapotaink. A magyarázat is ismerős: túlhajszolt élet, útkereséseink sora, melyek végén annyiszor beleütköztünk már önnön tehetetlenségünkbe. A miértek keresése tanulságos lehet, mégsem emel fel ezekből a mélységekből. Nagyobb erőre, nagyobb hatalomra van szükség. Olyan valakinek az erejére, aki előtt erőtlennek lenni nem szégyen, gyengeséget, bűnt vallani nem könnyelmű óvatlanság. Az idézett zsoltár felirata a következő: Dávidé, az Úr szolgájáé. Dávid akkor mondta el ezt az éneket, amikor Isten kimentette őt ellenségei és Saul kezéből. A zsoltár írójának a szabadítást, az erőfeltöltést megelőzően Isten előtt kellett megállnia, s vallania emberi tettekről, indulatokról, tehetetlenségről és reményről. Az Úr válaszolt Dávidnak, és a mi kiáltásunk hallatán sem marad néma. >>

Liturgikus sarok

Istentiszteleti formák a 16-17. században
A Liturgikus Sarok belső sorozata a szent zene történetét foglalja öszsze. Egyházunk kiváló zenetudósa, Ferenczi Ilona az elmúlt héten az evangélikus liturgikus zene születésével ismertetett meg minket, most pedig a 16-17. századi istentiszteleti formákat mutatja be. (H. K.) >>

Élő víz

Tűzveszély!
A modern építőipar nem nélkülözheti a tűzálló építőanyagok alkalmazását, amelyek arra valók, hogy megakadályozzák a tűz keletkezését, illetve gátolják a továbbterjedését. A középületek építése során előírások, szabályok vonatkoznak arra is, hogy az ... >>

Így imádkozott Torkos András
"Kegyelmes Istenem! Gerjeszd fel szívemben az én felebarátomhoz való igaz keresztényi és tiszta szent szeretetet; irts ki szívemből minden irigységet, hogy a neki adott áldást ne irigyeljem, se ne bosszankodjam azon, midőn jó szerencsésen folynak ... >>

"Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek?"
A böjt az Isten előtti elcsendesedés időszaka, amikor befelé és felfelé figyelünk, amikor rendezzük dolgainkat, és szembesülünk mulasztásainkkal. Hívjuk most segítségül ehhez az úrvacsoraosztás előtt elhangzó, jól ismert gyónási kérdéseket - hogy azokat alaposabban megértve őszintén megállhassunk Isten előtt. Érdemes fellapoznunk Bibliánkban az egyes elmélkedések felett található igeszakaszokat is, hiszen ezáltal mélyebb összefüggések is feltárulhatnak előttünk... >>

Heti útravaló
Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Mt 20,28) >>

Egyházunk egy-két hete

Újabb nívódíjat érdemelt ki a budahegyvidéki evangélikus templom
A Belügyminisztérium Építési Hivatala által kiírt "Az év akadálymentes épülete 2003" pályázaton nívódíjjal jutalmazták a budahegyvidéki evangélikus templomot és gyülekezeti központot. A rangos elismerést március 11-én adták át a Magyar Urbanisztikai ... >>

Férfiakat a misszióba - missziót a férfiaknak!
Egyházunk egyik hiányterületét választotta március 11-i ülése témájául az EBBE (Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület). Id. Fabiny Tibor professzor áhítata után Széll Bulcsú kispesti és Koháry Ferenc lébényi lelkész előterjesztéseit hallgathatták meg a résztvevők a férfimisszióról. >>

Középiskolás kórustalálkozó
A Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola díszterme nem a legszebb pompájában mutatkozik ez idő szerint - ahogyan az 1890-es években épült iskola egészére is ráférne a felújítás -, mégis a legméltóbb helyszíne lehetett az evangélikus középiskolák első országos kórustalálkozójának. E falak között ugyanis nagy hagyománya van a kóruséneklésnek: az államosítást követően az ének-zenei képzés fellegváraként működött itt a Kodály Zoltán Általános Iskola a Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy által vezetett, világhírűvé lett Cantemus énekkarral. >>

A ránk bízott értékek
A ránk bízott értékek címmel rendezték meg március 19-20-án Révfülöpön a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület területén élő gyülekezetek elnökségeinek konferenciáját. Péntek este, az ismerkedés után az egyházkerületi internetes honlap ... >>

Lelkészek házastársainak csendesnapja
Egyházunk rendszeres tavaszi programjai közé tartozik a papnék csendesnapja, melynek megrendezésére ebben az évben március 20-án került sor a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban. Az alkalom idén több újdonsággal is szolgált az odalátogatók számára. Már a megnevezésében is változás történt, hiszen a meghívó "lelkészek házastársainak találkozójára" szólt, jelezvén azt, hogy ez a nap nemcsak a papnéknak, hanem a lelkésznők férjeinek is lelki feltöltődést kíván nyújtani. >>

Egyházkerületi elnökségi találkozó és presbiteri ülés Szegeden
A Déli Egyházkerület öt egyházmegyéjének elnökségei találkoztak egymással és a kerület elnökségével március 19-én Szegeden. A mintegy kétórás tanácskozáson részletesen megvitatták a kerület legfontosabb ügyeit, és szó esett a közeljövőben megoldásra váró feladatokról is. Ezután került sor a Déli Egyházkerület presbiteri ülésére. >>

Keresztutak

Alkotmánybírósághoz fordultak az egyházak
Négy egyház március 16-án közös beadványban fordult az Alkotmánybírósághoz az esélyegyenlőségi törvény miatt. >>

Beszélgetés a miniszternél
A rendszerváltozás után megszokottá vált - minden kormányzati ciklusban így volt -, hogy különböző szintű állami vezetők találkoznak, konzultálnak az egyházak képviselőivel. Ebbe a sorba illeszkedett bele a történelmi egyházak vezetőinek legutóbbi látogatása Kiss Péter kancelláriaminiszternél. (Meg kell jegyezni, hogy az elmúlt két kormányzati ciklusban rendszeresen a Miniszterelnöki Hivatalban zajlottak e megbeszélések. Ezeket készítik elő, illetve egészítik ki a tárcákkal folytatott szakmai konzultációk az oktatás, a szociális szféra, az egészségügy stb. kérdéseiről.) A miniszterelnökkel, illetve a köztársasági elnökkel való esetenkénti találkozók inkább reprezentatív jellegűek, bár egy-egy aktuális, fontos kérdés megvitatására mindig lehetőséget nyújtanak. >>

Szabadegyetemi esték
Az evangélikus egyetemi lelkész, Rozs Nagy Szilvia és a református zsinat ifjúsági tanácsosa, Ódor Balázs is (képünkön) részt vett a "Szabadegyetemi esték" március 18-ai kerekasztal-beszélgetésén, melyen az utóbbi hónapok - egyházainkat is érintő - ... >>

Ökumenikus liturgiai gyakorlat
A Magyar Egyházzenei Társaság március 19-20-án ökumenikus liturgiai gyakorlatot szervezett Budapesten, a piarista kápolnában. A kétnapos rendezvényen bibliai és liturgikai előadásokat tartott Dobszay László professzor, Hafenscher Károly lelkész, Pap ... >>

Munkaebéd "vegyes körettel"
Az egyház-finanszírozás és a holokauszt 60. évfordulója is a témák között szerepelt azon a munkaebéden, amelyen a történelmi egyházak vezetői Heisler Andrásnak, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnökének a meghívására aktuális kérdéseket tekintettek át. >>

Kialudt az örökmécses
Kialudt az örökmécses, amelyet három éve gyújtottak meg a közép-angliai Birminghamben a világbéke előmozdításának nemes céljával, ugyanis a városi tanács sokallta a láng által elfogyasztott gáz mennyiségét - jelentette a londoni Daily Telegraph. A ... >>

Keresztény középiskolák budapesti focitornája
Az Aranycsapat ötven évvel ezelőtti legendás sikerének is emléket kívántak állítani azzal a téli focikupával, amelyet a fővárosban lévő egyházi középiskolák diákjai számára hirdetett meg - immár hetedik alkalommal - a Lónyay Utcai Református ... >>

E-mailből született kapcsolat
Egy elektronikus levél indította el a dunaszerdahelyi és a rákoskeresztúri egyházközség kapcsolatfelvételét. A keresztúriak az elmúlt évben gyülekezeti kirándulásuk úti célját keresgélték. Felügyelőjük, dr. Léránt István az evangélikusok internetes levelezőlistáján, a Fráterneten felfedezett egy szlovákiai e-mail címet. A Ponya György címére elküldött levelet hamarosan dunaszerdahelyi meghívás követte... >>

Evangélikusok

Tudós polihisztorunk emlékezete
Bél Mátyás a Zólyom megyei Ocsován született 1684. március 24-én. Szlovák származású édesapja mészáros volt, édesanyja, Cseszneky Erzsébet a Dunántúlról származott. Mátyás kétéves volt, amikor Buda vára a 150 éves török megszállás alól felszabadult, ... >>

Áldjad, én lelkem, az Urat!
Mészáros Pista bácsi hetente egy délelőtt együtt muzsikált édesapámmal. Pista bácsi csellózott. Nem tudom, ki volt az öregebb, Pista bácsi vagy a csellója. Emlékszem tekintetére: tiszteletreméltó, mégis vidám szeme ragyogott. Emiatt jutott most ... >>

Búcsúzunk...
Életének 93. évében, 2004. március 9-én hazatért Teremtőjéhez özv. dr. Kiss Béláné sz. Füzessy Irén nyugalmazott csernátfalui lelkipásztor, Románia első evangélikus lelkésznője, aki 1912. február 25-én született Kolozsváron. Református teológiai ... >>

e-világ

"Merj tiszta forrásból"
Talán a legtöbben úgy vagyunk a vízzel, mint az egészségünkkel. Amíg minden rendben van, addig nem nagyon beszélünk róla - természetesnek tekintjük. Természetes, hogy megengedjük a vízcsapot, természetes, hogy iszunk egy pohár vizet, és megmossuk a kezünket. A víz valódi értékét csak akkor fogjuk fel, ha éppen fogytán van, vagy kétes a tisztasága. A víz "közvetítésével" a Biblia számos üzenete is megelevenedik számunkra. >>

Erdélyi művészek üzenete Európának
"Az erdélyi magyarok teljes értékű közösségként kívánnak az öreg kontinens újraegyesítésében részt vállalni... Az erdélyi magyar egy olyan, szabadságától részben megfosztott túlélő, aki anyanyelvéhez, kultúrájához, temetőihez, földjeihez, erdőihez ... >>

Évinek üzenem...
Bevallom, korábban sem néztem, és most sem kísérem figyelemmel a televíziós csatornák valóságshow-it. Ennek ellenére rám is ragadtak bizonyos információk, hiszen - főleg a kezdeti időkben - a vízcsapból is a Big Brother és a Való Világ folyt, így nem lehetett nem tudomást szerezni a "ház" és a "villa" körüli felhajtásról. Nem ismeretlen hát számomra Évi sem, aki az egyik első ilyen vetélkedés győztese volt, s akiért a napokban ugyancsak a televízió nyilvánossága előtt érkezett meg a mentő... >>

Keresztény szemmel

Kesernyés gondolatok a középiskolai felvétel idején
Ezekben a hetekben sűrűn cseng a telefon az iskolánkban, sok az érdeklődő. Ilyenkor sokszor eszünkbe jut: bárcsak gumiból volnának az intézmény falai, és több diákot vehetnénk föl, esetleg egy helyett két osztályt is indíthatnánk! A szívünk vérzik, ... >>

Au revoir, Paris!
"Párisba tegnap beszökött az Ősz. / Szent Mihály útján suhant nesztelen, / Kánikulában, halk lombok alatt / S találkozott velem." (Ady Endre: Párisban járt az Ősz) >>

Köszönet a keresztért
A tárgyilagosan pontos meghatározás szerint a kereszt két, egymást merőlegesen metsző egyenes. Ilyen egyszerű! Mégis: megszámlálhatatlan, értelemre és érzelmekre egyaránt ható jelentéssel, jelentőséggel bíró fogalommá lényegült át az emberiség ... >>

A hét témája

Van-e helye az ifjúságnak az egyházban?
Ha a helyeken és a feladatokon meg lehet osztozni, akkor az ifjúság az egyházban mindig a frissességért és a lendületért felelős. Egész szolgálatomat meghatározza az az élmény, amelyet a gyenesi ifjúsági konferenciák újraindításával hosszú éveken ... >>

Tradíciók és új utak
Hozományként adjuk a világnak, amit mi is ajándékba kaptunk: értékeket, kultúrát, hagyományokat. Azonban értéktelen élet az, amely csak a jól járható, kitaposott, biztonságos ösvényeken jár, tétlenül és görcsösen kapaszkodva a régibe, a máséba. ... >>

Közelebb Istenhez, közelebb a közösséghez
Amikor az ifjúságról beszélünk, sokunknak a jókedv, a dinamizmus jut eszünkbe. De mit tehetnek ezek a fiatalok Istenért és az egyházunkért? A válasz első ránézésre egyszerű: az ifjúság elsődleges feladata az, hogy a maga nyelvén hirdesse és ... >>

Kölcsönhatás
Ifjúsági csoportunk 1992 óta működik Cinkotán. A feladatokat megosztjuk egymás között, mindenki egyéni adottságaival járul hozzá a közösségi munkához. Mindig van valaki, aki - vendég előadók, lelkészek bevonásával - vállalja a pénteki alkalmak ... >>

Keserűség helyett örvendezés
Az egyházban a fiatalok miatt általában keseregni szoktunk. Amiatt, hogy milyen kevesen vannak, hogy hiányoznak az istentiszteletről, hogy üres a helyük a templomban. "Hát a többi kilenc hol van?" - kérdezi Jézus érthető keserűséggel az egyetlent, ... >>

Fiatalok a gyülekezetben
A múltkor meglátogattam egy idős házaspárt. A csöngetésre csak nehezen és sokára tudott kijönni a kapuba a férfi. Azután egy bentlakásos kollégiumban jártam. Ahogy beléptem, az az érzésem támadt, hogy itt mindenki azt csinál, amit akar, és senki nem ... >>

Nagyon kell őket szeretni
Jézus a fiatal korosztályból hívta el tanítványait, sőt ő maga is fiatal volt földi szolgálata idején. Az Ószövetségben is olvasunk arról, hogy az Úr fiatalokat is megbízott egy-egy jelentős feladattal: gondoljunk például Sámuelre, Dávidra vagy ... >>

Oli nyugalmat keres
Oli keres valakit, aki kitart mellette, aki mellett nyugalmat talál. Egy bagoly esetében természetesen csak egy fáról lehet szó. Oli: - Hej, de jól nézel ki, nálad akarok maradni! Fa: - Nem lehet. Távozz, kövér bagoly, összetöröd a vékonyka ... >>

Országos evangélikus nyári konferenciák
Sziasztok! Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a Magyarországi Evangélikus Egyház által szervezett nyári ifjúsági konferenciákra, táborainkba. Az alábbiakban felsoroljuk, hol és mikor milyen korú fiatalokat várunk. Már most bejegyezheted a ... >>

Könyvajánló
"Előfordult már, hogy azt kívántad... - bárcsak idősebb lehetnél? - bárcsak több pénzed lenne? - bárcsak jobban néznél ki? - bárcsak lecserélhetnéd a szüleidet? Érezted már azt, hogy >>engem senki sem ért meg<>Leszek ... >>

Itt a tavasz - itt a szerelem?
A barátnőd. Mélységesen megbízol benne. Már régóta egy úton jártok. Valami nagyon lényeges köt össze benneteket. Magabiztosan kezeled őt, de ő nem a tulajdonod. Még ha benne is lakik a tudatodban, leginkább saját magában lakik. Valaki, aki saját ... >>

Frissen sült konfirmandus
Vegyünk egy konfist. Alaposan ismerjük meg. Vigyázzunk arra, hogy közben érzékenyen bánjunk vele, mert könnyen kifolyik a kezünk közül. Ha ez sikerült, akkor próbálkozzunk meg azzal, hogy szorosabb barátságot építünk ki vele, de nem túl magas ... >>

Passiókörút 2004
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem harmadik évfolyama - a hagyományokhoz híven - megírta modern dramaturgiájú passióját, melyet idén a Budai, a Vasi és a Veszprémi Egyházmegyében mutatnak be. Szeretettel várják a fiatalokat és minden érdeklődőt az ... >>

Mozgássérült-passió
A Mevisz (Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség) immáron második alkalommal mutatja be a mozgássérült-passiót a következő helyeken: - április 4., vasárnap 16 óra: Győr-Öregtemplom, - április 5., hétfő 10 óra: Győr-Öregtemplom (a Péterfy ... >>

evél&levél

"Már a nap távol testvért ébreszt..."
Tótkomlóson a nők ökumenikus világimanapja rendezvényének ebben az évben is az evangélikus gyülekezet imaterme adott otthont. A szervezés feladatait Balogh András lelkész vállalta. Az összejövetelre katolikus, baptista, református, evangélikus ... >>

Hatvan évvel ezelőtt is volt ökumené
Sztehlo Gábor, a gyermekmentő akció vezetője fasori káplán korából ismert engem, az ifjúsági Luther-kör elnökét. 1944-ben fiatal tanárnőként bízott meg a Bogár utcai otthon vezetésével. Egy csodálatos, a gyermekek számára berendezett villában, a ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"A Krisztus szenvedésének legfőbb haszna ugyanis abban mutatkozik meg, hogy önismeretre juttat. Elborzaszt önmagadtól, és összetör. Ha ezt még nem élted át, akkor a Krisztus szenvedése még nincs a javadra. Mert a Krisztus szenvedése – a maga ... >>

Kultúrkörök

Bravúr fél óra alatt
Öt énekkar vett részt az elmúlt hét végén az evangélikus középiskolák első országos kórustalálkozóján, Nyíregyházán. E rendezvény egyik érdekessége az a "gyorstanulási verseny" volt, melynek során az énekkaroknak kereken harminc perc alatt kellett megtanulniuk egy addig ismeretlen kórusművet... >>

Óvodás mesenap
"Szeretem a gyerekek mosolyát, szeretem a mesét, és szeretek mesélni, mert a mesével együtt jár a játék és az életkedv" - ezekkel a gondolatokkal köszöntötte az idei mesenap alkalmából a vendégeket - 36 óvodást és kísérőiket - Lakatosné Hachbold ... >>

Magyarország még mindig "egzotikus"!
Az evangélikus óvodai nevelést kívánta tanulmányozni az az ötfős delegáció, amely a bajorországi Raubling városából érkezett Soltvadkertre. Az intézményben - amely a hazai egyházi óvodák sorában az elsők között alakult meg - hetven gyereket nevelnek vallásos szellemben, külön súlyt helyezve a német nyelvi és a zenei foglakozásokra. Mivel a raublingi kapcsolat már többéves - Soltvadkertről ezt megelőzően járt már kint küldöttség -, a vadkertiek tudták, hogy kiket várnak, a németek azonban nem sejtették, hogy miben lesz részük... >>

A vasárnap igéje

Isten igazsága a szeretet
Ha asszociációs játékot játszanánk, s fölírnánk egy lapra ezeket a szavakat: testvér, gyermek, fiú, bizonyára sok szép gondolat jutna eszünkbe. A legszebb emberi kapcsolatokként írnánk le ezeket a fogalmakat... Aztán ha jobban a dolgok mögé nézünk, ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Ó, Uram, nagy és félelmes Isten, aki megtartod a szövetséget és a hűséget azok iránt, akik szeretnek, és megtartják parancsolataidat! Vétkeztünk, és bűnbe estünk. Megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk. Eltértünk parancsolataidtól és igédtől. ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
"Két gyermeket neveltünk fel, akik ma már saját családjukkal élnek, sőt büszkén mondhatom el, hogy hetvenévesen dédmama is vagyok. Jó érzés látni, hogy milyen szép családdal ajándékozott meg az Úr. Nagyobb ünnepeken, amikor mindenki együtt van nálam, boldog vagyok, hiszen az enyéim szeretik a főztömet. Így azt érezhetem, hogy még szükségük van rám. A hétköznapokban azonban gyakran feleslegesnek érzem magam. Segíteni már egyre kevésbé tudok nekik, mert itt is, ott is fáj. A fiatalok mindig elfoglaltak, ezért csak ritkán látom őket. Azt mondják, pihenjek csak, ők nem akarnak terhelni. Én mégis úgy érzem, hogy inkább arra gondolnak: egy ilyen beteges öregasszony már semmire sem jó. Sokan beszélnek az időskor szépségeiről, de én csak a sok fájdalmat, a tehetetlenséget, a ráncokat látom. Milyen a szép öregség? Hogyan lehet békével szembenézni vele?" >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentiszteleti formák a 16-17. században
Élő víz
Tűzveszély!
Így imádkozott Torkos András
"Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Újabb nívódíjat érdemelt ki a budahegyvidéki evangélikus templom
Férfiakat a misszióba - missziót a férfiaknak!
Középiskolás kórustalálkozó
A ránk bízott értékek
Lelkészek házastársainak csendesnapja
Egyházkerületi elnökségi találkozó és presbiteri ülés Szegeden
Keresztutak
Alkotmánybírósághoz fordultak az egyházak
Beszélgetés a miniszternél
Szabadegyetemi esték
Ökumenikus liturgiai gyakorlat
Munkaebéd "vegyes körettel"
Kialudt az örökmécses
Keresztény középiskolák budapesti focitornája
E-mailből született kapcsolat
Evangélikusok
Tudós polihisztorunk emlékezete
Áldjad, én lelkem, az Urat!
Búcsúzunk...
e-világ
"Merj tiszta forrásból"
Erdélyi művészek üzenete Európának
Évinek üzenem...
Keresztény szemmel
Kesernyés gondolatok a középiskolai felvétel idején
Au revoir, Paris!
Köszönet a keresztért
A hét témája
Van-e helye az ifjúságnak az egyházban?
Tradíciók és új utak
Közelebb Istenhez, közelebb a közösséghez
Kölcsönhatás
Keserűség helyett örvendezés
Fiatalok a gyülekezetben
Nagyon kell őket szeretni
Oli nyugalmat keres
Országos evangélikus nyári konferenciák
Könyvajánló
Itt a tavasz - itt a szerelem?
Frissen sült konfirmandus
Passiókörút 2004
Mozgássérült-passió
evél&levél
"Már a nap távol testvért ébreszt..."
Hatvan évvel ezelőtt is volt ökumené
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Bravúr fél óra alatt
Óvodás mesenap
Magyarország még mindig "egzotikus"!
A vasárnap igéje
Isten igazsága a szeretet
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 13

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster