EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 16

16. szám – 2004/04/18

   Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (quasi modo geniti)

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Jézus ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." Jn 8,12 (Mik 7,8; Jn 20,19-29; 1Pt 1,3-9; Zsolt 128 ) Mindannyiunknak vannak tapasztalatai arról, hogy milyen nagy ajándék a fény, a világosság. Néha még egy gyufaszál fellobbanó fénye is milyen nagy segítséget jelent, vagy borús időben derűt tud varázsolni az arcunkra a felhőkön áttörő napsugár. Alapigénk szerint Jézus Krisztus a világ világossága, mert ő hozta el az Isten szeretetét, bűnbocsátó kegyelmét és a halált legyőző életet. Jézus mellett az ő világosságának a fényében felemelhetem a fejemet, hallhatom bűnöket megbocsátó szavait, sőt Krisztusra tekintve az is lehetővé válik, hogy átlássak e földi élet határain Isten örök országába. >>

Liturgikus sarok

Visszatérés és megújulás
A Liturgikus sarok négyrészes belső sorozata a szent zene történetét foglalja össze röviden. Egyházunk kiváló zenetudósa, Ferenczi Ilona sorozatunk befejező részében a 19-20. század legfontosabb liturgiatörténeti eseményeit tekinti át. >>

Élő víz

Cipőnyi hit
Hogy megérett-e a helyzet a kiskutya fogadására, azt időnk sem volt mérlegelni. A fekete gombóc szemünkbe nézett, és pacsira nyújtotta mellső "jobbját". Ő választott ki minket, nekünk pedig nem volt menekvésünk. Mióta Amper hozzánk került, több ... >>

Heti útravaló
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. (1Pt 1,3) >>

Egyházunk egy-két hete

Tanácskozott a missziói bizottság
Az Evangélizációs és Missziói Bizottság immár hagyományossá vált kibővített találkozójára március végén Piliscsabán, a Béthel Missziói Otthonban került sor. Az alkalomra nemcsak a kerületi és az egyházmegyei kiküldöttek, hanem a különböző missziói ágak képviselői is meghívást kaptak, hogy összehangolják tennivalóikat. Részt vett a gyűlésen Ittzés János - mint az országos missziókért felelős püspök - és Szeverényi János országos missziói lelkész is. >>

Nagypéntek a Budavárban
A budavári gyülekezet nagypéntek esti istentiszteletén a passiótörténetet olvastuk végig. A bibliai szöveg a maga egyszerű tömörségében megrendítő. Jó újra és újra hallani, végigkövetni, végigmeditálni. Megállni egy-egy ponton és rácsodálkozni Isten ... >>

Az eklézsiának szüntelenül újulnia kell!
Ünneplőbe öltözött emberek, fiatalok és középkorúak, idősek és családosok siettek virágvasárnap az arnóti főutcán a község központjában fekvő templom felé. A kicsiny evangélikus közösség tagjai hálatelt szívvel gyülekeztek össze, hogy köszönetet mondjanak megújult templomukért. >>

Nagypéntektől húsvétig I.
Rendhagyó (úgynevezett passiómeditációs) istentiszteletet tartottak nagypénteken Kelenföldön. A kelenföldi és pestlőrinci fiatalokból álló alkalmi színjátszó kör az úrvacsorai istentisztelet liturgiájába illesztve elevenítette meg Jézus ... >>

Nagypéntektől húsvétig II.
A nagyböjti időszak végén szokás szerint az idén is passiókörútra indult a hittudományi egyetem III. évfolyama. A fiatalok előadása azt az üzenetet igyekezett közvetíteni, hogy kereszténységünk középpontjában Krisztus keresztjének kell állnia. >>

Nagypéntektől húsvétig III.
Katartikus hatással mutatták be számos dunántúli gyülekezetben és iskolában a Mevisz Bárka csoportja által szervezett mozgássérült-passiót. Az előadásnak televíziós változata is készült, amelyet a Duna Televízió nagyszombaton délután sugárzott az ... >>

Búcsúztató
Az Országos Iroda munkatársai az április 7-én tartott közös nagyheti istentisztelet után bensőséges ünnepség keretében búcsúztatták el az Üllői úti központ kötelékéből távozó nyugdíjasaikat. Felvételünkön Tóth-Szöllős Mihály, dr. Muntagné Bartucz ... >>

Tízéves a békéscsabai evangélikus gimnázium
A békéscsabai evangélikus gimnázium - hivatalos nevén a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - ebben a tanévben ünnepli újraindításának tizedik évfordulóját. Az intézmény tanárai és diákjai ebből az alkalomból április 6-án jubileumi hálaadó napot tartottak. >>


Az 1855-ben alapított egyházi iskola visszaadásáról 1992 tavaszán, az egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény hatálybalépését követően indultak meg a tárgyalások Békéscsaba város és a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség ... >>

Keresztutak

Megalakult a Prúsz, a Protestáns Újságírók Szövetsége
Bejegyzés alatt álló székhelyén, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa székházában április 7-én tartott alakuló közgyűlésen immár hivatalosan is létrejött a Protestáns Újságírók Szövetsége (Prúsz). Az egyházi és világi médiumoknál dolgozó újságírókat, televíziósokat és rádiósokat tömörítő közhasznú egyesület elsődleges célja az, hogy a protestáns értékeket képviselje a médiában, illetve a közéletben. >>


Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves testvéreim! A mai alkalomra készülve Kodolányi János egyik írása jutott eszembe. Egy régi könyvben meg is kerestem, mert roppant időszerűnek tartom. Az égő csipkebokor írója 1942-ben vetette papírra a következő ... >>


II. János Pál pápa a Nagy Szent Gergely Rend nagykeresztjének civil fokozatát adományozta Orbán Viktornak, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnökének, a Magyar Köztársaság volt miniszterelnökének. A budavári Prímási Palota dísztermében április 6-án ... >>

Egy lépéssel közelebb Európához
Aki fát ültet, az a jövőre gondol - tartja a mondás. A svájci protestáns egyházak segélyszervezete, a HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz) és a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat által 1998-ban "plántált" Beregszászi Szociális ... >>

Holokauszt-emléknap lesz Csillaghegyen
Van, amit soha nem lehet feledni. Az egyéni és a kollektív emlékezet egyik ilyen kitörölhetetlen része a holokauszt. A magyarországi zsidó és cigány áldozatok meghurcoltatásának hatvanadik évfordulója alkalmából a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) egy pályázatot hirdetetett meg a témával kapcsolatos rendezvények, filmek, kiadványok, emlékművek támogatására. A 165 nyertes pályaműből négyet április 6-án sajtótájékoztató keretében mutattak be a csillaghegyi evangélikus gyülekezet templomában. A helyszín nem véletlen, ugyanis támogatásban részesült az egyházközség április 18-ai holokauszt-emléknapja is. >>

Evangélikus-református párbeszéd
A felvetett kérdéseket megbeszéltük, nem elbeszéltünk egymás mellett - talán így lehetne röviden summázni azt az egész napos találkozót, amelyet a Théma Egyesület szervezésében tartottak április 5-én a Budapesti Németajkú Református Egyházközség Hold utcai templomában. A rendezvényre evangélikus és református püspökök, lelkészek, egyháztörténészek, teológiai tanárok, gyülekezeti tagok, presbiterek voltak hivatalosak - vagyis mindazok, akik felelősséget éreznek saját egyházuk iránt, és érdeklődéssel, nyitott szívvel és elmével közelednek a másik protestáns történelmi egyházhoz. >>

Evangélikusok

Megvan a mesterhármas
Mint arról lapunk múlt heti számában hírt adtunk, országos ökumenikus szavalóverseny színhelye volt április 5-én és 6-án a nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az Úr érkezése elnevezésű rendezvényt Jakucs János, a gyulai Karácsonyi János Katolikus Gimnázium diákja nyerte meg. >>

e-világ

Szakmai verseny a határon
Immár negyedik alkalommal rendezték meg a kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában a lótenyésztő szakma kiváló tanulója címért folyó országos versenyt. Az április 5-6-7-én lezajlott rendezvény jelentőségét jelzi, hogy a város, a minisztérium és az iskolafenntartó képviselői is megtisztelték jelenlétükkel. >>

Törvénnyel védett szekták
A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) szerint túlzottan liberális és megengedő a Magyarországon hatályban lévő egyházügyi törvény. Az NBH évkönyvéből az is kiderül, hogy egy multinacionális vállalkozásként működő vallási mozgalom tagjai politikai ... >>

A rászorulók önellátó képességének fejlesztése a cél
A Magyarországon tizenhat szociális intézményt működtető, számos országban pedig humanitárius segítséget nyújtó Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat bel- és külföldön egyaránt megbecsült szerepet tölt be a segélyszervezetek között. A külföldi programokat is mindig magyar vezetővel lebonyolító szeretetszolgálat egyik munkatársa a közelmúltban tért vissza Szandzsákból. Nagy Ákos programvezetővel az ott több mint egy évtizede végzett munka eredményeiről és a még előttük álló feladatokról beszélgettünk. >>

Keresztény szemmel

Hármas passiószemlélet
Krisztus szenvedését háromféleképpen szemlélhetjük: nevelési, lelki és példamutató célzattal. Az elsővel meg kell ismertetnünk a történelmi eseményt, ahogyan történelmet tanítunk férfiaknak, fiataloknak és gyerekeknek. Ezért ragaszkodik az egyház a ... >>

Always-vész
Kedves Procter Bácsi és Gamble Néni! Én egy tizenkét éves kislány vagyok (most kicsit füllentettem, mert csak egy hónap múlva lesz a szülinapom), és nagyon köszönöm Procter bácsi és Gamble néni ajándékát! Igazán nem is tudom, mivel érdemeltem ki, ... >>

Mi a szép?
Platón Az állam című művében több helyen is értekezik a művészet szerepéről. A tizedik könyvben különösen is elmarasztaló ítéletet ad mestere, Szókratész szájába az úgynevezett "utánzó művészeteket" illetően. Haszontalannak, ennélfogva feleslegesnek tartja azon létező dolgok árnyképeinek elkészítését, amelyek már önmagukban is az isteni ideák tökéletlen lenyomatai csupán... >>

A hét témája

Elmaradt ölelés
Január 10., reggel 9 óra 30 perc. Rekedten, kapkodva koppantak a szavak: "Anyu meghalt, majd hívlak." Nem szóltam, nem is kellett. A süket telefonnal a kezemben egyedül maradtam a hír rettenetes, vállakat roppantó súlyával. Hallottam, lassan ... >>

Korai húsvét
- Gondolod, hogy itt leszek még a születésnapomon? - ez elég egyenes kérdésnek hangzott. De anya és én nem tudtuk, vajon mire gondolt apa valójában. Arra, hogy "itt leszek-e még a kórházban?", vagy arra, hogy "életben leszek-e még egyáltalán?". ... >>

evél&levél

Tisztelt Szerkesztőség!
Örömmel olvastam "A szabadságharc evangélikus hőse" című cikküket Szilvay Károlyról. Hosszú évekkel ezelőtt megjelent már róla egy élményszerűbb írás az Evangélikus Életben, unokája tollából. Köszönöm újbóli megemlékezésüket! A Szilvay családról ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"Mert ha arra kerül sor, hogy Isten ráfordítja valakire a tekintetét, hogy az illetőt meglássa, az már csupa kegyelem és üdvösség, amit nyomon követ minden adomány és cselekedet is." >>

Kultúrkörök

Meseíróból mesehős
Ki ne emlékezne gyermekkora híres meséire a rendíthetetlen ólomkatonáról, a jeges szívű hókirálynőről, a rút kiskacsáról vagy a kis gyufaárus lányról? Hányszor mosolyogtunk a hiú császáron, aki új "ruhájában" vonult végig az utcán, vagy a ... >>


Élete első filmforgatókönyvével pár nappal ezelőtt a Hartley Merrill forgatókönyv-pályázat 2. díját nyerte el sokoldalúan tehetséges színésznőnk, Balázs Ágnes. A forgatókönyv a szerző Andersen avagy a mesék meséje című művének harmadik "élete". A ... >>

A vasárnap igéje

Szívbajok
Egyszívűség... Természetes, hogy testünkben egy szív dobogása tartja fenn az életet. A próféta Isten népét is egyetlen testnek tekinti - csakúgy, mint nyomában Pál apostol az egyházat. Isten ószövetségi népe azonban nem bizonyult egyszívűnek. És az ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Élő Jézus Krisztus! Köszönjük neked, hogy hozzánk vezető utad nem ért véget a húsvéti üres sírral. Köszönjük, hogy ma is bátran szólíthatunk téged Mesternek. Köszönjük, hogy küldetésedből élhetünk naponta, és hogy ez a mi teljes vigasztalásunk. ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
"Régóta foglalkoztat a kérdés: lehet-e hazugság nélkül élni? A mindennapjaink tele vannak olyan helyzetekkel, amikor nem mondunk igazat. Nemcsak arra gondolok itt, hogy az ember lódít valamit, hogy egy kellemetlen szituációból kimenekülhessen, hanem az úgynevezett kegyes hazugságokra is. Mi lenne, ha mindig mindenkinek őszintén elmondanánk azt, amit róla gondolunk? Van olyan ember, akit egyszerűen nem lehet szembesíteni a tényekkel: azt várja el, hogy takarjuk el előle az igazságot. A lelkésznő véleménye szerint ilyenkor mi a helyes megoldás?" >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Visszatérés és megújulás
Élő víz
Cipőnyi hit
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Tanácskozott a missziói bizottság
Nagypéntek a Budavárban
Az eklézsiának szüntelenül újulnia kell!
Nagypéntektől húsvétig I.
Nagypéntektől húsvétig II.
Nagypéntektől húsvétig III.
Búcsúztató
Tízéves a békéscsabai evangélikus gimnázium

Keresztutak
Megalakult a Prúsz, a Protestáns Újságírók Szövetsége


Egy lépéssel közelebb Európához
Holokauszt-emléknap lesz Csillaghegyen
Evangélikus-református párbeszéd
Evangélikusok
Megvan a mesterhármas
e-világ
Szakmai verseny a határon
Törvénnyel védett szekták
A rászorulók önellátó képességének fejlesztése a cél
Keresztény szemmel
Hármas passiószemlélet
Always-vész
Mi a szép?
A hét témája
Elmaradt ölelés
Korai húsvét
evél&levél
Tisztelt Szerkesztőség!
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Meseíróból mesehős

A vasárnap igéje
Szívbajok
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 16

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster