EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 29 - Az Úr Jézusra támaszkodva

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Az Úr Jézusra támaszkodva

Egy mosolygós, 28 éves fiatalember, Laczki János állt július 11-én a szarvasi újtemplom oltára elé, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem hatodik évének sikeres befejezése után lelkésszé avassa őt Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke, Szentpétery Péter egyetemi docens és Deme Zoltán szarvasi lelkész közreműködő szolgálatával.

„Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.” (1Tim. 4,16) Ezt az igét hozta el a püspök az ordinációra. Arról szólt, hogy a mai nappal olyan életváltás részese lett Laczki János, amely keveseknek adatik meg. Tanítottból tanító, hallgatóból hallgatott lett. Ám nem mindegy, hogy milyen. Ha meghallani tanításán keresztül a Megváltó szavát, akkor megmenekülhet ő is, és az őt hallgató is.

„Megtarthatod, de el is veszítheted – magadat is, a reád bízott nyájat is, ha nincs gondod a krisztusi tanításra” – hangzott az igehirdetésben az intés. De János éppen azért lett lelkész, hogy Krisztus tanítását átadhassa másoknak! A valamikori 12 éves gyermekből, aki dacosan utasította el a konfirmáció lehetőségét – és egyáltalán nem fogadta el a keresztény tanítást –, húsz esztendős korára hitét megvalló, Istenfélő ember lett. A Krisztust követő úthoz segítette őt édesapjának korai, 52 évesen bekövetkezett halála is.

A környezetvédő technikum elvégzése után egy év polgári szolgálat, majd szintén egy év egyetem (ELTE) következett. A belső feszítés és vágy erősebb volt a kétségeknél: jelentkezett és fel is vették a teológiára. Kétségek és az ebből származó belső konfliktusok ugyan az egyetemi évek alatt is végigkísérték, ám nem a hit kétségei, hanem a teológiai, kegyességi irányok közötti ellentétek feldolgozása, az önmaga számára kijelölt út megharcolása és megtartása okozta a nehézségeket.

Nehéz feladatok várnak Jánosra a lelkészi munkában: Rákóczifalva, Szentetornya, Kardoskút – igazi missziói terep. Ezzel a tudattal tekint a szolgálatra: az Úr Jézusra támaszkodva tanítani, hitre jutott, élő közösséget formálni, vezetni. Egyelőre Orosházáról fog kijárni a gyülekezetekbe, de reménysége szerint idővel lehetősége lesz a szolgálat helyén való életre.

Sokan jöttek el Laczki János ordinációjára, hogy kifejezzék iránta szeretetüket. Érezhető volt ez úgy a templomban, mint az estébe nyúlt szeretetvendégségen. Az új lelkészt köszöntők közül Roszik Mihály albertirsai lelkész szavai kívánkoznak ide: „János, koptasd el a lábadat a szolgálatban, és szeretettel a szívedben mindig az élő, a feltámadott Krisztust hirdesd!”

W. A.

Regionális hozzárendelés: Szarvas–Újtemplomi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A római katolikus istentisztelet indítékai és céljai
Élő víz
Zárójel
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Hófehér "világítótorony"
Az Úr Jézusra támaszkodva
Gyakorló "lelkész" szentelése Acsán
Kettős ordináció a Bécsi kapu téren
Keresztutak
Finnország - te csoda
Evangélikus és református ingatlanokról döntött a kormány
Kárpát-medencei Református Generális Konvent
Gyógyuló (?) szakadás
Kárpátaljai jegyzet
Küldetés
Kaiserswerth - Neuendettelsauban
A Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezetének (IPCA) 5. Európai Konferenciáján elfogadott zárónyilatkozat
Evangélikusok
Bizonyság-tétel
e-világ
VOLT Közös Pont
Zöld mozaik
Keresztény szemmel
Vakáció - örömök és veszélyek
A hét témája
Civil kurázsi
Svájci példák
evél&levél
Félrevertük...
Másik félre...
A közelmúlt krónikája
Meszlen, 2004.
Hittantábor a Középhalmi Misszióban
Konfirmandusok a Magas-Tátrában
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Luther művei CD-ROM-on
Könyv az ébredésről
A vasárnap igéje
A keresztre szögezett adóslevél
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Béke élőknek és holtaknak
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 29 Az Úr Jézusra támaszkodva

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster