EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 29 - Zárójel

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Zárójel

Írás közben olykor aláhúzunk valamit, mert különösen fontosnak találjuk. De az is előfordul, hogy mellékesebb, kevésbé fontos mondatot vagy szót zárójelbe teszünk.

Pál apostol arra bíztat bennünket, hogy tegyük zárójelbe az „én”-t. Galatákhoz írt levelének 2. fejezetében ezt így olvassuk a 20. versben: „többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” Közismert, hogy az énünk általában a középpontban áll. Előtérbe tolakszik. Társaságban jól esik, ha én szólhatok, ha énrám figyelnek. Mesélhetek magamról. Jól esik, ha a nevemet említik, és sért, ha kihagynak. Az én tehát agresszív – előtérbe akar kerülni. Pál apostol boldogan beszél az én félretételéről: „többé nem én élek.” Pál kitette a zárójelet. Az én ne legyen sürgős, ne legyen fontos, ne legyen a téma. Ne legyen az első.

Persze mindennek előfeltétele szívünk romlottságának a felismerése, mert amíg hamis képünk van önmagunkról, addig nem tesszük zárójelbe az énünket. Ezért inti Jézus az indulatos tanítványokat, akik el akarnak pusztítani egy samáriai falut, amely nem fogadta be őket: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek.” (Lk 9,55) Szívünkről többnyire hamis képünk van. Olvassuk el, hogy Jézus szerint mi minden származik a szívből (Mt 15,19).

Akinek már van reális képe önmagáról, az igyekszik zárójelbe tenni magát. Tudja és tapasztalja, hogy ennek sok haszna és áldása van.

Gondoljunk a családra. A mai modern és nagykorúságára büszke társadalmunkban is nyugtalanító és vissza-viszszatérő kérdés: szükség van-e a családi együttélési formára, vagy netán elavult, kidobható, mint valami ócska lom. Mindenféle új megoldásokon gondolkodunk, hogy hogyan is lehetne összetartani a széteső házasságokat, hogyan lehetne a drogtól, az italtól, abortuszoktól visszatartani gyermekeinket.

Jó, ha keressük a megoldást. Jó, ha érezzük, hogy az anyák önmegvalósítási törekvése, az apák felfelé ívelő karrierje nem elég a kiegyensúlyozott, boldog családi élethez. Kell valami más, ami nem frázis, nem szégyellni való maradiság: Jézus hiányzik az életünkből, az Ő megismerése, az Ő vezetésének elfogadása. „Többé tehát nem én élek…” Ezt el lehet kezdeni, ezt lehet gyakorolni. Az Ő nevét aláhúzni – és akkor a magamé zárójelbe kerül.

Ez talán sokaknak nem tetszik. A természetes ember tiltakozik, a „szabadságát” félti… de ez az áldás útja, az élet útja.

Tegyük hozzá végül, ha az énünk háttérbe kerül, kevesebb csalódás fog érni. Az ember tele van igényekkel, és aki igényel, többnyire csalódik. A zárójelbe tett én azt jelenti, kevesebb lesz az elvárásom, és kevesebb lesz a csalódásom. Ez is Isten áldásának a jele!

Gáncs Aladár


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A római katolikus istentisztelet indítékai és céljai
Élő víz
Zárójel
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Hófehér "világítótorony"
Az Úr Jézusra támaszkodva
Gyakorló "lelkész" szentelése Acsán
Kettős ordináció a Bécsi kapu téren
Keresztutak
Finnország - te csoda
Evangélikus és református ingatlanokról döntött a kormány
Kárpát-medencei Református Generális Konvent
Gyógyuló (?) szakadás
Kárpátaljai jegyzet
Küldetés
Kaiserswerth - Neuendettelsauban
A Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezetének (IPCA) 5. Európai Konferenciáján elfogadott zárónyilatkozat
Evangélikusok
Bizonyság-tétel
e-világ
VOLT Közös Pont
Zöld mozaik
Keresztény szemmel
Vakáció - örömök és veszélyek
A hét témája
Civil kurázsi
Svájci példák
evél&levél
Félrevertük...
Másik félre...
A közelmúlt krónikája
Meszlen, 2004.
Hittantábor a Középhalmi Misszióban
Konfirmandusok a Magas-Tátrában
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Luther művei CD-ROM-on
Könyv az ébredésről
A vasárnap igéje
A keresztre szögezett adóslevél
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Béke élőknek és holtaknak
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 29 Zárójel

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster