EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 29 - VOLT Közös Pont

e-világ

Hozzászólás a cikkhez

VOLT Közös Pont

„Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted!” Lk 8,45

A sok-sok bibliai kép közül, amelyeken Jézust a nép körében látjuk, a vérfolyásos asszony történetéből választottam az idézett mondatot. Itt éppenséggel a gyógyítás helyszínén látjuk a tolongó tömeget. De tudjuk, hogy Jézus sokszor és szívesen vigadt és ünnepelt honfitársai zajos sokaságában. Szinte így látjuk legtisztábban magunk előtt, amint csaknem mindig vándorolt, többnyire népes, tarkabarka társaságban, mégpedig elsősorban azért, hogy minél több emberhez jusson el a megmentő örömhírrel, és minél többeket gyűjtsön össze az örök menyegző országába. Annak, hogy a soproni VOLT Fesztiválra kimenjünk, és ott keresztényként legyünk jelen, és létrehozzuk a Közös Pont sátrat, legkézenfekvőbb indoka éppen ez: Jézus lába nyomát kerestük ott, a tömeg forgatagában, pontosan azért, mert az Ő példáját akartuk követni.

A háromnapos VOLT Fesztivál a budapesti nagyrendezvény, a SZIGET kisebb testvére. Féltünk is a Szigethez kapcsolódó előítéletek miatt, aggódtunk a várható közönség keresztényellenes hozzáállása miatt is. Abban biztosak voltunk, hogy Urunk – ahogy ismerjük – letéteti velünk saját előítéleteinket, de tartottunk tőle, hogy ez sem lesz könnyű dolog… Számomra ezzel együtt világos volt, hogy szívvel-lélekkel (és munkával) támogatnom kell Hegedűs Attila lelkészünk kezdeményezését.

A három nap elmúltával hálával teli a szívem – a mi Urunk mindenben megkönnyítette utunkat, Ő ismét előttünk járt. Volt Közös Pont – maga az Úr Jézus. Katolikusok, reformátusok, evangélikusok: Őbenne voltunk egyek. (A hajógyári szigeten több éve összeszokott KözösPont-csapat pedig nemcsak példájával járt elöl, de tapasztalataikkal is segítettek minket, és közösségteremtő, felkészítő alkalommal is.

Maga a VOLT Fesztivál akármilyen zsúfolt, hangos és felszabadult volt is, minden agressziótól és szélsőségtől mentesen, harmincezres örömben zajlott le július 1–3. között. Kapatos emberek voltak, üveges szemek nem, eufória volt, erőszak semmi.

Jézus egy ízben megállt és érezte, hogy isteni erő árad ki belőle. Mi nem azért mentünk a tömegbe, hogy érezzük, amint isteni erő árad belőlünk, még kevésbé azért, hogy a saját teljesítményünkkel dicsekedhessünk. Az erő áradását Őreá bíztuk. Mi (ellentétben a kisegyházak, kifejezetten evangelizációs célzatú „sátormunkájával”) nem akartunk „téríteni”. Minket nem erre indított a Lélek. De egészen bizonyosan látható volt rajtunk, hogy Valakitől erőt, életet és közösséget kaptunk. Sokan ezt el is mondták nekünk, betévedő vallástalanok is álmélkodtak az érezhető egységen, ami nem a három napos személyes ismeretség alapján jött létre!

A lődörgőket nem ingyen itallal csalogattuk a sátorba, Hubertus helyett ceruzát, krétát, festéket adtunk a kezükbe. A papír fehér volt, a szívünk nyitott. Nem a jutalomcsokiért, hanem az önkifejezésért és a rajzasztal melletti őszinte beszélgetésért özönlöttek a sátrunkba, pedig maga a sátor eléggé félreeső helyen állt. A reggeli és esti áhítatra sem maradtunk magunkra, az éjszakai beszélgetések során többek eljutottak Nikodémus kérdéseihez.

Dacolva az alapvetően mégiscsak könnyűzenei fesztivál zajáradatával, a vendég Vándornak és a munkatárs Révészeknek egyaránt megadatott a Láthatatlan Színházban a csönd és a közösség, a bizalom és az isteni szeretet élménye. E színházban (mint azt az EvÉlet legutóbbi számában Bartha István is megírta) mindenki főszereplő: a látás kikapcsolásával mindenki egész testével éli meg a bibliai történet mondandóját. Itt szó szerint átölel Isten önmagát ajándékozó karja, megtart Jézus megtartó keze…

Hegyi Péter


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A római katolikus istentisztelet indítékai és céljai
Élő víz
Zárójel
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Hófehér "világítótorony"
Az Úr Jézusra támaszkodva
Gyakorló "lelkész" szentelése Acsán
Kettős ordináció a Bécsi kapu téren
Keresztutak
Finnország - te csoda
Evangélikus és református ingatlanokról döntött a kormány
Kárpát-medencei Református Generális Konvent
Gyógyuló (?) szakadás
Kárpátaljai jegyzet
Küldetés
Kaiserswerth - Neuendettelsauban
A Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezetének (IPCA) 5. Európai Konferenciáján elfogadott zárónyilatkozat
Evangélikusok
Bizonyság-tétel
e-világ
VOLT Közös Pont
Zöld mozaik
Keresztény szemmel
Vakáció - örömök és veszélyek
A hét témája
Civil kurázsi
Svájci példák
evél&levél
Félrevertük...
Másik félre...
A közelmúlt krónikája
Meszlen, 2004.
Hittantábor a Középhalmi Misszióban
Konfirmandusok a Magas-Tátrában
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Luther művei CD-ROM-on
Könyv az ébredésről
A vasárnap igéje
A keresztre szögezett adóslevél
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Béke élőknek és holtaknak
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 29 VOLT Közös Pont

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster