EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 29 - A Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezetének (IPCA) 5. Európai Konferenciáján elfogadott zárónyilatkozat

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

A Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezetének (IPCA) 5. Európai Konferenciáján elfogadott zárónyilatkozat

– Az IPCA Európa 5. Konferenciáját 2004. június 1-7-ig tartották Észtországban, Tallinban. 27 európai országból 150 börtönlelkész vett részt a konferencián képviselve az anglikán, ortodox, katolikus, lutheránus, református és szabad keresztyén egyházakat. A konferencián első alkalommal egy iszlám börtönlelkész is felszólalt.

– Az IPCA a Biblia szerinti emberségességen alapuló törvény és igazságszolgáltatás megóvását és elősegítését tűzte ki célul, valamint Jézus Krisztus felszabadító és megigazító üzenetének továbbadását, és a fogvatartottak emberi jogainak megvédését.

– Az IPCA Európa megfogalmazta a helyi gyülekezetek és a börtönlelkészek szorosabb együttműködésének szükségességét a fogvatartottak családjainak lelki gondozása és a szabadon bocsátottak utógondozása érdekében.

– A konferencia témája: „Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám” (Mt 25,36b). A konferencia résztvevői elismerték, hogy a változó és fejlődő Európában a börtönlelkészek különböző körülményekkel szembesülnek. A konferencia azt kérvényezi, hogy minden európai országban

a) a börtönlelkészség az állam és egyházak által elismert, hivatalos és támogatott szervezet legyen;

b) a nagyobb egyházak azon munkálkodjanak, hogy biztosítsák a kisebb egyházakhoz tartozó fogva tartottaknak az egyenlő esélyeket a saját egyházuk börtönlelkészeihez való hozzáférésben;

c) az egyházak elősegítsék más világvallású fogva tartottak saját hitközösségük börtönlelkészeihez való egyenlő hozzáférését.

– A konferencia elismeri, hogy néhány európai ország börtönrendszerében sikeres reformok történtek, különösen a volt kommunista országokban. Örömmel fogadjuk ezeket a fejlődéseket, mivel a konferencia a fogva tartottak emberi méltóságát és jogait a szabadulás után a társadalomba való sikeres beilleszkedés pozitív eszközének tartja. Örömmel figyeltük az észtországi jelentős fejlődéseket is, nem utolsóként az ökumenikus börtönlelkészség megalakulását.

– Ugyanakkor a konferencia elismeri azt is, hogy az európai országok számos kihívással néznek szembe, amennyiben minden országban az „Európai Tanács Standard Minimális Szabályait” akarják alkalmazni. Érdeklődéssel hallgattuk az Európai Bizottság „Kínzó, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés megelőzéséről” szóló előadását. Továbbra is támogatjuk létfontosságú munkájukat az őrizetben álló emberek méltóságának megőrzése érdekében.

– A konferencia kifejezi megdöbbenését amiatt, hogy Abu Ghraib városban és más iraki börtönökben az amerikai személyzet kínzó, embertelen és méltatlan bánásmóddal illeti a fogva tartottakat. Meg vagyunk döbbenve, mivel Isten szeretetéről keresztényként gondolkodva úgy tartjuk, hogy az egész emberiség igazságáért, méltóságáért és megbékéléséért dolgozunk. Az igazságosság iránti elkötelezettségünk folytán kifejezzük súlyos aggodalmunkat a Guantanamo Öbölben fogva tartottakért is.

– Az IPCA Európa a világ összes országát arra sürgeti, hogy töröljék el a halálbüntetést, összhangban az Európai Tanács összes tagállamának a politikájával. A konferencián elmondták, hogy Líbiában golyó általi halálra ítéltek öt bolgár ápolónőt és egy palesztin orvost. A vád: szándékosan megfertőztek kb. 400 gyereket HIV vírussal. Mélyen együtt érzünk a megfertőzött gyermekek családtagjaival, azonban ahogyan keresztényként az isteni szeretetről, irgalomról és könyörületről gondolkodunk, ez arra késztet minket, hogy minden ember igazságáért, méltóságáért és megbékéléséért harcoljunk. Javasoljuk az európai hatóságoknak, hogy minden lehetséges módon segítsék ezeket az egészségügyi dolgozókat, mivel ragaszkodunk ahhoz az elvhez, hogy senkinek sincs joga bárkit halálra ítélni.

– Végezetül kérjük az egyházakat és államokat, hogy fejlesszék tovább azt az igazságszolgáltatási rendszert, amely egyre inkább a resztoratív igazságszolgáltatás elveit alkalmazza, mert ezek a bűnözésben érintett egyének és társadalmi közösségük javára vannak. Elkötelezzük magunkat ezen elvek iránt, és kérjük Európa népét, hogy imádkozzanak a fogva tartottak és a börtön munkatársai felé végzett szolgálatunkért.

Fordította: Kovács Ágnes


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A római katolikus istentisztelet indítékai és céljai
Élő víz
Zárójel
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Hófehér "világítótorony"
Az Úr Jézusra támaszkodva
Gyakorló "lelkész" szentelése Acsán
Kettős ordináció a Bécsi kapu téren
Keresztutak
Finnország - te csoda
Evangélikus és református ingatlanokról döntött a kormány
Kárpát-medencei Református Generális Konvent
Gyógyuló (?) szakadás
Kárpátaljai jegyzet
Küldetés
Kaiserswerth - Neuendettelsauban
A Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezetének (IPCA) 5. Európai Konferenciáján elfogadott zárónyilatkozat
Evangélikusok
Bizonyság-tétel
e-világ
VOLT Közös Pont
Zöld mozaik
Keresztény szemmel
Vakáció - örömök és veszélyek
A hét témája
Civil kurázsi
Svájci példák
evél&levél
Félrevertük...
Másik félre...
A közelmúlt krónikája
Meszlen, 2004.
Hittantábor a Középhalmi Misszióban
Konfirmandusok a Magas-Tátrában
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Luther művei CD-ROM-on
Könyv az ébredésről
A vasárnap igéje
A keresztre szögezett adóslevél
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Béke élőknek és holtaknak
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 29 A Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezetének (IPCA) 5. Európai Konferenciáján elfogadott zárónyilatkozat

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster