EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 29 - Luther művei CD-ROM-on

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Luther művei CD-ROM-on

A technika nem ismer határokat. Napjaink egyik jól ismert eszközén, a CD-lemezen több kötetnyi információt lehet tárolni. Ki is használják ezt a kiadók, amikor lexikonokat, szótárakat vagy éppen a történelem nagyjainak műveit jelentetik meg digitális formában.

E néhány sorral egy – a kelenföldi konfirmandusoktól ajándékba kapott – német CD-ROM-ra szeretném felhívni a kedves olvasó figyelmét, mely Luther Márton műveinek széles körű válogatását tartalmazza. A digitális kiadás azt a tízkötetes, Kurt Aland által szerkesztett, korábban könyv formájában megjelent Luther Deutsch című kiadványt tartalmazza, melyben a szerzők arra a nem kis feladatra vállalkoztak, hogy Luther latin és kora felnémet nyelvű iratait mai modern német nyelvre átültessék. Az egyetlen CD 110 (!) Luther-iratot foglal magába, a Zsoltárok könyvéről tartott első előadásoktól (1513–1515) a fő reformátori iratokon át egészen a nem sokkal halála előtt megírt, Az ördög alapította római pápaság ellen (1545) című művéig. Emellett megtaláljuk a reformátor által szerzett összes éneket, 72 prédikációját és az asztali beszélgetések válogatását ugyanúgy, mint 350 magánjellegű, illetve teológiai és politikai tartalmú levelét. S ez még nem minden! Kiegészítésként „fellapozhatjuk” Luther 170 digitális fotóval illusztrált életrajzát és olyan neves teológusok tanulmányait, mint például H. Bornkamm (Bevezetés Luther életébe és művébe) vagy G. Ebeling (A lutheri teológia alapjai). Minden iratról megtudhatjuk a keletkezésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, az egyes helyek magyarázatát és a lemezen szereplő iratok pontos kronologikus sorrendjét. Végül, de nem utolsósorban – a német kiadványokból sohasem hiányzó – név- és tárgymutatóval egészül ki az adatbázis.

A könnyebb olvashatóság érdekében a szoftver lehetővé teszi az adott szövegnek a képernyőn való többféle megjelenítését és annak gyors nyomtatását ugyanúgy, mint egy-egy ismertebb, nevezetesebb Luther-idézet pillanatok alatt való megtalálását. Sőt a keresőprogram segítségével azt is hamar kideríthetjük, hogy például egy-egy igehelyről mondott-e vagy prédikált-e valamit reformátorunk…

Aki a CD-ROM-mal kapcsolatban további információkra kíváncsi, az keresse fel a www.digitale-bibliothek.de weboldalt. Ahogyan azt a mai német fiatalok mondanák: a kitűnő lemez Ein Muss (feltétlenül ajánlatos) minden – németül tudó – lelkésznek, illetve a Luther iránt érdeklődőknek.

Blázy Árpád


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A római katolikus istentisztelet indítékai és céljai
Élő víz
Zárójel
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Hófehér "világítótorony"
Az Úr Jézusra támaszkodva
Gyakorló "lelkész" szentelése Acsán
Kettős ordináció a Bécsi kapu téren
Keresztutak
Finnország - te csoda
Evangélikus és református ingatlanokról döntött a kormány
Kárpát-medencei Református Generális Konvent
Gyógyuló (?) szakadás
Kárpátaljai jegyzet
Küldetés
Kaiserswerth - Neuendettelsauban
A Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezetének (IPCA) 5. Európai Konferenciáján elfogadott zárónyilatkozat
Evangélikusok
Bizonyság-tétel
e-világ
VOLT Közös Pont
Zöld mozaik
Keresztény szemmel
Vakáció - örömök és veszélyek
A hét témája
Civil kurázsi
Svájci példák
evél&levél
Félrevertük...
Másik félre...
A közelmúlt krónikája
Meszlen, 2004.
Hittantábor a Középhalmi Misszióban
Konfirmandusok a Magas-Tátrában
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Luther művei CD-ROM-on
Könyv az ébredésről
A vasárnap igéje
A keresztre szögezett adóslevél
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Béke élőknek és holtaknak
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 29 Luther művei CD-ROM-on

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster