EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 37

37. szám – 2004/09/12

   Szenháromság ünnepe után 14. vasánap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Jézus így válaszolt nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.” Lk 5,31 (Jón 4,10–11; Lk 17,11–19; Róm 8/12–13/14–17; Zsolt 146) Háziorvosunkhoz tavaly óta csak előzetes időpont-egyeztetés után lehet menni. Az ok érthető: a valóban orvosi segítségre, vizsgálatra, gyógyszerre szorulóké legyen a napi négyórás rendelési idő, aki „csak” beszélgetni szeretne, ne ott, ne akkor tegye. Hiszen a betegeknek van szükségük rá! Milyen jó, hogy Jézushoz bármikor, bármilyen testi-lelki bajjal fordulhatunk! „Rendelési ideje” korlátlan, türelme, szeretete irántunk, „betegei” iránt kifogyhatatlan! Élünk-e ezzel a kivételes lehetőséggel? Felismerjük-e, hogy milyen nagy szükségünk van rá?! Fordulunk-e hozzá, hogy gyógyszert kérjünk beteg életünkre: Jézusunk bűnbocsánatát, megtartó erejét, kegyelmét, szeretetét…? >>

Liturgikus sarok

A metodista istentisztelet tradicionális és mai jellegzetességei (I.)
Testvéregyházainkat bemutató sorozatunk két következő részében az evangélikussághoz teológiailag és kegyességileg különösen is közel álló metodista egyház istentiszteleti életét vesszük szemügyre. Kalauzunk Csernák István, a metodista egyház szuperitendense. (H. K.) >>

Élő víz

Itt a szeptember - fussunk!
Itt a szeptember, vége a nyárnak, vége az olimpiának, és kezdődik az iskolaév. Nyaraltunk, minden pénzünket elköltöttük, a nyaralás után a szabadságon lévőket helyettesítettük, jól bele is fáradtunk, a nagy kánikulában meg közben ... >>

Heti útravaló
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! (Zsolt 103,2) >>

Egyházunk egy-két hete

Óvodaszentelés Nagytarcsán
Megújult és bővített, a kor elvárásainak megfelelő óvodaépületének szentelésére gyűlt össze Nagytarcsa gyülekezetének és városának apraja-nagyja a 2004/2005-ös munkaév kezdetén, szeptember 5-én 16 órakor. Az Északi Egyházkerület püspöke, D. Szebik ... >>

Jeremiás beszlani siralmai
Jaj, jaj, jaj! Magára maradt az egykor oly népes város! Olyanná lett, mint az özvegy. Sírva sír az éjszakában, könny áztatja az arcát. Gyászolnak Észak-Oszétia útjai, jajveszékelnek Beszlan terei, kapui mind elpusztultak, papjai ... >>

Kapu- és tanévnyitás
Ahogyan azt reggelente az utcákon, tereken, járdákon és buszmegállókban láthatjuk és érezhetjük, elkezdődött a 2004/2005-ös tanév. A Magyarországi Evangélikus Egyház 14 középiskolájának küszöbét 1349 újonnan felvett tanuló léphette át, ezenkívül közel 9000 régi diák és 1000 pedagógus kezdte meg a tanévet imádsággal és Isten áldásának fogadásával. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanévkezdő ünnepén D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke szolgált igehirdetéssel augusztus 31-én a nyíregyházi Nagytemplomban. >>

Lelkésziktatás Tabon
Szeptember első szombatjának délelőttjén megtelt a tabi evangélikus templom. Megtelt, hogy akik eljöttek, hálát adjanak Istennek. Hálát adjanak, és egyúttal hűséget fogadjanak egymásnak Isten színe előtt. Ki nem mondott, de minden egyes elhangzott mondatban visszhangzó hűségeskünek lehettek a tanúi mindazok, akik a múlt szombaton részt vettek Szigethy Szilárd beiktatásán. >>

Új tanév, új tagozat
„Sok csodás tervet vittél véghez értünk” – idézte tanévnyitó ünnepi beszédében a Zsoltárok könyvét Hallgatóné Hajnal Judit. A győri Öregtemplomban az Ittzés János püspök által tartott lélekmelengető istentisztelet után a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ igazgatónője köszöntötte a megjelenteket. >>

Toronymagasban Csepelen
Több mint negyven évvel ezelőtt volt utoljára lehetősége a Budai Egyházmegyéhez tartozó Csepeli Evangélikus Egyházközségnek a lelkészlakás, illetve a templomtorony karbantartásának kérdésével foglalkozni. Másfél éve, Zólyomi Mátyás szolgálatának elején ingatlanjainak felmérése során a gyülekezet arra az elhatározásra jutott, hogy mind a parókiát, mind pedig a templomtornyot felújítják. A tervek valóra váltak. Az elmúlt hétvégén ezért adott hálát a csepeli gyülekezet a délelőtti istentisztelet keretében, melyen D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke szolgált. >>

Igevers a Kinder tojásban
Az idén negyedik alkalommal rendezték meg a mencshely–nagyvázsony–szentantalfa–zánkai társgyülekezetek hittanosainak vetélkedőjét. Szeptember első szombatján évről évre valóra válik Mihácsi Lajos lelkész elképzelése: a társgyülekezetek más-más iskolába járó hittanosai évente egyszer összegyűlnek, és játékos formában számot adnak előző évi tanulmányaikról. >>

Mátrai Názáret
Magyarország legmagasabban fekvő evangélikus templomába invitált ünnepi istentiszteletre a múlt vasárnap a lapunkban is közzétett meghívó. Egy évtizede szentelték ugyanis fel Mátraszentimre-Bagolyirtáson azt az épületegyüttest, amelynek legfőbb ... >>

Indulj az úton
A pápai gyülekezet ebben az évben Bakonyjákón, a Forrás vendégházban tartotta szokásos tanévkezdő gyülekezeti napját. Kovács László lelkész az Istentől elszakító bűnről és az abból való szabadulási lehetőségről, kiútról, Jézusról; Gyömörei Gáborné ... >>

Keresztutak

Felhívás
Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban! Mint Önök előtt is ismert, az ENSZ szeptember 21-ét a béke nemzetközi napjává nyilvánította; e napot az egész világon a béke napjaként ünneplik. Ez nagyszerű alkalom arra, hogy az egyházak nyilvánosan ... >>

Magyarország - német szemmel
Az új uniós tagországok „vallási portréit” mutatja be egy sorozatban a Glaube und Heimat nevű német protestáns egyházi hetilap. Hazánkkal kapcsolatban Jürgen Henkel Lassú elvilágiasodás címet viselő cikkét olvashatták az érdeklődők. Hogy ... >>

L'Abri konferencia - "EmberSég" címmel
Mi az a L'Abri? A L'Abri szó franciául „menedéket” jelent. A L'Abri, mint szervezet, lényegében az első L'Abri közösség létrejöttével kezdte meg munkásságát, amikor Francis és Edith Schaeffer 1955-ben a svájci Alpokban megnyitotta ... >>

Izrael szent földje - a Wesselényi utcában
Jiddis, angol, német szó keveredik a magyarral. A több nyelven zajló beszélgetésekben egy kedvező megjegyzést minden bizonnyal az időjárás is kap, megérdemelten: az idén is kegyes volt a zsidó nyári fesztivál látogatóihoz. >>

Evangélikusok

Áldásadás Kapi Béla sírjánál
A család és a gyülekezet tagjainak jelenlétében – hálaadó istentisztelet keretében – áldotta meg Ittzés János püspök elődjének, Kapi Bélának, az egykori Dunántúli Evangélikus Egyházkerület főpásztorának új nyughelyét szeptember 5-én. A ... >>

e-világ

A Magyar Keresztény Portál
2000 nyarán a történelmi egyházakhoz tartozó lelkipásztorok és informatikusok megalapították a Magyar Keresztény Internet Egyesületet, hogy egyházaik körében segítsék az internetes kultúra meghonosítását. Magyar és nemzetközi konferenciákat ... >>

Keresztény szemmel

Farmer és Luther-rózsa
Ilyen temetésen se szolgáltam még. Nem is temetés volt, hanem baráti együttlét, istentisztelet, evangélizáció. Amit a gyászjelentésen olvasunk, mellbevágó: ötvenhárom éves korában elhunyt Metzler Vilmos, a kelenföldi gyülekezet tagja. Ez a tény ... >>

Személyes emlékek
– húsz év után Örültem, hogy az Evangélikus Élet több oldalról is foglalkozott a Lutheránus Világszövetség 1984-es budapesti nagygyűlésével. Azt is megértettem, hogy húsz év még nem történelmi távlat. Annál inkább a mi kötelességünk – ... >>

A hét témája

Adománygyűjtés a beszlani tragédia károsultjainak megsegítésére
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, szolidaritást vállalva a múlt hét közepén kirobbant túszejtés áldozatainak hozzátartozóival és a terrorakciótól szenvedő oszétiai város, valamint a térség lakosságával, adománygyűjtő felhívással fordul a magyar ... >>

evél&levél

Miért nem?
A hatvanas évek végén Gyökössy Endre egyik egyhetes evangélizációjának első mondata ez volt: „Kezdjük az alapoknál: van Isten.” Ez jutott eszembe, amikor Orosz Gábor Viktor evangélikus lelkésznek „Egy homokvihar margójára” című írását olvastam (Evangélikus Élet, 2004. augusztus 22–29.). >>

Oldalszél?
Jó vitorlázónak ellenszélben is sikerülhet az irányt tartani. De nem mindenkinek van ehhez gyakorlata. A Szélrózsa egyes értékes előadóitól az Evangélikus Élet augusztus 1-jei és 8-ai számában közöltekhez ezért kötelességem hozzászólni. A római ... >>

Homokvihar? Vihar egy kanál vízben!
Újra és újra foglalkozunk különböző fórumokon a homoszexualitás kérdésével, ki ilyen, ki olyan hozzáállással. Legutóbb Orosz Gábor Viktor barátom szólt a témáról, kissé vegyes szemlélettel. Nem értem az egészet. Homokvihar? Véleményem szerint az ... >>

A csoda
A Tolna megyei tengelici gyülekezet már több éve megrendezi a gyermekek nyári napközis táborát. Nagyon nagy gonddal és sok-sok színes programmal készítik elő a gyermekek testi-lelki épülését segítő közös alkalmat. Az idén az időjárás különösen ... >>

Közlemények, nyilatkozatok

Kedves Előfizetőnk!
Az elmúlt hetekben a Luther Kiadótól levelet kapott, amelyben egy folyószámla-egyeztető lapot, az Evangélikus Élet 2004. I. félévi előfizetési díjáról szóló számlát, illetve egy csekket küldtünk el az Ön részére. Az egyeztetőlapok kézhezvétele után ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Hanem a szabad szeretetre való kedvet egyedül a Szentlélek olthatja a szívbe, amint Pál is mondja… (1Kor 5,5). A Lélek pedig nem adatik másként, egyedül a Jézus Krisztusban való hit által, ezzel és ebben, amint az előszóban mondja. S a ... >>

Kultúrkörök

Tudni kell szeretni!
Szeretni kell – szól Isten parancsa. Igen, de az ember sokszor rosszul szeret. Csupa szeretetből többször olyat teszünk, amivel másnak kárt okozunk. A nagyszülő szeretetből tömi meg unokáját édességgel, aki azután a hasát fájlalja. A pár éves ... >>

Déli harangszó ezúttal Kondorosról
Szeptember 13. és 19. között minden délben a kondorosi evangélikus templom Ádám-harangja szól a Kossuth rádióban. Kondoros Békés megyében fekszik, Budapesttől 184 kilométerre délkeletre. A nagyközség neve először 1229-ben szerepel a Váradi ... >>

Művészeti estek az ökumené jegyében
Az idén szeptemberben második alkalommal tartanak kulturális rendezvénysorozatot Budakeszin, a Romkert Teátrumban és a református gyülekezet Kálvin termében. >>

A vasárnap igéje

Elihútól Jézusig
Jób könyve a személyesen átélt emberi szenvedés drámai kifejeződése. Joggal nevezik olyan irodalmi és bölcseleti remekműnek, amely mintegy előkészíti Goethe Faustját vagy Dante Isteni színjátékát. A mai nap igéje egy látszólagos mellékszereplőt ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Tíz kérésünk van hozzád, Urunk! Elsőként kérünk, hogy béke támadjon, amerre megyünk! Hogy a rafinált háborúk, a kegyetlen háborúk véget érjenek, és mindent betöltsön új rendként a béke. Hogy ember ne támadjon ember ellen. Hogy a fegyverek ne ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Legyünk-e érzékenyek?
„Egy ismerősöm közölte velem, hogy azért kerüli a társaságomat, mert »hiperérzékeny« vagyok. Először nem is értettem, hogy mire gondol, de azután igazat kellett adnom neki. Sajnos gyakori, hogy egy ferde pillantás vagy egy odavetett szó is megsebez. Képes vagyok a köszönést és a kézfogást is kiértékelni, és ha nem volt elég barátságos, akkor nagyon tudok szenvedni miatta. Nehezen viselem, ha nem figyelnek oda rám, vagy ha nem értékelik a munkámat. Éjszakákon át sokat tépelődöm azon, hogy vajon mi a baj velem. Miért nem szeretnek az emberek? Jó lenne megváltozni! Kérem, segítsen!” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A metodista istentisztelet tradicionális és mai jellegzetességei (I.)
Élő víz
Itt a szeptember - fussunk!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Óvodaszentelés Nagytarcsán
Jeremiás beszlani siralmai
Kapu- és tanévnyitás
Lelkésziktatás Tabon
Új tanév, új tagozat
Toronymagasban Csepelen
Igevers a Kinder tojásban
Mátrai Názáret
Indulj az úton
Keresztutak
Felhívás
Magyarország - német szemmel
L'Abri konferencia - "EmberSég" címmel
Izrael szent földje - a Wesselényi utcában
Evangélikusok
Áldásadás Kapi Béla sírjánál
e-világ
A Magyar Keresztény Portál
Keresztény szemmel
Farmer és Luther-rózsa
Személyes emlékek
A hét témája
Adománygyűjtés a beszlani tragédia károsultjainak megsegítésére
evél&levél
Miért nem?
Oldalszél?
Homokvihar? Vihar egy kanál vízben!
A csoda
Közlemények, nyilatkozatok
Kedves Előfizetőnk!
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Tudni kell szeretni!
Déli harangszó ezúttal Kondorosról
Művészeti estek az ökumené jegyében
A vasárnap igéje
Elihútól Jézusig
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Legyünk-e érzékenyek?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 37

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster