EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 51 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

Mennyei Atyánk! Ahogy telik az idő, egyre kevésbé értjük a karácsony üzenetét. A gyerekeket még magával ragadja a meleg családi otthon, a szülői szeretetben való elrejtettség érzése. A kirakatok talmi ragyogásában kimondatlanul is a te örök szereteted fényét sejtik meg. Minél többet tudunk azonban a világról, önmagunkról és rólad, annál inkább szem elől tévesztjük a lényeget. Magunk akarunk bölcsek és megfontoltak lenni. Ítéletet mondunk olyasmi felett, amit nem értünk, ám szabadok sem vagyunk tőle. Lebecsüljük a világot, amelyhez pedig ezer szállal kötődünk, miközben csak az ajkunkkal dicsőítünk téged – anélkül, hogy ismernénk, és valódi közösségünk volna veled.

Kérünk, add nekünk a gyerekek egyszerű hitét! Add szívünkbe azt a bizalmat, amellyel el merünk engedni minden szálat, amely mulandó dolgokhoz kötöz bennünket, és amellyel megragadhatjuk azt az egyet, amely hozzád kapcsol. Könyörgünk a teremtett világért, amely mindenestül a tiéd, és amelynek sorsát most is szíveden viseled. Ne engedd, hogy gőgösen, magabízón vagy kegyeskedve alábecsüljük az élet természetes feltételeit, amelyeket felelőtlenül, naponta pusztítunk. Kérünk, hogy a te igéd hirdetéseként ismerjünk fel minden bölcs és szeretetteljes áldozatvállalást, amelyet embertársaink a világért hoznak.

Urunk, Jézus Krisztus! Sose engedd felednünk, hogy téged senki nem sajátíthat ki magának, hiszen amikor testté lettél, nem volt számodra otthon sehol ebben a világban. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy csak a miénk vagy. Add inkább, hogy Szentlelked által felismerjük mindenütt és mindenkiben a te munkálkodásodat, amellyel üdvünket szolgálod.

Adj az ünnepek utáni csendben és majd a hétköznapok zajában is békességet szívünkbe. Kérünk, hogy formáljon minket újra gyerekké ennek az áldott ünnepnek az üzenete. Tedd gondolatainkat egyszerűekké és tisztákká. Szabadíts meg félelmeinktől, előítéleteinktől és elbizakodottságunktól, hogy azzal a szeretettel tudjunk gondolni imádságunkban hazánkra, népünkre, vezetőinkre is, ahogyan te tanítottál minket. Add, hogy ez a földi egyház egyre inkább hasonlítson arra, amilyennek te szeretnéd látni. Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem (december 19-től)
Új nap - új kegyelem (december 26-tól)
Liturgikus sarok
Mennyből jövök most hozzátok...
Élő víz
Advent, szeretet
Heti útravaló
Heti útravaló
Boldogságok az isteni boldogmondások margójára (Mt 5,1-2)
Egyházunk egy-két hete
Rejtőzködő adventi kincsek
Alberti "bővelkedések"
Egyházfegyelem
Püspöklátogatás
Keresztutak
Szlovák püspök Pesten
Tisztelet és méltóság az idősellátásban
A Szentföld várja a keresztény zarándokokat
"Otthon-szeretet" szolgálat
III. országos ökumenikus véradás
Testvérkapcsolatok a határon túl
Evangélikusok
Newton paróka nélkül
Járosi Andor
Lenyűgözött és felkarolt
A házsongárdi temetőpadon
e-világ
Küldjünk képeslapot interneten!
Keresztény szemmel
Mikor lesz végre karácsony?
"A szeretet nagyon nagy dolog"
Üzenet itthonról
Vétkeztünk! Ments meg!
Állandó várakozásban
Az adventről
Szent Miklós nyomában
Karácsony vigíliája 1944-ben
Az igazi szeretet
A hét témája
Adventi beszélgetés D. Szebik Imrével, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökével
Légy!
Üzenet Akárkinek
Adventi beszélgetés Adorjáni Dezső Zoltánnal, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökével
evél&levél
Kedves Beatrix!
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Kedves nagytiszteletű Szőkéné Bakay Beatrix lelkész asszony és tisztelt Olvasók!
Teremtés és evolúció
Kedves kritikus Olvasóim!
Karácsony és teremtés
A tudomány felfedezi Istent
Idézet
A közelmúlt krónikája
Kreatív advent a múzeumban
"Behálózva"
Lelkészakadémia - avagy jó bornak is kell a cégér
Vallások a média tükrében
Jókai Anna Kelenföldön
A gömöri magyarság múltjának megőrzéséért
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Azarel és én
A korondi fazekasság értékei a Vármegye Galériában
Száznégy pravoszláv ikon
Zsedényi Lilla ikonkiállítása
Capriccio térben és időben
Chagall és a Biblia üzenete
"Én őt szolgálom - az egyetlen teremtőt"
Jászlak és betlehemek
A karácsonyi üveggömbök története
A vasárnap igéje
Zárkózottság helyett mindent szétfeszítő öröm
"Az aprókat áldd meg itt és mindenütt!" Lk 18,17
"Apás szülés"
Hívásunk van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Minek az ünnepe a karácsony?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 51 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster