EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 51 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

Istenünk, akit egyszülött Fiad szavára mennyei Atyának szólíthatunk, köszönjük neked, hogy ma is szóltál hozzánk igéd által. Krisztus Urunk születésének ünnepe előtt könyörgünk, vigyázz ránk a karácsonyi készülődés forgatagában.

Őrizd meg egyházadat attól, hogy emberi elvárások oltárán áldozza fel az egyetlen és igazi kincset: az evangéliumot! Őrizd meg a lelkészeket attól, hogy az ünnepi készülődés, programszervezés sűrűjében eltévedve az igében való elmélyedést szem elől tévesszék! Te készítsd fel népedet: evangélikus felekezetünket és az egész egyházat az igazi ünneplésre a veled való találkozásban! Óvj meg minket az általunk kitalált és munkált látszategységtől, és egyesíts minket a Krisztusban való bizodalmas hit valóságos közösségében!

Könyörgünk, áldd meg hazánkat, népünket. Te látod igazán, hány sebből vérzik, hiszen inkább emberekbe veti bizalmát, mintsem az élet beszédére hallgatna. Te, aki áttörted az ég zárt ajtaját, törd át a nemzetünkre boruló sötétség súlyos felhőit, hogy végre ne csak a fogyasztás templomait keresse, hanem az élet beszéde után is sóvárogjon. Kérünk, hogy egyházunk és népünk vezetőinek adj bölcsességet, jó szándékot és felelősségtudatot a rájuk bízott feladathoz.

Könyörgünk a családokért, hogy a testi és lelki élet hordozói és továbbadói lehessenek elmagányosodó világunkban. Könyörgünk a keresztény családokért, amelyekre különösen sokat bíztál. Tartsd meg őket hűségben, szeretetben, élő reménységben, hiszen nélküled semmit sem tehetnek, veled és általad viszont a legmélyebb szakadékból is lehet szabadulás!

Könyörgünk a gyerekekért, az ifjúságért. Hamis hitek és reménységek útvesztőiben add szívükbe igaz útra állító igédet. Kérünk, hogy mi, felnőttek ne riasztó, hanem tehozzád vonzó példaként élhessünk előttük, velük.

Könyörgünk azokért, akikre az ünnepi napokban különösképp rátör az egyedüllét terhe: a magányosokért, betegekért. Urunk, számodra még az is lehetséges, hogy társukká szegődj. Adj szívünkbe irgalmat és tevékeny szeretetet irántuk!

Mennyei Atyánk, a te akaratod szerint valókért könyörgünk, ezért hisszük és tudjuk, hogy mindezt megadod az Úr Jézus Krisztusért, ahogyan és amikor te jónak látod. Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem (december 19-től)
Új nap - új kegyelem (december 26-tól)
Liturgikus sarok
Mennyből jövök most hozzátok...
Élő víz
Advent, szeretet
Heti útravaló
Heti útravaló
Boldogságok az isteni boldogmondások margójára (Mt 5,1-2)
Egyházunk egy-két hete
Rejtőzködő adventi kincsek
Alberti "bővelkedések"
Egyházfegyelem
Püspöklátogatás
Keresztutak
Szlovák püspök Pesten
Tisztelet és méltóság az idősellátásban
A Szentföld várja a keresztény zarándokokat
"Otthon-szeretet" szolgálat
III. országos ökumenikus véradás
Testvérkapcsolatok a határon túl
Evangélikusok
Newton paróka nélkül
Járosi Andor
Lenyűgözött és felkarolt
A házsongárdi temetőpadon
e-világ
Küldjünk képeslapot interneten!
Keresztény szemmel
Mikor lesz végre karácsony?
"A szeretet nagyon nagy dolog"
Üzenet itthonról
Vétkeztünk! Ments meg!
Állandó várakozásban
Az adventről
Szent Miklós nyomában
Karácsony vigíliája 1944-ben
Az igazi szeretet
A hét témája
Adventi beszélgetés D. Szebik Imrével, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökével
Légy!
Üzenet Akárkinek
Adventi beszélgetés Adorjáni Dezső Zoltánnal, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökével
evél&levél
Kedves Beatrix!
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Kedves nagytiszteletű Szőkéné Bakay Beatrix lelkész asszony és tisztelt Olvasók!
Teremtés és evolúció
Kedves kritikus Olvasóim!
Karácsony és teremtés
A tudomány felfedezi Istent
Idézet
A közelmúlt krónikája
Kreatív advent a múzeumban
"Behálózva"
Lelkészakadémia - avagy jó bornak is kell a cégér
Vallások a média tükrében
Jókai Anna Kelenföldön
A gömöri magyarság múltjának megőrzéséért
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Azarel és én
A korondi fazekasság értékei a Vármegye Galériában
Száznégy pravoszláv ikon
Zsedényi Lilla ikonkiállítása
Capriccio térben és időben
Chagall és a Biblia üzenete
"Én őt szolgálom - az egyetlen teremtőt"
Jászlak és betlehemek
A karácsonyi üveggömbök története
A vasárnap igéje
Zárkózottság helyett mindent szétfeszítő öröm
"Az aprókat áldd meg itt és mindenütt!" Lk 18,17
"Apás szülés"
Hívásunk van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Minek az ünnepe a karácsony?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 51 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster