EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 51 - "Az aprókat áldd meg itt és mindenütt!" Lk 18,17

A vasárnap igéje

Karácsonyeste

Hozzászólás a cikkhez

"Az aprókat áldd meg itt és mindenütt!" Lk 18,17

Jézus Krisztus Isten válasza választottjai és az egész teremtettség kérdéseire, sóhajtozására. Ez a válasz sokkal több röpke tőmondatnál. Telepedjünk hát Jézus lábához tágra nyíló szemmel, az angyalszárnyak rezdülését fülelő gyermekek csodaváró bizalmával. Így hallgassuk mindig minden szavát. Így figyeljünk ma is, amikor az angyali üdvözletet, a népszámlálás zűrzavarát, az újszülöttnek a betlehemi istállóban felhangzó sírását és az Istent dicsőítő, békét hirdető angyali éneket halljuk!

Mennyi világos útmutatást, szeretetteljes intést, reménységet ébresztő és éltető ígéretet kapott az Úr választott népe! Mégis nehezen értették a prófétai üzenetet, mégis újra és újra azt kérdezték Istentől: „Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket?” (Mal 1,2) „Hol van az igazságos Isten?” (Mal 2,17b) Az övéi kérdéseit, kéréseit az Úr sosem hagyta válasz nélkül. Látta népe nyomorúságát és bűnét, hallotta kiáltásukat, ismerte fájdalmukat. S ahogy leszállt egykor, hogy kimentse népét Egyiptom hatalmából, úgy most Fiát küldte el a földre.

De ne andalodjunk el a szenteste varázsától: a meghitt csöndtől, a közösségbe tartozás bensőséges megélésétől. Lépjünk tovább, és fedezzük fel – csillapíthatatlan vággyal, mint egy izgatott kisgyerek – Isten nekünk készített meglepetéseit. Kapcsolódjunk bele a karácsonyi énekek Istent magasztaló hálaadásába. Ajándékozási lázunk csitultával forduljunk végre Urunk felé imára kulcsolt kézzel. Halljuk, mit mond Isten nekünk, embergyerekeinek Fia által, akit nem díszes karácsonyfa alá állított, hanem egyszerű jászolba helyezett.

A názáreti Jézus felnőttként városról városra, faluról falura járt, és hirdette Isten országának evangéliumát. Felnőtt férfiként mondja: „Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba.”

A kicsinyekről csupa szépet s jót szoktunk mondani. De vajon mire gondol Jézus velük kapcsolatban? Oly nehezen értjük! Talán a gyermeki képzeletvilágot, a játékosságot, a derűt, a nyíltságot idealizálja? Nem látott sose szertelen, csapongó, fegyelmezetlen, a bölcs szeretetből állított korlátokat felrúgó, akaratos, szófogadatlan minizsarnokokat? No, és ha a gyermek már felnőtt? Nem tragédia az éretlen, felelősséget nem ismerő és nem vállaló ember? Növekedés nélkül sorvadás áll be. Szükséges a testi-lelki érés, komolyság, céltudatosság. Az emberi együttélés harmóniájához kell az összeszedettség, a határozottság és bizonyos elvárások teljesítése is. Mit fedez fel Jézus tekintete, s mit tart annyira értékesnek a kicsikben, hogy mégis ezt mondja?

Nemrég láttam egy diaképet. Rajta a gyermek Jézust nem édesanyja, Mária ölelte át, hanem egy, az anyaméhhez hasonló, fénylő burok. Egészen más, mint a festményeken gyakran látható dicsfény Jézus feje és alakja körül. Ezen a képen Isten Fiát fénybölcső ringatja. Nem így vesz körül bennünket is már születésünk előtt, aztán egész életünkben Isten megfoghatatlan, mégis valóságos és hallatlan biztonságot, oltalmat adó jelenléte? Ha Isten országát kisgyermekként fogadjuk, érezni fogjuk, hogy „átölelt Isten nagy kegyelme méltatlanul, érdemtelen” (EÉ 327,1). Őrá hagyatkozva élhetünk. Rábízhatjuk magunkat. Nem kell vacognunk, mint Andersen meséjében Gerdának a finnek rémisztően hideg földjén, vagy Kaynak a Hókirálynő palotájában, ahol majdnem jéggé dermed a szíve. Kisgyermeknek, Isten gyermekének lenni nem kiszolgáltatottságot és megalázottságot jelent, hanem – minden erőtlenség és törékenység ellenére – azt, hogy bizalommal fordulhatunk Atyánkhoz földi utunkon, a halálban és azon túl is. Életünk az Úrhoz van kötve, aki telve van szeretettel, még egy anyánál is jobban, és telve van jósággal, még egy apánál is mélyebben. Naponként belemerítkezhetünk az egykor a keresztségben nyert irgalomba. Az úrvacsora asztalánál átélhetjük, hogy Atyánk minden bűntől megtisztít bennünket Jézus teste és vére által, amelyet a kereszten értünk adott. Valahányszor arra gondolunk, hogy Isten országa elérhetetlen magasságban és távolságban van tőlünk, s nincs esélyünk az oda való bejutásra, jusson eszünkbe Jézus szava: „Isten országa közöttetek van!” Ahol Jézus van, ott Isten uralma valósul meg, s ahol – Jézussal közösségben – Isten uralma alatt élünk, ott már most jelen van az ő országa.

E szent napokban ébresszen szívünkben a Szentlélek gyermeki csodálkozást, amellyel Jézusban felismerjük Isten hatalmas tetteit. És felnőttként is őrizzen meg Isten gyermekének! Jézus szavát megértve, szívünkbe zárva kérjük a költővel: „Ámulni még, ameddig még lehet, amíg a szíved jó ütemre dobban, megőrizni a táguló szemet, mellyel csodálkoztál gyerekkorodban.” (Áprily Lajos: Ámulni még)

Imádkozzunk!

„Urunk, eljöttél nyomorúságunkba, hogy otthont leljünk általad. Engedd szívünkbe, házunkba hullni fényed, ajándékozz ma és örökké békességet!” (Hermann Bezzel) Ámen.

Deméné Smidéliusz Katalin


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem (december 19-től)
Új nap - új kegyelem (december 26-tól)
Liturgikus sarok
Mennyből jövök most hozzátok...
Élő víz
Advent, szeretet
Heti útravaló
Heti útravaló
Boldogságok az isteni boldogmondások margójára (Mt 5,1-2)
Egyházunk egy-két hete
Rejtőzködő adventi kincsek
Alberti "bővelkedések"
Egyházfegyelem
Püspöklátogatás
Keresztutak
Szlovák püspök Pesten
Tisztelet és méltóság az idősellátásban
A Szentföld várja a keresztény zarándokokat
"Otthon-szeretet" szolgálat
III. országos ökumenikus véradás
Testvérkapcsolatok a határon túl
Evangélikusok
Newton paróka nélkül
Járosi Andor
Lenyűgözött és felkarolt
A házsongárdi temetőpadon
e-világ
Küldjünk képeslapot interneten!
Keresztény szemmel
Mikor lesz végre karácsony?
"A szeretet nagyon nagy dolog"
Üzenet itthonról
Vétkeztünk! Ments meg!
Állandó várakozásban
Az adventről
Szent Miklós nyomában
Karácsony vigíliája 1944-ben
Az igazi szeretet
A hét témája
Adventi beszélgetés D. Szebik Imrével, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökével
Légy!
Üzenet Akárkinek
Adventi beszélgetés Adorjáni Dezső Zoltánnal, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökével
evél&levél
Kedves Beatrix!
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Kedves nagytiszteletű Szőkéné Bakay Beatrix lelkész asszony és tisztelt Olvasók!
Teremtés és evolúció
Kedves kritikus Olvasóim!
Karácsony és teremtés
A tudomány felfedezi Istent
Idézet
A közelmúlt krónikája
Kreatív advent a múzeumban
"Behálózva"
Lelkészakadémia - avagy jó bornak is kell a cégér
Vallások a média tükrében
Jókai Anna Kelenföldön
A gömöri magyarság múltjának megőrzéséért
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Azarel és én
A korondi fazekasság értékei a Vármegye Galériában
Száznégy pravoszláv ikon
Zsedényi Lilla ikonkiállítása
Capriccio térben és időben
Chagall és a Biblia üzenete
"Én őt szolgálom - az egyetlen teremtőt"
Jászlak és betlehemek
A karácsonyi üveggömbök története
A vasárnap igéje
Zárkózottság helyett mindent szétfeszítő öröm
"Az aprókat áldd meg itt és mindenütt!" Lk 18,17
"Apás szülés"
Hívásunk van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Minek az ünnepe a karácsony?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 51 "Az aprókat áldd meg itt és mindenütt!" Lk 18,17

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster