EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 51 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. (…) Az Úr közel! (Fil 4,4–5)

Advent negyedik hetében az Útmutató reggeli igéiből az Úr érkezése felett érzett nagy öröm sugárzik, s a hét végére beteljesül a várakozás: megszületik a világ üdvözítője! Az adventi zsoltár így biztat: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!” (Zsolt 100,2) Erzsébet dicsérő éneke szerint Keresztelő János is örült a Messiás testet öltésének: „…ujjongva mozdult meg a magzat méhemben.” Összecseng ezzel Mária éneke is: „Az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, (…) mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas” (Lk 1,44.47.49). El is énekelhetjük a magnificatot (lásd: EÉ 38)! Heti igénkben Pál kétszer is mondja: „örüljetek” (Fil 4,4). Menjünk tehát lélekben az Úr elé örvendezéssel, mert ő a mi adventi örömünk igazi forrása! „Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda” (Jel 5,5). Így teljesült be az ősi prófécia: „Fiatal oroszlán vagy, Júda…” és „Nem távozik Júdából a jogar” (1Móz 49,9.10). A nevében a testvéri szeretetet hordozó gyülekezet tagjainak ezt üzeni a szent és igaz: „Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” (Jel 3,11) Ha mi is tisztán megtartjuk, és továbbadva megőrizzük a reánk bízott evangéliumot, akkor nekünk is mondja Jézus: „…én szeretlek téged.” (Jel 3,9) Karácsony kapujában ismét ezt üzeni Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag, aki királyoknak királya és uraknak ura: „Bizony, hamar eljövök.” Tudod-e tiszta szívből vágyakozva mondani: „Jöjj, Uram Jézus” (Jel 22,20)? Eljövetelével beteljesültek az atyáknak adott ígéretek: „Örüljetek, népek, az ő népével együtt.” Pál adventi áldása elkísér minket is egészen Betlehemig: „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel” (Róm 15,10.13). Szenteste azért örülhetünk, mert „megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek” (Tit 2,11)! Isten evangéliuma Pál tolmácsolásában így szól: Isten hatalmas Fia „Jézus Krisztus a mi Urunk, (…) aki test szerint Dávid utódaitól származott” (Róm 1,3–4). A Megváltó testi születéséről Máté szűkszavúan ad hírt: „»Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek« – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt 1,23) Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy „az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét…” (Jn 1,14) Mikeás próféciája szerint a Messiás Dávid szülővárosából, a kenyér házából, a júdeai Betlehemből származik, s „a nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. (…) Ez lesz a békesség!” (Mik 5,3.4) Miért jelent meg Isten szeretetének ünnepén a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete az ő egyszülött Fiában? Pál válasza a miénk is lehet: „…az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek” (Tit 3,7). Karácsony igazi ajándékát örömmel így köszön(t)hetjük: „Jézus Krisztus, dicsértessél, / Hogy érettünk megszülettél” (EÉ 154,1)!

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem (december 19-től)
Új nap - új kegyelem (december 26-tól)
Liturgikus sarok
Mennyből jövök most hozzátok...
Élő víz
Advent, szeretet
Heti útravaló
Heti útravaló
Boldogságok az isteni boldogmondások margójára (Mt 5,1-2)
Egyházunk egy-két hete
Rejtőzködő adventi kincsek
Alberti "bővelkedések"
Egyházfegyelem
Püspöklátogatás
Keresztutak
Szlovák püspök Pesten
Tisztelet és méltóság az idősellátásban
A Szentföld várja a keresztény zarándokokat
"Otthon-szeretet" szolgálat
III. országos ökumenikus véradás
Testvérkapcsolatok a határon túl
Evangélikusok
Newton paróka nélkül
Járosi Andor
Lenyűgözött és felkarolt
A házsongárdi temetőpadon
e-világ
Küldjünk képeslapot interneten!
Keresztény szemmel
Mikor lesz végre karácsony?
"A szeretet nagyon nagy dolog"
Üzenet itthonról
Vétkeztünk! Ments meg!
Állandó várakozásban
Az adventről
Szent Miklós nyomában
Karácsony vigíliája 1944-ben
Az igazi szeretet
A hét témája
Adventi beszélgetés D. Szebik Imrével, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökével
Légy!
Üzenet Akárkinek
Adventi beszélgetés Adorjáni Dezső Zoltánnal, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökével
evél&levél
Kedves Beatrix!
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Kedves nagytiszteletű Szőkéné Bakay Beatrix lelkész asszony és tisztelt Olvasók!
Teremtés és evolúció
Kedves kritikus Olvasóim!
Karácsony és teremtés
A tudomány felfedezi Istent
Idézet
A közelmúlt krónikája
Kreatív advent a múzeumban
"Behálózva"
Lelkészakadémia - avagy jó bornak is kell a cégér
Vallások a média tükrében
Jókai Anna Kelenföldön
A gömöri magyarság múltjának megőrzéséért
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Azarel és én
A korondi fazekasság értékei a Vármegye Galériában
Száznégy pravoszláv ikon
Zsedényi Lilla ikonkiállítása
Capriccio térben és időben
Chagall és a Biblia üzenete
"Én őt szolgálom - az egyetlen teremtőt"
Jászlak és betlehemek
A karácsonyi üveggömbök története
A vasárnap igéje
Zárkózottság helyett mindent szétfeszítő öröm
"Az aprókat áldd meg itt és mindenütt!" Lk 18,17
"Apás szülés"
Hívásunk van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Minek az ünnepe a karácsony?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 51 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster