EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 51 - "Apás szülés"

A vasárnap igéje

Karácsony ünnepe

Hozzászólás a cikkhez

"Apás szülés"

Mt 1,20b-23

A betlehemi csodát ábrázoló festményeken – természetesen – a gyermek Jézus és édesanyja, Mária kerül a középpontba. Így van ez Hugo van der Goes képén is (Pásztorok imádása), aki azonban odafestette a háttérbe, a bal sarokba József döbbent alakját is: áhítatos arccal, imádatra emelt kézzel, levetett saruval. Sőt mi több: Máriával azonos nagyságban! Úgy tűnik, a holland művész nemcsak ismerte, de meg is értette ünnepi igénk, a Máté szerinti karácsonyi történet talán legizgalmasabb részletét, József adventi történetét. Mai, divatos kifejezéssel élve egy „apás szülés” előtörténetét.

A Lélektől fogant Megtartónak nemcsak édesanyjához van köze, hanem mindenkihez, aki elfogadja és befogadja őt, Isten elképesztő meglepetését, minden emberi értelmet meghaladó ajándékát. Ez éri utol és találja szíven Józsefet is az angyali üzenetben, a karácsonyi evangéliumban.

Bár először a názáreti ácsmester mint törvénytisztelő és – az evangélista szavával – „igaz ember”, jogosan és érthető módon megpróbál kihátrálni a képtelen helyzetből, amely rá nézve nemcsak kínos, hanem egyenesen megalázó. De az isteni ígéret legyőzi sötét gyanakvását, sértett férfiúi hiúságát, önérzetét. Máriával együtt vállalja az irracionális „áldott állapotot”. Felfogja a felfoghatatlant: itt nem jegyese félrelépéséről van szó, hanem Istennek az emberiség történelmébe, az Ember életébe való páratlan belépéséről.

Lukács jóvoltából ismerjük Mária vallomását: „történjék velem a te beszéded szerint!” Máté szűkszavúbb, nála József cselekedetei fejezik ki az egyértelmű igent Isten tervére és akaratára: „…úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét…” Ez a józsefi „magnificat” talán kevésbé fenséges és költői, mint az Úr szolgálóleányának magasztaló éneke, de hasonlóképpen megtanulandó és követendő.

Mária és József bátor döntése a felülről kapott, befogadott hit diadala minden emberi okoskodás felett. Az ígért fiú ugyanis valóban „törvénytelen”, azaz törvények feletti gyermek, aki szétfeszít minden racionalitást, logikus spekulációt és biológiai törvényt. Nem emberi vágyból, szerelemből fogant, hanem Isten vágyakozásából, mint az ember iránti őszinte és olthatatlan szerelmének legszebb, legízletesebb gyümölcse. A karácsonyi evangélium nem egy kétezer évvel ezelőtt élt zsidó jegyespár szívbemarkoló „love storyja”, hanem a ma is hozzánk érkező Isten szerelmi vallomása. Középpontjában nem Mária és József „igenje” áll, hanem Isten ma is aktuális és érvényes, minket is személyesen érintő döntése.

A karácsonyi „headline”, azaz főhír, az igazi örömüzenet csupán egyetlen szó: Immánuel. Ez 2004-ben is ugyanazt jelenti, mint Augustus császár idején: „Velünk az Isten”! Jézus Krisztusban itt az Isten köztünk, a 21. században is. Nem mi vagyunk vele, nem mi választottuk őt, nem mi döntöttünk mellette, hanem ő van velünk. Ő választott ki minket már keresztségünk pillanatában. Ő döntött mellettünk egész életével, halálával és feltámadásával, hogy „megszabadítsa népét bűneiből”. Immánuel – még több is annál, hogy velünk az Isten: értünk az Isten! Amint Luther himnuszának tudatosan revideált fordításában énekeljük: „Küzd értünk (nem „velünk”!) a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed, ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, az ég és föld Ura, Ő a mi diadalmunk.”

Tudom, hogy ezen a karácsonyon is sok a menekülő szökevény, aki – Józsefhez hasonlóan – inkább kiszállna ebből a történetből. Esetleg hűvös távolságtartással, kívülről szemléli „a szép regét” (Ady Endre), mint egy régi, kedves mesét. Úgy véli, kinőtt már belőle: a gyermekként még várva várt karácsony visszafordíthatatlanul a múlté. Sokunk számára szép, de nehéz feladattá, már-már teherré vált az ünnep, amelyet a gyermekek, unokák kedvéért kell megrendeznünk. Amikor végre eljön, fáradtan roskadunk le az asztal mellé, hogy – a szó szoros és átvitt értelmében – megegyük, amit főztünk… Amire hetekig készültünk, órák alatt elfogy. A hétköznapokra eltett maradék felmelegítve már nem az igazi, többnyire a szemetesben végzi…

A Józsefnek szóló evangélium, amelyet idén Mátétól kaptunk, segít rátalálni a tartós karácsony titkára: közünk van a Betlehemben született gyermekhez! Ő a mi szabadítónk és megtartónk. Benne, általa az „erős Isten, az örökkévaló Atya, a Békesség Fejedelme” kínál és vállal újra közösséget velünk. Ebbe a közösségbe hív a harang, a karácsonyi ének és igehirdetés. Kissé merészen értelmezve, ezt a közösséget ígéri József evangéliuma az úrvacsorai oltárnál is: „Ne félj magadhoz venni, (…) mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.”

Imádkozzunk!

Megtartó Urunk! Ajándékozz meg minket Mária és József engedelmes alázatával és bátor hitével, hogy nyitott szívvel fogadjuk be és osszuk meg kincseidet másokkal is. Töltse be ünneplésünket és kísérje hétköznapjainkat a Jézus Krisztusban megjelent öröm, szeretetet és békesség. Ámen.

Gáncs Péter


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem (december 19-től)
Új nap - új kegyelem (december 26-tól)
Liturgikus sarok
Mennyből jövök most hozzátok...
Élő víz
Advent, szeretet
Heti útravaló
Heti útravaló
Boldogságok az isteni boldogmondások margójára (Mt 5,1-2)
Egyházunk egy-két hete
Rejtőzködő adventi kincsek
Alberti "bővelkedések"
Egyházfegyelem
Püspöklátogatás
Keresztutak
Szlovák püspök Pesten
Tisztelet és méltóság az idősellátásban
A Szentföld várja a keresztény zarándokokat
"Otthon-szeretet" szolgálat
III. országos ökumenikus véradás
Testvérkapcsolatok a határon túl
Evangélikusok
Newton paróka nélkül
Járosi Andor
Lenyűgözött és felkarolt
A házsongárdi temetőpadon
e-világ
Küldjünk képeslapot interneten!
Keresztény szemmel
Mikor lesz végre karácsony?
"A szeretet nagyon nagy dolog"
Üzenet itthonról
Vétkeztünk! Ments meg!
Állandó várakozásban
Az adventről
Szent Miklós nyomában
Karácsony vigíliája 1944-ben
Az igazi szeretet
A hét témája
Adventi beszélgetés D. Szebik Imrével, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökével
Légy!
Üzenet Akárkinek
Adventi beszélgetés Adorjáni Dezső Zoltánnal, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökével
evél&levél
Kedves Beatrix!
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Kedves nagytiszteletű Szőkéné Bakay Beatrix lelkész asszony és tisztelt Olvasók!
Teremtés és evolúció
Kedves kritikus Olvasóim!
Karácsony és teremtés
A tudomány felfedezi Istent
Idézet
A közelmúlt krónikája
Kreatív advent a múzeumban
"Behálózva"
Lelkészakadémia - avagy jó bornak is kell a cégér
Vallások a média tükrében
Jókai Anna Kelenföldön
A gömöri magyarság múltjának megőrzéséért
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Azarel és én
A korondi fazekasság értékei a Vármegye Galériában
Száznégy pravoszláv ikon
Zsedényi Lilla ikonkiállítása
Capriccio térben és időben
Chagall és a Biblia üzenete
"Én őt szolgálom - az egyetlen teremtőt"
Jászlak és betlehemek
A karácsonyi üveggömbök története
A vasárnap igéje
Zárkózottság helyett mindent szétfeszítő öröm
"Az aprókat áldd meg itt és mindenütt!" Lk 18,17
"Apás szülés"
Hívásunk van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Minek az ünnepe a karácsony?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 51 "Apás szülés"

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster