EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 51 - Mennyből jövök most hozzátok...

Liturgikus sarok

Luther és az istentisztelet 8.

Hozzászólás a cikkhez

Mennyből jövök most hozzátok...

Az elmúlt alkalommal arról esett szó, hogy Luther számára milyen fontos volt a gyülekezeti éneklés. Mielőtt – következő számunkban – az énekszerző reformátorra figyelnénk, lapozzuk fel énekeskönyvünk első karácsonyi énekét (150.), és mélyedjünk el ebben a nagyszerű korálban.

Magam elé képzelem a wittenbergi templomot, ahol megszólal a gyülekezet erőteljes éneke, és az egyházban oly sok furcsaságot megélt emberek átélik az új ének varázsát. Nemcsak a kedves, karácsonyi hangulatot árasztó, de mégis határozott dallamot, hanem a betlehemi eseményeket felsoroló és annak mély biblikus értelmet adó magyarázatot is hallják. Hallják a saját hangjukon. Hallják az egész gyülekezet közös énekében.

Micsoda változás! A régi karácsonyokon a pap latinul recitálta, esetleg a kórus énekelte, de a gyülekezet csak hallgatta az ünnep szövegeit és dallamait. Talán értett, talán sejtett belőle valamit. Most azonban fülbemászó dallammal, saját anyanyelvén, sőt a karácsonyi történetet magyarázva el is énekelheti. A dallam szárnyakat ad a szövegnek, a szöveg értelmet és mélységet a dallamnak. Az egyszerű ember és a társadalmi ranglétrán magasabban álló egyaránt sajátjaként énekelte. S ez a közösség kibővült, bekapcsolódva az első karácsonykor megszólaló angyalok karába.

A maga korában többféle dallammal is megjelenő ének végül úgy rögzült és terjedt el, hogy Luther saját szerzeménye volt a szöveg és a dallam is (a dallam tulajdonképpen Luther népdalátdolgozása). Ez a népszerű ének közel hozta egymáshoz a hivatalos karácsonyi rítust és az akkoriban igen népszerű karácsonyi játékokat. Ezzel is közeledhetett a megújult istentiszteleti élet a nép gyakorlatához, szokásaihoz. „Ahogyan a vásári énekes az esti tánc közben a nép közé lép, hogy a messzi tájról származó hírt közölje, úgy lép az angyal karácsony éjszakáján a pásztorok közé. Ő nem egy, hanem a jó hírt hozza, az evangéliumot.” (M. Jenny)

Az eredetileg tizenöt versszakos éneket mai énekeskönyvünk hét strófára rövidítette. (Bár érdemes tudni, hogy az énekeskönyv 305. énekénél további négy versszakot találunk. Ez ugyan az úrvacsorai énekek közt áll, de kiderül, hogy a karácsony lényege – tudniillik hogy Isten Jézusban emberré lett – mennyire összefügg az úrvacsorában látható, tapintható, ízlelhető, megtestesült Krisztussal.)

Itt következhetne most a hivatalos és szakszerű elemzés, a zenei, teológiai értékelés. Mégsem ezzel folytatom. Arról szólok inkább, hogy magam miért szeretem oly nagyon ezt a sokszor énekelt evangélikus karácsonyi „slágert”. Miért nem érzem elcsépeltnek annyi év után sem, s miért több ez számomra a gyermekkori karácsonyokat visszaidéző nosztalgiánál?

Mert szeretem a dallamát. Már az is prédikál. Fentről kezdődik, és lefelé indul. Éppen úgy, ahogyan Isten egyszülött Fia is fentről érkezett, leszállt a mennyei trónról, emberré lett, lejött a földre. A lendülő dallam rögtön visszaszáll a magasba, hogy jelezze, a fönt és a lent összetartozik. Majd az öröm energiái viszik tovább, hogy végül az egyszerűen nagyszerű dúr dallam az alaphangra, nyugvópontjára érkezzen vissza. Fülbemászó, de nem közhelyszerű, nagy ívet hordozó, de motívumaiban is formás dallam. Luther szívéből és nagyszerű pedagógiai alapállásból (az evangéliumot a fülhöz s azon keresztül a szívhez kell vinni) fakadt a dal.

Szeretem a szövegét is, nagyon szeretem. S úgy látom, a fordítók is szerették, hiszen – jó néhány fordítást ismerek – számos költői „tolmácsot” megihletett. Több szál fonódik össze a költemény fonalában. Konzekvensen végigmondja a betlehemi történetet, hátterében felcsendül a beteljesedett prófétai ígéret, mellettük pedig mindig ott a lutheri magyarázat, sőt a biztatás: mit jelent mindez egyéni keresztény életünk és az egyház élete számára.

Ha már szubjektív a kép, akkor hadd legyen az a néhány kiemelés is egyéni, amelyet a Liturgikus sarok olvasóinak karácsonyi köszöntésül továbbadok.

Az éneket meghatározzák az ellentétpárok. Látszat-békés, semmitmondó-ünnepes karácsonyunkat ezek rázhatják fel, és formálhatják igazi ünneppé: „Egy ártatlan kis csecsemő, / egész világ üdve lesz ő (…) Szegénység a bölcsője, bár világ üdvözítője.” Az inkarnáció (testet öltés) csodája ez. (Ugyanerre a dallamra írva találjuk meg Luther másik karácsonyi énekét énekeskönyvünk 154. számú darabjaként, s benne a hasonló mondatot: „Kit be nem foghat a világ, / Most Mária öleli át. Az Isten, ki alkot, teremt, / Mint gyermek köztünk megjelent.”) Emberré lett, hogy mi Istenéi lehessünk. Szegénnyé lett, hogy mi gazdagok lehessünk, lehajolt, hogy felemelhessen minket – folytathatnánk Luther gondolatait ma is. Az ellentétpárok feloldódnak Isten szeretetének karácsonyi valóságában. Luther ezt az evangéliumot tanítja, prédikáltatja, énekelteti.

Az éneket átjárja az öröm. Érezzük minden szaván, mondatán. Az igazi, nem a másik nélkül, a másik kárára érzett öröm ez, amelyet világunk oly sokszor kínál. Nagy örömöt hirdetnek az angyalok az akkor is szomorú világban. Méltán ujjong a szívünk – nem alaptalanul. Nem csupán néhány kiválasztott exkluzív öröme ez. Mindent átfog, hiszen „ég-föld örül ma veletek”. Ó jertek, mi is örvendjünk” – hangzik a felkiáltás (a filippieket mindenkori örömre biztató Pállal összhangban), nehogy a lustaság, a gondok, a lógó orrunk, a csak földre nézés elkeserítsen és elszomorítson bennünket. Vegyük észre az igazi karácsonyi ajándékot, s „lássuk, mit ad Istenünk Ő szent Fiában minekünk”.

Az éneket végigkíséri a biztatás. Az örvendezésen túl elsősorban arra buzdít, hogy megnyíljunk, mi, bezárkózó, sündisznó módjára könnyen tüskésedő, bizalmatlanságra hajlamos emberek. „Nyílj meg, szívem, fogadd be őt…” S ha így történik, akkor nem lesz nehéz eleget tenni a felszólításnak: „Borulj le jászola előtt!” Ez az igazi karácsonyi mozdulat…

Örvendező, bizakodó, térdet hajtani tudó karácsonyt kívánok a Liturgikus sarok minden kedves olvasójának!

Hafenscher Károly (ifj.)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem (december 19-től)
Új nap - új kegyelem (december 26-tól)
Liturgikus sarok
Mennyből jövök most hozzátok...
Élő víz
Advent, szeretet
Heti útravaló
Heti útravaló
Boldogságok az isteni boldogmondások margójára (Mt 5,1-2)
Egyházunk egy-két hete
Rejtőzködő adventi kincsek
Alberti "bővelkedések"
Egyházfegyelem
Püspöklátogatás
Keresztutak
Szlovák püspök Pesten
Tisztelet és méltóság az idősellátásban
A Szentföld várja a keresztény zarándokokat
"Otthon-szeretet" szolgálat
III. országos ökumenikus véradás
Testvérkapcsolatok a határon túl
Evangélikusok
Newton paróka nélkül
Járosi Andor
Lenyűgözött és felkarolt
A házsongárdi temetőpadon
e-világ
Küldjünk képeslapot interneten!
Keresztény szemmel
Mikor lesz végre karácsony?
"A szeretet nagyon nagy dolog"
Üzenet itthonról
Vétkeztünk! Ments meg!
Állandó várakozásban
Az adventről
Szent Miklós nyomában
Karácsony vigíliája 1944-ben
Az igazi szeretet
A hét témája
Adventi beszélgetés D. Szebik Imrével, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökével
Légy!
Üzenet Akárkinek
Adventi beszélgetés Adorjáni Dezső Zoltánnal, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökével
evél&levél
Kedves Beatrix!
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Kedves nagytiszteletű Szőkéné Bakay Beatrix lelkész asszony és tisztelt Olvasók!
Teremtés és evolúció
Kedves kritikus Olvasóim!
Karácsony és teremtés
A tudomány felfedezi Istent
Idézet
A közelmúlt krónikája
Kreatív advent a múzeumban
"Behálózva"
Lelkészakadémia - avagy jó bornak is kell a cégér
Vallások a média tükrében
Jókai Anna Kelenföldön
A gömöri magyarság múltjának megőrzéséért
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Azarel és én
A korondi fazekasság értékei a Vármegye Galériában
Száznégy pravoszláv ikon
Zsedényi Lilla ikonkiállítása
Capriccio térben és időben
Chagall és a Biblia üzenete
"Én őt szolgálom - az egyetlen teremtőt"
Jászlak és betlehemek
A karácsonyi üveggömbök története
A vasárnap igéje
Zárkózottság helyett mindent szétfeszítő öröm
"Az aprókat áldd meg itt és mindenütt!" Lk 18,17
"Apás szülés"
Hívásunk van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Minek az ünnepe a karácsony?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 51 Mennyből jövök most hozzátok...

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster