EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 05

5. szám – 2005/01/30

   Hatvanad vasárnapja

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. Hós 8, 12 (1Thessz 5,24; Lk 8,4–8/9–15/; Zsid 4,12–13; Zsolt 18,21–51) Mire jó a törvény? A 21. században lehet-e még alapnak venni? Kísértenek a ... >>

Liturgikus sarok

Kinek, minek a háza?
Sorozatunkban volt már szó egy-egy Luther-iratról éppúgy, mint arról, hogy összességében mit tartott és tanított a reformátor a legfontosabbakról: az igehirdetésről, az úrvacsoráról és a lelki szolgálatról. Egyházújító atyánk nem volt rendszeres, sokkal inkább biblikus és gyakorlati teológus. Nem írt összefoglaló műveket, annál inkább bibliatanulmányokat, igehirdetéseket és gyülekezetépítő munkákat. Nem írt tudományos értekezést a megújuló egyház templomépítési kötelezettségeiről sem, de fennmaradt tanításaiban találunk utálást arra, hogy milyen elképzelései voltak ezzel kapcsolatban. >>

Élő víz

Tényleg jó?
Tízéves koromban, apám halála után gyakran szorongva vártam anyámat az ablakban. Mikor jön? Mi lesz, ha csak sokára jön, vagy ha nem is jön?! Addig nem is ettem, nem játszottam, nem is beszéltem, amíg meg nem láttam őt. A gyerekkor után aztán ... >>

Hány Bibliát „használ el” élete során egy keresztény?
A kérdés azért jutott az eszembe, mert kezembe került az első Bibliám. Az első, amelyet olyan forró szeretettel forgattam, amelyből először olvastam Isten kiválasztott népéről, Jézus Krisztus csodáiról és tanításáról, kereszthaláláról és ... >>

Heti útravaló
Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket… (Zsid 3,15) >>

Keresztutak

Krisztushoz és egymáshoz tartozunk
„Krisztus az egyház egyetlen fundamentuma” – hangzott el a január 16. és 23. között rendezett ökumenikus imahéten hazánk és a világ keresztény templomaiban. „Benne egyek vagyunk” – ezt nyomatékosította a MEÖT ... >>

Krisztushoz és egymáshoz tartozunk
Élettel telt meg Budapesten a Magyar tudósok körútja január 23-án délután. Sokan – testben fiatalok és lélekben ifjak egyaránt – igyekeztek a Magyar Szentek temploma felé. Aki belépett a kivilágított istenházába, egy darab színes szalagot és egy programfüzetet kapott. Az előbbi arra szolgált, hogy a keresztény egységet és összetartozást szimbolizálja, az utóbbi segítségével pedig ki-ki nyomon követhette az ökumenikus ifjúsági istentiszteletnek – amely egyben az ökumenikus imahét hivatalos záróalkalma is volt – a történéseit. >>

Imahét Soltvadkerten
A Kiskunságon elhelyezkedő kisvárosban már az első világháborút követően van adat arra, hogy közösen rendeztek egyházi eseményt a különböző felekezetek. A Tanácsköztársaság (1919) idején ugyanis a kommunista kézen lévő Kiskunhalasról a nyár derekán ... >>

Emberhalászok a Hálóban
„Fonalból, szálból (csomózással) készült, rácsszerűen lyukacsos szövedék, illetve ebből készült eszköz” – olvasható a háló címszónál a Magyar értelmező kéziszótárban. Jézus óta azonban nekünk, keresztényeknek a hálóról és a halászatról nem csupán a tenger és a halászat jut eszünkbe, hanem az apostoloknak adott megbízás is – a misszió, az emberek „halászatának” feladata. A maga eszközeivel ezen munkálkodik a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület is, melynek budapesti központját január 20-án szentelte fel dr. Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Az ünnepélyes alkalmon részt vett dr. Gulyás Kálmán, az egyházi kapcsolatok címzetes államtitkára is. >>

Néhány tudnivaló Lengyelországról
A távol-keleti szigetvilág, számunkra ismeretlen kis országok, egy kontinenseket összekötő földszoros után az idén szinte a szomszédban, Lengyelországban rendezik március 4-i világimanapunkat. Sok mindent tudunk erről a nagy „majdnem szomszédról”, és sok szállal kötődünk hozzá. Ez a kötődés egészen a régmúlt időkig nyúlik vissza, ahogyan az előző számban már olvashattuk. A történelem során sorsunk, küzdelmeink is nagyon hasonlóan alakultak. Az ismertetést az ország földrajzi helyzetének, népességének és területi sajátosságainak rövid bemutatásával kezdjük. >>

A keresztény egység évezrede?
Az első évezred Krisztus születése után még a földi egyház kibontakozásának, terjedésének és átfogó egységének az időszaka volt. A második évezred azonban már a földi egyháznak a részekre szakadását hozta magával: 1054-ben szétvált a Konstantinápoly-központú keleti ortodoxia és a Róma-központú nyugati egyház, majd – a második évezred közepén – szakadás következett be a nyugati egyházban a reformáció megújulási mozgalma miatt (1517, Wittenberg és 1530, Augsburg). Róma a híressé vált tridenti zsinaton (1545–1563) a reformáció teológiáját tévtanná nyilvánította, követőit pedig kizárta a katolikus egyházból. Ezek a súlyos szakadások egyúttal egymás elleni véres vallásháborúkhoz, üldözésekhez is vezettek. Az újkor második felében (18–19. század) azonban meglepő fordulat történt. Amikor a „felvilágosodás” és az emberközpontú ateista-materialista gondolkodás már-már diadalmaskodni látszott az egymással viaskodó földi egyházak fölött, a világ remélt „modern haladása” a 20. században két, százmilliókat elpusztító világháborút és embertelen, mérhetetlen szenvedéseket és halált hozó ateista diktatúrát hozott „szép új világunkba”. Isten történelemformáló uralmának a csodálatos jele volt, hogy éppen ebben az ateistává lett, modern világban és a véres 20. században indult el – közel két évezred szakadásai után – a világkereszténységben az „ökumenikus egység” mozgalma, Krisztusban való egységünk újrafölfedezése és helyreállítása. >>

Imaheti (fél-)körkép
A modern technika vívmányainak (fax, telefon, internet) köszönhetően úgy tűnt, könnyű lesz megoldanom a feladatot, és az ökumenikus imahét elteltével minden különösebb nehézség nélkül többé-kevésbé teljes körképet nyújthatok erről a fontos év eleji ... >>

Egy ökumené iránt elkötelezett plébános
Mosonmagyaróváron a hét mindegyik estéjén összegyűltek közös imára a katolikus, református és evangélikus hívek. Az evangélikus templomban Butsy Lajos mosoni plébános szolgált igehirdetéssel, aki mélyen elkötelezett a történelmi keresztény egyházak egységtörekvése mellett. >>

Imaheti beszámoló
Ahol negyven-ötven kilométeres körzetben csupán egy evangélikus lelkész szolgál, ott az imahéten sok településen várták e szolgálattevőt. Kis János lelkész Kecskemét belvárosában és Katonatelepen, valamint Bugacon, Izsákon, Ágasegyházán, Helvécián, ... >>

Csengőd
Az imahét záróalkalmán a helyi katolikus templomban Bábel Balázs kalocsai érsek és Gáncs Péter püspök végezte az igeszolgálatot. A háttérben Nagy Veronika evangélikus és Pénzes Péter református lelkész. >>

Gyula
Az ökumenikus imahét zárásaként Gáncs Péter püspök prédikált a református imaházban. Képünkön a helyi baptista énekkar szolgálata. >>

Akik nem kívánnak közösségben imádkozni velünk…
Helyi, gyülekezeti szinten sok helyütt az ökumenikus imahét jelenti az egyetlen „hivatalos” kapcsolatot a különböző felekezetekhez tartozó keresztények között. Bár erre vonatkozó felmérést nem végeztünk, ismereteink és tapasztalataink ... >>

Más vallásúak vagy testvérek?
Ezt a kérdést most önmagunknak tesszük fel. Kik vagyunk a római katolikusok szemében mi, protestánsok ma: más vallásúak vagy testvérek? Ha más vallásúnak mondanak, úgy a kereszténység családján kívül helyeznek, vagyis a Nostra Aetate zsinati irat kategóriájába, az egyistenhívő vallások közé (a judaizmus, az iszlám sorába). Roszszabb esetben – az említett dokumentum szerint – a többistenhívő vallások közé. Alapvető tévedés ez a fajta besorolás, hiszen a II. vatikáni zsinat iratai közül az ökumenizmusról szóló (Unitatis Redintegratio) dekrétum testvérnek nevez bennünket. >>

e-világ

Természetesek-e a természeti katasztrófák?
Talán nem meglepő, hogy e rovat hasábjain is foglalkozunk a néhány héttel ezelőtt történt természeti katasztrófával, amelynek hatásai évtizedek múlva is érezhetők lesznek. Gondolnánk-e, hogy összefüggés van a pusztító természeti jelenségek és a mi természetet (át)alakító munkánk között? Az alábbiakban a Bocs Alapítvány – amelynek a tevékenységével a Szélrózsa találkozón is megismerkedhettünk – elnöke, Simonyi Gyula a katasztrófák emberi hátterére világít rá, és bemutatja az alapítvány Srí Lanka-i segítő munkáját. >>

Áradat a templomban
Hogyan élték át, és hogyan tudták feldolgozni a helyi keresztények a délkelet-ázsiai katasztrófát? – erről olvashatunk néhány rövid beszámolót az Idea Spektrum magazin idei első számának cikke alapján. >>

Keresztény szemmel

Klerikális reakció és sekrestyekereszténység
Több évtizedes lappangás után visszatért egy szó a közbeszédbe. Már azt hittem, végleg a történelemkönyvekbe és szöveggyűjteményekbe zárva marad, ám néhány hete újra megjelent. Felbukkanása úgy hatott rám, mintha egy korabeli, különös tárgyat vehettem volna a kezembe. Egy csatos bambis üveget. Vagy egy szürke munkásőr-egyenruhát… Ez a visszatért jelző így hangzik: klerikális. Általános iskolámban Zsuzsa néni használta előszeretettel. Olyankor kissé összerezzentem, hiszen úgy éreztem, hogy rám, a papgyerekre céloz ezzel a félelmetes szóval. Zsuzsa néni fizikát tanított, de leginkább az volt rá jellemző, hogy a tornateremben tartott ünnepségeken ő maga is úttörőruhát öltött. Ilyenkor csak kuncogtunk a háta mögött. Ám amikor a klerikális veszélyről beszélt, akkor megneszültünk. >>

A hét témája

Hatvan év
A kerek évfordulóknak mindig erősebb a felszólító jellegük. Január 18-án volt a budapesti gettó felszabadulásának hatvanadik évfordulója. A Dohány utcai zsinagógában tartott megemlékezésen a politikai elit – a kormány és az ellenzék – a legmagasabb szinten képviseltette magát, és hasonlóképpen tettek a keresztény egyházak, valamint a közélet szereplői is. >>

Sztehlo Gábor, a gyermekmentő
Hatvan éve annak, hogy Sztehlo Gábor evangélikus lelkész 1944–45-ben, a nyilas terror és a főváros ostroma alatt árvaházaiban ezerhatszáz zsidó gyermek és négyszáz felnőtt életét mentette meg. Tavaly május 28-án volt halálának 30. évfordulója, nevét emléktáblán olvashatjuk. Ki volt ez az ember, aki 32 gyermekotthont irányított, és akinek annyian olyan sokat köszönhetnek? >>

evél&levél

Gyermekek a gyermekekért – diákgála Aszódon
Az aszódi evangélikus gimnáziumban már tíz éve dolgozunk azon, hogy a tanuláson és a tanításon túl is igyekezzünk megismerni egymást. Az evangélikus iskola keresztény szellemisége sok lehetőséget teremt erre. Az áhítatok, istentiszteletek, közös ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Látjátok tehát, hogy az egész egyház bűnbocsánattal van tele, de kevesen vannak, akik valóban befogadják és elnyerik, mert nem hisznek, hanem cselekedeteikkel akarják magukat biztosítani.” >>

Kultúrkörök

Luther-film a mozikban
„Luther – aki megváltoztatta a világot!” Január 27-től a magyarországi mozik vásznán is látható a Luther Márton fellépése nyomán kibontakozott reformáció születését bemutató, 2003-ban készült német játékfilm. A hazai ... >>

Cseh Biblia
Isten Igéje kinyitva az oltáron, a virág, a gyertya mellett. Fekete, kemény borítójú kötet a könyvespolcon. Vékony lapjai gyűröttre lapozva: mindennapi lelki táplálék nagyanyánk éjjeliszekrényén. Hotelszobák asztalfiókjának diszkréten megbújó tartozéka. Teológusok tudományos kutatásának tárgya. Lelkészek napi „munkaeszköze”. Minden idők legtöbb nyelvre lefordított, legtöbb nyelven kiadott „bestsellere”. És kiállítások dísze, féltve őrzött, klimatizált termekben, riasztóberendezéssel felszerelt vitrinekben, üveg alatt tárolt páratlan kincs: ez (is) a Biblia. Január 21-én az Országos Széchényi Könyvtárban kiállítás nyílt A cseh Biblia az évszázadok folyamán címmel. >>

Egyházi nyilatkozat a Trianon-filmről
A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben zajló oktató-nevelő munkát a januári vizsgaidőszak derekán súlyosan megzavarták a Trianon című film erdélyi bemutatásával kapcsolatos, az intézet vezetőit ért zaklatások – olvasható az erdélyi ... >>

Egy gyermekbiblia margójára
Az Ószövetséggel ismerkedve időről időre meglepődtem, mennyire egyszerű, gyermekek számára is érthető szókincs jellemzi a sokat mesélt alaptörténeteket. Nyoma sincs a Károli-féle veretességnek. „Elment”, „látta”, ... >>

Ady-tárlat
A magyar kultúra napja alkalmából színes programok és tárlatok fogadták a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákjait és látogatóit. A rendezvény megnyitóján Ónodi Szabolcs igazgató elmondta, hogy a tanév félidejében január 22-e diák és pedagógus számára egyaránt jó alkalmat kínál a közös gondolkodásra, a kultúránk kincseiből való feltöltekezésre. >>

Kiállítás adózik József Attila emlékének
Száz éve, 1905. április 11-én született a magyar költészet világirodalmi rangú képviselője, ezért a Magyar Köztársaság kormánya az idei esztendőt József Attila-emlékévvé nyilvánította. A Petőfi Irodalmi Múzeumban múlt pénteken nyílt meg a költő ... >>

„Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon”
Egész élete alig több mint harmincegy esztendő: 1773. november 17-én született és 1805. január 28-án halt meg a magyar irodalom egyik legnagyobb lírikus költője. E rövid idő alatt olyan gazdag, sokszínű és maradandó életművet hagyott hátra, hogy ... >>

A vasárnap igéje

Máté-effektus – vagy Isten titka?
Ha a vetőmag kifogástalan, ha az éghajlat megfelelő, akkor az eredményes magvetésnek csak egy feltétele marad: a jól előkészített termőtalaj. Isten országának magja az Isten igéje – tehát kifogástalan. A magvetés az Isten által meghatározott ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Atyánk! Jó Istenünk! Szent Fiad a testté lett Ige. Azt mondtad, hogy benne gyönyörködsz, és hogy őt hallgassuk. Megvalljuk neked, hogy bár gyakran hallgatjuk Jézusunk igéjét, nincs foganatja az életünkben. Ha bűnbánatra hív, mentséget ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Testvérféltékenység
„A nagyobbik fiam tavaly szeptember óta óvodás. Kistestvére két hónappal korábban született, most nyolc hónapos, úgyhogy sok törődést igényel. Az egész család nagyon örült a kicsinek, beleértve a bátyját, Zolikát is. De mára minden megváltozott. Zolika agresszív az óvodában, sokat hisztizik, és a szobatisztaság terén is megbízhatatlanná vált. Időnként ilyeneket mond kistestvérére: »Minek nekünk ez a gyerek? Vigyétek innen, nem kell!« Előfordul, hogy indulattal tele fordul felé, de az sem ritka, hogy aranyos vele, babusgatja. Férjemmel sokat mondogatjuk neki, hogy ugyanúgy szeretjük őt is, mint Gáborkát, de ez nem sokat használ. Úgy szeretném, ha jó testvérek lennének! Mit tegyek?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Kinek, minek a háza?
Élő víz
Tényleg jó?
Hány Bibliát „használ el” élete során egy keresztény?
Heti útravaló
Keresztutak
Krisztushoz és egymáshoz tartozunk
Krisztushoz és egymáshoz tartozunk
Imahét Soltvadkerten
Emberhalászok a Hálóban
Néhány tudnivaló Lengyelországról
A keresztény egység évezrede?
Imaheti (fél-)körkép
Egy ökumené iránt elkötelezett plébános
Imaheti beszámoló
Csengőd
Gyula
Akik nem kívánnak közösségben imádkozni velünk…
Más vallásúak vagy testvérek?
e-világ
Természetesek-e a természeti katasztrófák?
Áradat a templomban
Keresztény szemmel
Klerikális reakció és sekrestyekereszténység
A hét témája
Hatvan év
Sztehlo Gábor, a gyermekmentő
evél&levél
Gyermekek a gyermekekért – diákgála Aszódon
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Luther-film a mozikban
Cseh Biblia
Egyházi nyilatkozat a Trianon-filmről
Egy gyermekbiblia margójára
Ady-tárlat
Kiállítás adózik József Attila emlékének
„Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon”
A vasárnap igéje
Máté-effektus – vagy Isten titka?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Testvérféltékenység
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 05

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster