EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 09

9. szám – 2005/02/27

   Böjt 3. vasárnapja (Oculi)

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Itt vagyok, tegye velem az Úr, amit jónak lát! 2Sám 15,26 (Lk 15,18; Lk 9,57-62; Ef 5,1-8a; Zsolt 34) Oculi a "szemek vasárnapja". Dávid király úgy tekint Istenre, mint akiről tudja, hogy egyedül látja, mi jó, és mindig csak azt ... >>

Liturgikus sarok

Szokások…
Luther fellépésekor már vagy száz éve érződtek a változások. Vallástörténeti szempontból ez elsősorban az ember Istenhez való személyes kapcsolatának a kérdését és – az addig megszokottól eltérő – Isten-szemléletet jelentette, valamint a kegyességi formákat, szokásokat is érintette. Amikor a liturgiáról, annak megújulásáról beszélünk, nem szabad elfelejtenünk – ez minden kornak, így a mi időnknek is tapasztalata –, hogy az emberi szokások sokszor mindennél erősebb meghatározó erővel bírnak. A kérdés így hangzik: mi a fontosabb? A bibliai igazságok, teológiai meglátások (tiszta tanítás) vagy pedig a szokások? Minek a rabjai vagyunk? Tudunk-e igazítani a szokásainkon, ha a Szentírás fényében változik a meglátásunk, felismerünk egy számunkra addig rejtett igazságot, vagy ha változik a fontossági sorrend? Mi diktál Isten népének az életében, mi a meghatározó az istentiszteleti gyakorlatban? >>

Élő víz

Dinókereső
Nem vagyok egy dinoszaurusz-szakértő; az igazat megvallva ezidáig nem is igen érdekeltek ezek a félig mesebeli lények. Abban reménykedtem, hogy soha nem is kell majd elmélyülnöm a kihalt fajok tanulmányozásában, ám ahogy a tréfás szállóige tartja, ... >>

A várakozás előnyei
Phillips Brooks egykori bostoni lelkipásztor, mikor megkérdezték, hogy mi az oka szembetűnő izgatottságának, így válaszolt: „Én nagyon sietek, Isten viszont nem.” Megjegyzése egy cikkre emlékeztetett, amelyet a National Geographic 1996 ... >>

Homok, kő
Két barát ment a sivatagban. Kirándulásuk alkalmával összevesztek, és az egyik barát képen törölte a másikat, aki megsértődött, és anélkül, hogy szólt volna bármit is, beleírta a homokba: „Ma a legjobb barátom lekevert egyet!” Mentek ... >>

Heti útravaló
„Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Lk 9,62) >>

Egyházunk egy-két hete

Érdemes gondolkodni és cselekedni
Evangélikus értelmiségi konferenciát tartottak február 19-én az Evangélikus Hittudományi Egyetemen az országos egyház szervezésében. A találkozáson és együttgondolkodáson túl az volt a cél, hogy keretek közé szerveződjön az egyházban aktív evangélikus értelmiség, a különböző, már működő csoportok egymáshoz hangolják munkájukat, ezáltal hatékonyabbá váljanak, valamint hogy a magyar evangélikus értelmiség szellemi kapacitását és karizmáit jobban tudja egyháza javára fordítani és kamatoztatni. >>

Előrelépés az evangélikus kórház ügyében
Hosszabb kihagyás után ismét tárgyalást folytattak egyházunk képviselői az evangélikus kórház létesítésének előkészítéséről. Dr. Rácz Jenő egészségügyi miniszter – aki korábban helyettes államtitkárként vezette az állami oldal tárgyaló delegátusát – február 17-én fogadta D. Szebik Imre püspököt, dr. Frenkl Róbert országos felügyelőt, valamint e sorok íróját. >>

Egyházi pénzügyek
Régi bölcsesség: a pénz csak akkor jelent gondot, ha nincs – vagy ha van. Az egyház a 20. században megtapasztalta e mondat morbid igazságát. A négy évtizedes egyházkorlátozó diktatúra alapvető módszere volt, hogy az egyházat megfosztotta ... >>

Franciaország a sorsa fölött töpreng…
A Deák téri Evangélikus Szabadegyetemen, amely 2005-től az Evangélikus Értelmiségi Műhely örökébe lépett, Fasang Árpád zongoraművész tartott előadást február 16-án. Az előadó Franciaország példáján keresztül beszélt a nemzetállam eszméjéről, a nemzet és az állam szétválasztásáról, a népek szerveződésének új modelljeiről, integrációról és asszimilációról, valamint Európa jövőjéről. >>

Klubnap Kecskeméten
Böjti időszakban különösen sok szó esik a keresztről, hiszen keresztény életünk e középpont körül forog. A kecskeméti Idősek Napközi Otthonában is – az egyházi esztendőnek megfelelően – a kereszt volt a februári klubnap témája. A ... >>

Játék a hittanórán?
Ezzel a címmel rendezték meg február 12-én Maglódon a Dél-Pest Megyei Egyházmegye katechetikai napját. Ez a program arra hivatott, hogy szakmai továbbképzést adjon, és segítséget nyújtson az egyházmegye területén dolgozó gyermek- és ifjúsági ... >>

Ok nélküli látogatások
A Déli Egyházkerület elnöksége - Gáncs Péter püspök és Szemerei Zoltán felügyelő - folytatja az "ok nélküli" gyülekezetlátogatások sorát, melyek célja a gyülekezetek hétköznapi életének, gondjainak és örömeinek megismerése. Ennek keretében az elmúlt ... >>

Keresztutak

Vallás a médiában
A magyar jezsuiták ifjúsági és felnőttképzési intézete, a Faludi Ferenc Akadémia nagyon fontosnak tartja a kultúra, illetve a kommunikáció területét érintő kezdeményezéseket. Legújabb vállalkozása a február 17-én indított, Vallás a médiában címet viselő műhely. >>

Krisztus zarándokegyháza a harmadik évezredben
A Déli Egyházkerület meghívására február 15-én Budapestre utazott az első svéd–magyar lelkészkonferencia előkészítése céljából a Linköpingi Egyházkerület küldöttsége, Peter le Clercq, Peter Lindvall és Jonny Karlsson. A kétnapos program első ... >>

„Ti vagytok a világ világossága!”
„Hosszú idő óta boldogan készülünk minden évben a nők ökumenikus világimanapjának megünneplésére. Hatalmas ajándéknak tartjuk, hogy ezen a napon bekapcsolódhatunk a világ keresztényeinek imádkozó közösségébe. Idén különös izgalommal készülődünk erre a napra, hiszen most a mi három tradíciót képviselő ökumenikus közösségünk készítette elő az ünnepet: a katolikusok, az ortodoxok és a protestánsok.” – Így kezdődik Eva Walternek, a lengyelországi imanapi tanács elnökének köszöntője, aki évek óta aktív munkatársa az imanapi mozgalomnak. >>

Evangélikusok

Gyülekezetből a hadseregbe
A Honvédelmi Minisztériummal való előzetes egyeztetést követően az evangélikus egyház országos közgyűlése protestáns tábori püspöknek választotta Lackner Pál győri igazgató lelkészt. A jelölt személyét a református zsinat elnökségi tanácsa is elfogadta, így semmi akadálya nem volt annak, hogy a honvédelmi miniszter kinevezze Lackner Pált tábori püspöki beosztásába. Megbízatása az evangélikus püspökválasztás elvei szerint a nyugdíjkorhatár eléréséig tart, amely ebben az esetben a katonai nyugdíjkorhatárt jelenti. A beiktatásra március 9-én kerül sor. >>

e-világ

Kiotói egyezmény – a megoldás vagy a kezdet?
Néhány napja, február 16-án lépett életbe az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását szabályozó kiotói egyezmény, melyet Oroszország tavaly novemberi ratifikációja tett lehetővé. Ezt egy évek óta húzódó folyamat jelentős lépésének tekinthetjük, azonban mégsem lehetünk nyugodtak afelől, hogy ezáltal megoldódik a klímaváltozás egyre súlyosbodó problémája. >>

Keresztény szemmel

A böjt értelme
A böjt az Ószövetségben nem más, mint az Isten előtti alázat kifejezése. Ennek érdekében – az ételtől és az italtól való tartózkodás mellett – a böjtölő durva zsákruhát ölt, és hamut szór a fejére. Ez a szokás a kereszténységben is ... >>

Tanuláskényszer
Ismerek olyan középiskolásokat, akik szinte „belefeszülnek” a tanulásba. Nemcsak az elmúlt néhány hétben, a kitűnő félévi eredmény elérése érdekében, hanem év közben is, rendületlenül. Bár még tizennyolc évesek sincsenek, sokszor késő estig gyötrik magukat, sőt hajnalban is felkelnek, hogy újra átnézzék az anyagot. Sokan néha sírnak, mert teljesíthetetlennek tűnnek számukra a követelmények (előfordul, hogy egy nap három-négy dolgozatot is írnak). A tanuláshoz való ilyen viszonyulás hátterében egy belső kényszer áll, amely arra sarkallja ezeket a fiatalokat – nemcsak középiskolások, hanem egyetemisták is vannak köztük –, hogy a rájuk rótt feladatokat maximálisan teljesítsék. Az ezzel járó túl sok stressz azonban végül megbetegedéshez vezethet. Az orvosok például azt tapasztalják, hogy az epekő kialakulása – e folyamatban a túlterhelés és a feszültség is szerepet játszik – ma többségükben tizenkilenc–huszonkét éveseket érint, pedig korábban az ötven-hatvan évesek betegsége volt. Dr. Antalfai Márta pszichológussal, a Lelki Egészségvédő Alapítvány elnökével a tanuláskényszertől szenvedő fiatalokról beszélgettem. >>

Didereg a szívem
„…amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,40) >>

A hét témája

Száz éve született Isten diplomatája, Dag Hammarskjöld (I.)
A svéd származású Dag Hammarskjöld (1905–1961) az ENSZ második főtitkára volt, aki a hidegháborús évtizedekben Isten diplomatájaként igyekezett segíteni a béke fennmaradását Földünkön. Szolgálata során Isten előtti felelősséggel ült tárgyalóasztalhoz mindenkivel. Ez a magas lelki-erkölcsi mérce az oka, hogy mindmáig az ENSZ legnagyobb hatású vezetőjének ismerik el, aki példamutató módon bizonyította politika és erkölcs, politika és lelkiség összekapcsolásának a lehetőségét. A sok konfliktusban megoldást kereső nehéz diplomáciai szolgálatot úgy tudta ellátni, hogy naponta beszélgetett Istennel. Ennek csodálatos dokumentuma az Útjelző, egy spirituális utazás naplója. Svédországban az idén előadások, konferenciák, filmek, vándorkiállítások, koncertek, szoboravatások bizonyítják, hogy Hammarskjöld mennyire él és hat mai világunkban is. Az életműve előtti tiszteletadásként négy héten át lapunkban részleteket közlünk dr. Békefy Lajos Hammarskjöldről írt – még meg nem jelent – könyvének kéziratából. >>

Útjelző
Ez a vékony könyvecske, amely mindössze ötszáz bejegyzést tartalmaz, a kegyességtörténet értelmében nem hasonlítható sem valamiféle „lelki naplóhoz”, sem pedig azokhoz a töredékekhez, amelyeket Pascal hagyott ránk a Pensées-ben. Inkább ... >>

evél&levél

Csak szónoki kérdés!
Biztos vagyok benne, hogy id. Hafenscher Károly cikkének – amely az Evangélikus Élet január 30-i számában jelent meg – a címe csak figyelemfelkeltő szónoki kérdés. Mint az Egri Hittudományi Főiskola ökumenizmust tanító és a Krisztusban ... >>

Csak szónoki kérdés?
Köszönöm dr. Dolhai Lajos reflexióját. Tekintettel arra, hogy időközben római katolikus testvéreink közül – szóban és magánlevélben – többen is reagáltak írásomra, az Evangélikus Élet egy későbbi számában együttesen válaszolok a ... >>

A közelmúlt krónikája

Magyar összekötő a szegélyszervezetek munkájában
Fekete Dániel, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa az egyházi hátterű segélyszervezeteket tömörítő, ACT-International nevű szövetség felkérésének eleget téve utazott a katasztrófa sújtotta országba. Mint a Srí Lanka-i fővárosban, ... >>

Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?
Kinczler Gyulának szeretettel „Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?” – Magam sem értem, miért hasít belém Ady Endre költői kérdése, amint Kárpátalja felé közeledünk. Keresztapám, Józsa Márton plántálta belém ennek a természeti ... >>

Rólunk tárgyalnak, nélkülünk
A Népszabadság 2005. február 16-i számából értesültem – az evangélikus egyház szóvivőjeként – arról, hogy ismét rólunk tárgyalnak, nélkülünk („Liberális javaslat az állam és az egyház teljes szétválasztására”). Az evangélikus ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Kérjed hát Istent, hogy lágyítsa meg szívedet, és engedje meg, hogy a Krisztus szenvedésén való elmélkedés gyümölcseiben részesülj. Mert nem is lehetséges, hogy Krisztus szenvedését magunktól alaposan meg tudjuk fontolni. Istennek kell jelen ... >>

Kultúrkörök

Kiáltás a végekre
Magyarok mindenütt a végeken, E csikorgó, vad téli éjeken, Kinek nincs takarótok, vértetek: A csillagokra gyakran nézzetek! Úgy nézzetek a csillagokra, bátor Szívvel, mint hajdan a rab prédikátor… (Végvári) Bocsánatot kérek azoktól a ... >>

Új magyar módszer a combnyaktörés gyógyítására
Tudományos ülés keretében a közelmúltban mutatták be A combnyaktörés kezelése osteosynthesisszel című szakkönyv német kiadását az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben. Az ünnepségen dr. Rácz Jenő egészségügyi miniszter nagyra értékelte az európai együttműködés e ritka megnyilvánulását. Nemigen volt arra példa korábban, hogy egy új, hazai műtéti módszert sikerrel alkalmaztak volna Nyugat-Európában. Még jelentősebb áttörésnek számít, hogy ennek köszönhetően egy nemzetközi kiadó megjelentette a magyar kutatók összegző művét. Ebből az apropóból kerestük fel a kötet öt szerkesztője közül dr. Manninger Jenőt, az intézet nyugalmazott főigazgatóját, valamint dr. Cserháti Pétert, az evangélikus kórház egyik szervezőjét, akik – nem mellesleg – egyházunk tagjai is. >>

A vasárnap igéje

„Szolgád lettem bűneid miatt…”
„Szolgád lettem bűneid miatt – ezt mondja az Úr.” (Westermann: ATD 19., 107. o.) Nincs itt valami tévedés? Nem mi vagyunk az Úr szolgái? Nem nekünk kell az Úrnak szolgálnunk? Nincs tévedés! Be kell látnunk: felborult a normális ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Irgalmas Istenünk, mennyei Édesatyánk! Lelkünk minden terhével hozzád menekülünk. Tudjuk, hogy egyedül csak te szabadíthatsz meg bűneinktől, egyedül nálad tehetjük le terheinket, egyedül benned nyugszik meg a lelkünk. Hozzád fordulunk hittel: légy ... >>

EvÉlet - Lelki segély

„Legyetek az igének cselekvői…”
„Nemrégiben azt olvastam, hogy Luther Márton gyakorlatilag törölte Jakab levelét az Újszövetségből. Viszont a Károli-Bibliában és a legújabb, a Magyar Bibliatanács által fordított kiadásban egyaránt benne van. Tudomásom szerint Németországban hozzáférhető a Luther által lefordított Újszövetség is, amelyben szintén olvasható az irat. Szeretném tudni, hogy akkor mégis minek alapján kapott szárnyra ez a híresztelés.” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Szokások…
Élő víz
Dinókereső
A várakozás előnyei
Homok, kő
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Érdemes gondolkodni és cselekedni
Előrelépés az evangélikus kórház ügyében
Egyházi pénzügyek
Franciaország a sorsa fölött töpreng…
Klubnap Kecskeméten
Játék a hittanórán?
Ok nélküli látogatások
Keresztutak
Vallás a médiában
Krisztus zarándokegyháza a harmadik évezredben
„Ti vagytok a világ világossága!”
Evangélikusok
Gyülekezetből a hadseregbe
e-világ
Kiotói egyezmény – a megoldás vagy a kezdet?
Keresztény szemmel
A böjt értelme
Tanuláskényszer
Didereg a szívem
A hét témája
Száz éve született Isten diplomatája, Dag Hammarskjöld (I.)
Útjelző
evél&levél
Csak szónoki kérdés!
Csak szónoki kérdés?
A közelmúlt krónikája
Magyar összekötő a szegélyszervezetek munkájában
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?
Rólunk tárgyalnak, nélkülünk
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kiáltás a végekre
Új magyar módszer a combnyaktörés gyógyítására
A vasárnap igéje
„Szolgád lettem bűneid miatt…”
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
„Legyetek az igének cselekvői…”
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 09

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster