EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 14 - Húsvét után

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Húsvét után

Mi, az egyházi esztendőt újra meg újra végigélő 21. századi keresztények nehezen tudjuk beleélni magunkat a kétezer évvel ezelőtti, az első húsvétot követő hangulatba. Pedig az első pünkösdig, a Szentlélek kitöltéséig eltelt idő ma is sajátosan érvényes a tanítványokra, az egyházra és a társadalomra. Nehéz szembesülni azzal, hogy a Szentlélek ereje nélkül értékes emlék maradt volna csupán a tanítványok számára a Jézussal eltöltött idő, nem lett volna egyház, és egészen másként alakult volna a társadalom sorsa. A Szentlélek teremt hitet, épít egyházat, változtat meg társadalmat. Mindez majd pünkösdkor lesz üzenet, de most még csak húsvét után vagyunk.

Igaz, a tanítványok – a kőszikla, Péter és a legkedvesebb, János – az asszonyokkal együtt ott voltak az üres sírnál, motoszkált is bennük valami hitféle, felidéződött a Mester néhány mondása, de erősebb volt a kétségbeesés. Túl gyors volt a dráma. Hosszabb végkifejlet is szörnyű lett volna, de így még nehezebben volt elviselhető. Hisz alig több mint egy hét telt el a felejthetetlen jeruzsálemi bevonulás óta…

Akkor még minden szépnek látszott. Úgy tűnt, megvalósul az álom. Jézust széles körben elismerik, tanítását elfogadják, eszméi diadalmaskodnak. Tovább folytathatja tanító, gyógyító tevékenységét. És alig néhány nap alatt bekövetkezett az el nem képzelhető borzalom. A legszelídebb embernek, Mesterüknek a keresztfán kellett végeznie. Nem engedte, hogy megvédjék, rászólt a kardot rántó Péterre, de amúgy sem lett volna esélyük a Gecsemáné-kertben a túlerővel szemben. És a nép, amely néhány napja még ünnepelte, ekkor már „Feszítsd meg!”-et kiáltott. Ki érti ezt?!

A tanítványok Jézus nélkül. Ez lehetne a címe a húsvét utáni történetnek. Júdás, az áruló már nincs köztük. Végzett magával. De a tizenegy természetesen összetart. Félnek attól, hátha rájuk is kiterjed majd az önkény, őket is utoléri a főpapok hosszú, féltékeny karja. Próbálnak erőt meríteni az elmúlt három év sok gyönyörű emlékéből. Felidézik a csodálatos gyógyulásokat Jairus lányától kezdve a kapernaumi százados szolgájáig, mosolyognak a kis Zákeus igyekezetén – hogy lássa Jézust, ugye felmászott a fügefára –, és még mindig álmélkodnak azon, hogy miként tudott Jézus megvendégelni ötezer embert két hallal és öt kenyérrel.

De minden szép emléket fájdalomba fordít át a valóság, a kínhalál. Igaz, üres volt a sír, de hát lehet, hogy arimátiai József vitte el a testet biztosabb helyre, mert nem bízott a rómaiakban, de a főpapokban sem. Lehet, hogy ezek közül intézkedett valaki, nem akarva, hogy zarándokhely legyen a sírból. Lehet persze, hogy feltámadt, akár annak idején Lázár; szólt is erről… De hát akkor hol van? Jöttek tanítványok Emmausból, akik találkoztak vele – úgy érzik – az úton, de hát miért nem jön ide? Vagy mégis?! – Gyertek, mintha ő lenne az; most megy fel az Atyához; lehet, hogy látomás az egész?!

Az egyház Jézus nélkül. Hányszor és hányszor átélte a kereszténység ezt a húsvétot követő – pünkösd nélküli – állapotot az egyháztörténelem során! Hányszor érezték úgy klerikusok és laikusok: milyen jó, hogy csak szobrok és festmények szólnak Jézusról, de az élő Úr nincs közöttük, nem kötelezi őket semmire! Építhetik az intézményrendszert, igényt tarthatnak a világi hatalomban való részesedésre is, igényelhetnek anyagi javakat – egyre többet és többet – szinte cinikusan annak a nevében, aki a szegények szószólója volt. Szép dolog a zsidó–keresztény kultúra, az erre épülő értékrend, az Istennek tetsző élet igénye, de létezett egy negatív kapcsolatrendszer is. Az egykor Jézust a keresztfára küldő, hatalmukat féltő főpapok titkos kézfogása kereszténynek nevezett kései utódaikkal, akiknek éppúgy terhessé vált a krisztusi tanítás, örökség, mint Annásnak és Kajafásnak.

Igen, élhet az egyház Jézus nélkül, félelemben, kétségek között, mint húsvét után az egykori tanítványok; és ami rosszabb: tudatosan berendezkedve – avval mentve fel magunkat, hogy ő hagyott el minket – a Jézus nélküli kereszténységre.

A társadalom Jézus nélkül. Valójában ebben: a húsvét utáni társadalomban élünk. A társadalom kétezer év elteltével már többnyire nem is ellenséges Jézussal szemben. Inkább sajnálja, hogy megfeszítették. Ez is csak azért lehetett, mert akkor még nem törölték el a halálbüntetést. Főleg politikai ügyekben volt ez helytelen – mint Jézus esetében is. Ha veszélyes volt is a tanítása az elit szemszögéből nézve, hiszen a szegények, a kiszolgáltatottak, az elhagyottak pártjára állt, a szabadságot tisztelte, de fontosabbnak tartotta a szeretetet, az önmegvalósításnál pedig fontosabbnak tartotta a másik terhének hordozását. A szabadelvű társadalmi gondolkodásba egy színként belefér a Názáreti is. Végül is kár, hogy megfeszítették. Néhány százalék követheti a tanítását, ebben nem rejlik veszély a társadalomra nézve. Ünnepelhetik a húsvétot is. Feltámadás, üres sír?! Ugyan! De a népszokások között van néhány kedves is…

Közben időről időre megnő a társadalomban a Nikodémusok száma. Akiket izgat Jézus személyisége, és akik – bár restellik ezt felvilágosult barátaik előtt – igyekeznek kapcsolatot teremteni a Mesterrel.

A tanítványok, az egyház, a társadalom egyaránt tanácstalan húsvét után, Jézus nélkül. Mindenki másként reagál erre a helyzetre. A tanítványok félnek, várnak, reménykednek. Az egyház a világnak engedve, pénzzel és hatalommal igyekszik pótolni az űrt; a társadalom hárít. A perifériára szorítja a Jézus-nélküliség, a szeretet, a valódi társadalmi kohézió tartós hiányát, ennek következményeit. Nehezen szembesül azzal, hogy az emberi természetből adódó önzésre, indulatokra, gyűlöletre, megosztásra, a társadalmi nyavalyákra csak a krisztusi szeretet nyújt megoldást, csak ez tette lehetővé az európai civilizáció kialakulását – minden vargabetű ellenére. Mert mindig voltak Assisi Ferencek, Szent Ágostonok, Lutherek, reformátorok, Bonhoefferek…

Húsvét után át kell élnünk a Jézus-nélküliség drámáját, keservét, amely a Krisztus utáni nemzedékekben már nem csak a feltámadás ünnepéhez kötődik. De ennek fényében érthető meg.

Frenkl Róbert


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Innen is lehet érteni az egészet...
Élő víz
A legtöbb...
Mindig ható passió
Heti útravaló
A futás a lényeg
Keresztutak
Egyházak közös fellépése
Három egyház közösen fordult az Alkotmánybírósághoz a költségvetési törvény miatt
A magyar állam megsértette a Vatikánnal kötött szerződést
Új házak a parttól száz méterre
Evangélikusok
Hetven éve az Evangélikus Élet olvasója
Evangélikus templom a borosüveg címkéjén
e-világ
Biblia a számítógépben
Keresztény szemmel
Húsvét után
Egyházunió az erdélyiekkel?
A Nagy Könyv
A hét témája
Jeruzsálemi zarándoklat
Kubai körmenetek
Önkéntesek a kereszten
II. János Pál jelenlétében olvasták fel húsvéti üzenetét
Vatikáni kupolamászó
"II. János Pál-csúcs"
Békét ígért a jeruzsálemi latin pátriárka
Nyárias húsvétot ünnepelnek az idén az ortodoxok
Westminster érseke a nácik fajegészségügyi politikájához hasonlította az abortuszt
A skót anglikánok elfogadják a meleg papokat
Hit és ész kongresszus
Terri Schiavo "kérdéses állapota"
Barka, nyúl, tojás
evél&levél
EvÉlettel takaróztak
Egy interjú utóélete
Borotvaélen
Adalékok Sztálin temetéséhez
A közelmúlt krónikája
Örömhír mindenkinek!
A vallási szélsőségek áldozatairól
Emlékezés a meggyilkolt érsekre
Biblia a belső szobában
A lángoló hegy lelke
Egy felejthetetlen nagypéntek – 1945
Száztíz éves a matricula
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Protestáns Tavasz
A kopt művészet kincsei közelről
Ünnepi bemutató az Evangélium Színházban
Két híres könyv új fordításban
A vasárnap igéje
Hallók és hallgatók: most van itt az óra!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 14 Húsvét után

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster