EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 14 - Három egyház közösen fordult az Alkotmánybírósághoz a költségvetési törvény miatt

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Három egyház közösen fordult az Alkotmánybírósághoz a költségvetési törvény miatt

Közös beadványban fordult az Alkotmánybírósághoz a katolikus, a református és az evangélikus egyház múlt szerdán a 2005. évi költségvetési törvény egyes pontjai miatt. A három egyház megítélése szerint a parlament által elfogadott költségvetési törvény több helyen sérti a magyar alkotmányt, ezáltal hátrányos megkülönböztetés éri az egyházi fönntartású, közfeladatokat ellátó oktatási, szociális és egészségügyi intézményeket – olvasható a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményükben.

A beadvány aláírói – Seregély István római katolikus érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Bölcskei Gusztáv református püspök, zsinati elnök, illetve D. Szebik Imre evangélikus elnök-püspök – a 2005. évi költségvetésről szóló törvény azon pontjainak megsemmisítését kérik, amelyek álláspontjuk szerint ellentétesek az Alkotmány 60. paragrafusával, 67. paragrafusának 2. bekezdésével és 70/A paragrafusával.

Veres András, az MKPK titkára az MTI-nek elmondta: a vatikáni–magyar vegyes bizottság múlt heti ülésén vártak arra, hogy egyrészt szó essen a miniszterelnök tavaly decemberi római látogatásáról, másrészt azokról a különböző ígéretekről, hogy az egyházzal kapcsolatos nehézségeket próbálják orvosolni. Az ülésen kiderült, hogy a kormánynak nem áll szándékában módosítani a költségvetési törvényt, ezért az egyházaknak nem áll módjukban mást tenni, mint beadvánnyal fordulni az Alkotmánybírósághoz.

Az alkotmány 60. paragrafusa egyebek között kimondja, hogy a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magába foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa – folytatódik a szöveg, amely kitér arra is, hogy a Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik.

A 67. paragrafus 2. bekezdése arról szól: a szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák. A 70/A cikkely kimondja, hogy Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

Az embereknek az előbbiek szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti – olvasható az alkotmányban.

MTI


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Innen is lehet érteni az egészet...
Élő víz
A legtöbb...
Mindig ható passió
Heti útravaló
A futás a lényeg
Keresztutak
Egyházak közös fellépése
Három egyház közösen fordult az Alkotmánybírósághoz a költségvetési törvény miatt
A magyar állam megsértette a Vatikánnal kötött szerződést
Új házak a parttól száz méterre
Evangélikusok
Hetven éve az Evangélikus Élet olvasója
Evangélikus templom a borosüveg címkéjén
e-világ
Biblia a számítógépben
Keresztény szemmel
Húsvét után
Egyházunió az erdélyiekkel?
A Nagy Könyv
A hét témája
Jeruzsálemi zarándoklat
Kubai körmenetek
Önkéntesek a kereszten
II. János Pál jelenlétében olvasták fel húsvéti üzenetét
Vatikáni kupolamászó
"II. János Pál-csúcs"
Békét ígért a jeruzsálemi latin pátriárka
Nyárias húsvétot ünnepelnek az idén az ortodoxok
Westminster érseke a nácik fajegészségügyi politikájához hasonlította az abortuszt
A skót anglikánok elfogadják a meleg papokat
Hit és ész kongresszus
Terri Schiavo "kérdéses állapota"
Barka, nyúl, tojás
evél&levél
EvÉlettel takaróztak
Egy interjú utóélete
Borotvaélen
Adalékok Sztálin temetéséhez
A közelmúlt krónikája
Örömhír mindenkinek!
A vallási szélsőségek áldozatairól
Emlékezés a meggyilkolt érsekre
Biblia a belső szobában
A lángoló hegy lelke
Egy felejthetetlen nagypéntek – 1945
Száztíz éves a matricula
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Protestáns Tavasz
A kopt művészet kincsei közelről
Ünnepi bemutató az Evangélium Színházban
Két híres könyv új fordításban
A vasárnap igéje
Hallók és hallgatók: most van itt az óra!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 14 Három egyház közösen fordult az Alkotmánybírósághoz a költségvetési törvény miatt

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster