EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 19

19. szám – 2005/05/08

   Húsvét ünnepe után 6. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Jézus Krisztus mondja: „Nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.” Lk 15,7 (JerSir 5,21; Jn 15,26–16,4; Ef 3,14–21; Zsolt 27) Miért fordít az ember hátat ... >>

Liturgikus sarok

Lektorok
Zsoltárolvasás, igeolvasás, hirdetésfelolvasás, imádságok vagy imádságrészek elmondása, bejelentések, köszöntések. Mindezek nem csupán a lelkész ajkáról hangozhatnak el. Nemcsak az Agenda-revízió és a liturgiai megújulás kapcsán, hanem az attól függetlenül megfogalmazódott igény nyomán is egyre több gyülekezetben végeznek nem lelkészek felolvasó, imádkozó szolgálatot. Őket nevezzük közös kifejezéssel lektornak. >>

Élő víz

A bátorítás varázslatos gyógyító hatása
A televízióreklámokban naponta találkozhatunk a legújabb és legjobb gyógymódokkal, de az igazság valójában az, hogy nincs még egy olyan hatásos gyógymód, mint a bátorítás. Gyógyító hatása felemeli a csüggedőt, vigaszt nyújt a fájdalmaktól ... >>

Fénysugár
Egész életemben kishitű voltam. Gátlásokkal küszködtem, nem bíztam magamban. Csuda tudja, hogyan, mitől, kitől lettem ilyen – egyetlen felmenőmre sem hasonlítottam ebből a szempontból. Apám az abszolút reménytelen helyzetekben is föltalálta magát, ... >>

Heti útravaló
Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. (Jn 12,32) >>

Egyházunk egy-két hete

Hitünkkel a világban
Az evangélikus oktatási intézmények vezetői számára egyházunk Oktatási Osztálya április 25–27. között konferenciát szervezett Balatonszárszón, az Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthonban. A közoktatás aktuális feladatairól szóló tájékoztatókat és beszélgetéseket az Oktatási Osztály munkatársai vezették; előadások, illetve a napokat kezdő és záró szolgálatok révén egy közösségben volt az iskolavezetőkkel D. Szebik Imre elnök-püspök, Ribár János és Kondor Péter esperes, valamint Aradi György és Bácskai Károly lelkész. >>

Vizsga – emlékezéssel
Az Evangélikus Kántorképző Intézet igazgatótanácsa a fóti Mandák Otthon alapító igazgatója, Kiss János halálának tizenötödik évfordulójára időzítette a téli kántorképző tanfolyam vizsgáját, így az április 30-i „megmérettetés” emlékünnepéllyel egészült ki. >>

Közgyűlés a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület közgyűlésének tagjait ebben az esztendőben április utolsó szombatjára hívta össze a kerület vezetősége az évi rendes közgyűlésre, melynek helyszíne ezúttal Székesfehérvár volt. A közgyűlés a ... >>

Csengő hanggal dicsérték Istent
Az Alberti Evangélikus Általános Iskola szervezésében április 30-án rendezték meg az I. korálénekversenyt. Az előkészületek hónapjaiban a szervezők – köztük e sorok írója – izgalommal várták az evangélikus iskolák jelentkezését, és nagy örömmel fogadták, amikor sorra érkeztek a nevezések Pápáról, Békéscsabáról, Sopronból, Győrből, a Deák térről, a pilisi gyülekezetből – s persze a házigazda albertiek is készültek. >>

Wittenbergből nézve...
A Magyarországi Luther Szövetség április 30-án közgyűlést rendezett a Deák téri gyülekezet termében. Az összejövetelen Luther 2005-ben Wittenbergből nézve címmel előadást tartott D. dr. Harmati Béla nyugalmazott püspök, aki jelenleg a wittenbergi ... >>

Keresztutak

Szentírásfordítások – még szélesebb körnek
Kettős évforduló méltó megünneplésének előkészítését tűzte napirendjére április közepén a Magyar Bibliatársulat Alapítvány (MBTA) kuratóriuma és elnöksége. A tizenkét protestáns és az ortodox tagegyház bibliamunkáját összefogó alapítvány döntéshozó ... >>

Bibliát a börtönökbe!
A börtönlelkészek egyik legnagyobb – vagy talán a legnagyobb – gondja az, hogy alig tudnak olvasnivalót adni a fogvatartottak kezébe. A legnagyobb hiány természetesen a Bibliából van. Pedig nagyon fontos lenne, hogy annak, aki igényli a ... >>

Evangélikusok

Ajándék az ünnepelttől
Ahogy leszállok a buszról a tavaszi napfényben a legszebb arcát mutató Kőbányán, és keresem a tízemeletes házat, már az erkélyről integet Aladár bácsi felesége, Klári néni. Belépve a lakásba zongoraszó fogad… A május 4-én 80. születésnapját ünneplő Gáncs Aladár lelkész, főorgonista, az egyházi zene elméletének kutatója, megszámlálhatatlan cikk és tanulmány, több kötet szerzője játszik a hangszeren, és a rá jellemző derűvel és szeretettel fogad. Születésnapi beszélgetésre jöttem. Az ünnephez kapcsolódóan a minap jelent meg az Élő víz című kötet – az Élő vízcseppek címmel korábban kiadott meditációgyűjtemény folytatása – a Luther Kiadónál. Erről is szeretnék szót váltani az ünnepelttel, és persze rengeteg kérdésem van zenéről, hitről, harmóniáról, derűről, mindarról, amihez Aladár bácsi ismeri a kulcsot… Még mielőtt leülnénk, vendéglátóm megmutatja házi könyvára zenei, teológiai, himnológiai, egyházművészeti és életrajzi könyveinek sorát, a zongorát, a falon a muzsikáló Luther családot ábrázoló festményt. A kérdés önként adódik: teológusnak, lelkésznek, avagy Bach szerelmesének, orgonistának tekinti-e önmagát elsősorban? >>

Egy kiváló finnugrista emlékezete
A Magyar Tudományos Akadémia kisterme zsúfolásig megtelt a Zsirai Miklós halálának ötvenedik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. Dr. Kiss Jenő nyelvészprofesszor – aki ugyanott született, mint Zsirai: a Sopron megyei Mihályiban – ... >>

Száz éve született, tizenöt éve halt meg dr. Vermes Miklós
A 20. század egyik legendás hírű fizikatanára volt dr. Vermes Miklós (1905–1990), aki 1929 és 1952 között a Budapesti Evangélikus Gimnáziumban tanított. A kerek számú születési és halálozási évforduló egybeesése volt az apropója annak, hogy a Jedlik Ányos Gimnáziumban (amelyben Vermes Miklós a fasori gimnázium megszűnésétől, 1952-től kezdve haláláig tanított) április 2-án emlékülést tartottak a tiszteletére. >>

Nyolcvan éve hunyt el Gyurátz Ferenc
„Mikor az ifjabb kollégák – a volt püspöki káplánok – a búcsúzáskor az ezüstkoszorút megrendelték, későn tudtam meg, és megijedtem. Éreztem, hogy nem ilyen emléktárgy kell Gyurátznak, akinek Krisztus töviskoszorúja lebegett a szeme előtt” – kezdte ... >>

e-világ

Egyház és környezeti nevelés – nem idegenek
Környezeti nevelési módszertani továbbképzést szervezett egyházi ifjúsági vezetők számára a Védegylet és a Nádasdy Alapítvány április 8–10. között Püspökszentlászlón. A rovatunk hasábjain korábban már beharangozott rendezvényről Jávor Benedek szervezőt, a Védegylet munkatársát és Tompa Mihály résztvevőt kérdeztem. >>

Keresztény szemmel

„Kommunikációs egyház”
A legutóbbi médiaműhely egyik szakelőadója fogalmazta meg, hogy kommunikációs egyházra van szükség a 21. században – olyan egyházra, amely kész, valamint alkalmas is a vertikális és horizontális kommunikációra, közösségépítésre. Ezt az aktuális célt ... >>

Tamás-mise – a keresők istentisztelete
Pünkösd vasárnapján sokak által régen várt, a szervezők reményei szerint komoly érdeklődésre számot tartó kezdeményezés indul útjára több budai és pesti gyülekezet összefogásával, az Északi és Déli Egyházkerület támogatásával. A Tamás-mise Finnországban született istentiszteleti forma; hazai gyülekezetekben – Balassagyarmaton és Bakonycsernyén – is ünnepeltek már hasonló alkalmakat. A budapesti szervezők közül Balicza Klárát kérdeztük arról, hogy a város sokszínű kínálatában miként lehet különleges lelki élmény, találkozási lehetőség egy „importált” istentiszteleti forma. >>

Hol vannak a gyermekek, akik továbbadják a magyar szót?
És megint csak azt kérdezem: hol vannak a gyermekek? De nemcsak itt, nálunk, Magyarhonban, hanem Magyarország egykori, elcsatolt területein is, Erdélyben, a Felvidéken vagy a Délvidéken. Hol vannak a magyarul beszélő gyermekek? Merthogy bármelyik ... >>

A hét témája

A MEE püspökeinek körlevele
Egyházunk három egyházkerületének püspöke a Liturgiai Bizottsággal egyetértésben az alábbi javaslatot terjeszti a lelkészek és gyülekezeteink presbitériumai elé. 2005. pünkösd ünnepétől kezdődően a három püspök istentiszteleti szolgálata során a ... >>

A stóla
Lk 9,62-ben ezt olvassuk: „Jézus pedig így felelt: »Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.«” Mt 11,29–30-ban pedig Jézus ezt mondja: „Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd ... >>

A Luther-kabát története hazánkban
1524. október 24-e döntő nap volt Luther reformációs szolgálatában is. Most nincs helyünk arra, hogy a kérdést részletezzük, csak a tényt rögzítjük: délelőtt még szerzetesi ruhában hirdette az igét, délután pedig már doktori talárban. Az öltözékváltás jelzés volt. A kiátkozottság „feldolgozásának”, a szerzetesi élettel való szakításnak és egy új szolgálati lehetőség felé való lépésnek a jelzése. Most az egyszer azonban ne a lényeget, hanem a formát nézzük! >>

evél&levél

Katolikus kispapok és evangélikus teológusok találkozója
„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! (…) Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.” (Zsolt 133,1.3) A zsoltáros szavaival mi is elmondhatjuk, hogy valóban áldásos alkalom volt az április 14-i ... >>

Hazugságra tanítani?
Az utolsó kérdések vannak csak hátra. A gyülekezet tagjai, a szülők és a presbiterek feszülten figyelnek. Minden gyermek tudja a választ. Sokan jelentkeznek, nem hibáznak. A kérdések után a lelkész megkérdezi a presbitereket, hogy elégedettek-e a ... >>

A közelmúlt krónikája

Brassó üzenete
Ugyan kinek jutna eszébe felróni, hogy politikusarcokat csak ritkán „tükröz” hasábjain az Evangélikus Élet? Míg azonban a magyarországi egyházak a (párt)politika témáitól tudatosan igyekeznek távolságot – szereplőitől lehetőleg egyenlő távolságot – tartani, addig a trianoni határ túloldalán a magyar evangélikusság merőben másfajta hozzáállásról kezd elhíresülni. A kisebbségi helyzetük okán amúgy is aktívabb közéleti szerepvállalásra kényszerülő történelmi egyházak sorában ugyanis az evangélikusok mindinkább a dialógus, a jobb- és baloldalra sorolt politikai erők közötti párbeszéd előmozdítói. Távolságtartás helyett – az evangélium szellemében – testvéri közeledést, konszenzuskeresést szorgalmaznak. Ennek adta újabb tanújelét a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház, amikor Az erdélyi magyar nemzetközösség helyzete az európai integráció folyamatában címmel szervezett lelkészkonferenciát, és arra – mások mellett – egyaránt megnyerte előadónak Markó Béla román miniszterelnök-helyettest, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét és Németh Zsoltot, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnökét. >>

Papnak készült – despota lett
I. Lipótot a jezsuiták nevelték, papi pályára szánták. Csak bátyja halála után, korán és váratlanul került a trónra: magyar király (1655. június 27-én), majd német-római császár (1658. július 18-án) lett. Fél évszázados uralkodása alatt állandóan papi befolyás alatt állt. Bécsben, Szent István templomában ő is Máriának ajánlotta fel Magyarországot (1663-ban), és fogadalmat tett, hogy az egész országot Mária tiszteletére vezeti. XIV. Lajostól ő is átvette azt a hamis nézetet, hogy csak az egyvallású állam lehet igazán hatalmas. Ezért mindenféle eszközzel üldözte a protestánsokat. Uralkodásának legfontosabb eseményeit az alábbiakban foglalhatjuk össze. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Hiszen éppen az a legveszedelmesebb kísértés, ha nem vagyunk kísértésben; hogy olyankor ne feledkezzünk meg Istenről, amikor minden rendben van, és akkor ne éljünk viszsza szabadságunkkal, amikor jól megy a sorunk.” >>

Kultúrkörök

Filmunikum az Urániában
Halálának 30., érseki kinevezésének 60. évfordulója alkalmából a népét és egyházát szolgáló Mindszenty József hercegprímás, esztergomi érsek (1892–1975) életére és szolgálatára kívánta irányítani a figyelmet Kálmán László egykor New Yorkban dolgozó rádiós szerkesztő, a Mindszenty József – Akit a sírban is félnek és tagadnak című dokumentumfilm alkotója. A filmet az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be április 27-én. Sajnálatos azonban, hogy megtekintése csak keveseknek adatott meg, mert – mint Kálmán László mondotta – technikai okokból egyelőre még nincs lehetőség arra, hogy a nagyközönség számára is levetítsék. >>

Déli harangszó Nemescsóról
Ezen a héten minden délben a nemescsói evangélikus templom harangja szól a Kossuth rádióban. Nemescsó Vas megyei község, Kőszegtől hat kilométerre, délkeletre fekszik. A 13. századi okiratok szerint a település földesuráról, Csói Mártonról kapta a ... >>

A vasárnap igéje

Színtiszta igazság
Nemrégiben művészettörténészek és teológusok gyűltek össze a Firenzéhez közeli Vinciben – Leonardo da Vinci szülővárosában –, hogy tudományos konferencia keretében tisztázzák, mi az igazság a világszerte óriási sikert arató, ugyanakkor nagy ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Szerető mennyei Atyánk, teremtő Istenünk! Hálát adunk színed előtt, hogy újra összegyűjtöttél minket szent házadban, hogy nevedet dicsérjük, és igédre figyeljünk. Kérünk, Istenünk, hallgasd meg imádságunkat. Könyörgünk hozzád az egész világért. ... >>

EvÉlet - Lelki segély

A kabbalisták kabalája
„Gyermekkorom »diákhagyományának« velejárója volt, hogy iskolatáskánk mélyén valamilyen kabalafigura lapult. Vakon bíztunk abban, hogy ha velünk van kedvenc plüssmackónk, akkor semmi baj nem érhet bennünket. Hittük, hogy a nyakunkban hordott, »szerencsehozó kővel« ékesített bőrláncnak köszönhetően megússzuk az aznapi felelést. Persze később is előfordult, hogy kötődtem egy-egy tárgyhoz, de miután Krisztus-követővé lettem, ennek a kötődésnek többé nem volt mágikus tartalma. Az utóbbi időben több olyan újságcikk is a kezembe került, amely a Kabbala titkos tanításairól szólt. Meglepődve tapasztalom, hogy milyen gyorsan terjed a »kabbalahit«. Szerintem ez nagyon veszélyes. Nem kellene erre felhívni az emberek figyelmét?” >>

Szószóró

Dietrich Bonhoefferre emlékeztünk
Az idén, április elején jártam életemben először koncentrációs táborban. A Bajor Evangélikus Egyház a német–cseh határhoz közel eső egykori németországi láger területén nemzetközi ifjúsági találkozót szervezett, amelyen – teológusokkal együtt – meghívottként vettem részt. A találkozó történelmi megemlékezés volt, ugyanis itt, Flossenbürgben akasztották fel hatvan esztendeje Dietrich Bonhoeffer evangélikus lelkészt. Bonhoeffer a múlt század harmincas éveiben elsőként emelte fel szavát a nemzetiszocializmus és a zsidóüldözés ellen. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Lektorok
Élő víz
A bátorítás varázslatos gyógyító hatása
Fénysugár
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Hitünkkel a világban
Vizsga – emlékezéssel
Közgyűlés a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben
Csengő hanggal dicsérték Istent
Wittenbergből nézve...
Keresztutak
Szentírásfordítások – még szélesebb körnek
Bibliát a börtönökbe!
Evangélikusok
Ajándék az ünnepelttől
Egy kiváló finnugrista emlékezete
Száz éve született, tizenöt éve halt meg dr. Vermes Miklós
Nyolcvan éve hunyt el Gyurátz Ferenc
e-világ
Egyház és környezeti nevelés – nem idegenek
Keresztény szemmel
„Kommunikációs egyház”
Tamás-mise – a keresők istentisztelete
Hol vannak a gyermekek, akik továbbadják a magyar szót?
A hét témája
A MEE püspökeinek körlevele
A stóla
A Luther-kabát története hazánkban
evél&levél
Katolikus kispapok és evangélikus teológusok találkozója
Hazugságra tanítani?
A közelmúlt krónikája
Brassó üzenete
Papnak készült – despota lett
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Filmunikum az Urániában
Déli harangszó Nemescsóról
A vasárnap igéje
Színtiszta igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
A kabbalisták kabalája
Szószóró
Dietrich Bonhoefferre emlékeztünk
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 19

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster