EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 22

22. szám – 2005/05/29

   Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Vasárnap Az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára. Ézs 56,7b (Lk 19,45-47a; Lk 16,19-31; 1Jn 4,16b-21; Zsolt 3) A babiloni fogságból hazaérkezett nép hitéletét az foglalkoztatta leginkább, hogy a mózesi törvényekből és a fogság idején ... >>

Liturgikus sarok

Istentisztelet és kegyesség (Folytatás)
A kegyesség három alappillére tehát: Isten jelenlétének tudatosítása, a Szentírással és a kinyilatkoztatással való foglalkozás, valamint a saját hivatásban való megmaradás, a saját geográfiai környezethez való ragaszkodás. Antonius szavaiból az is kiviláglik, hogy a kegyesség (vagy spiritualitás) nem belső érzelem vagy vallási technika. Éppen ellenkezőleg: a kegyesség (vagy spiritualitás) a hit konkrét formában való megjelenése. De hogyan kapcsolódik mindez a gyülekezet istentiszteletéhez? Milyen viszonyban áll egymással az Isten jelenlétében folytatott életvitel (kegyesség) és a közösség istentisztelete? >>

Élő víz

Most vagy soha!
"Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! - Mert az Isten országa közöttetek van!" (Lk 17,20-21) >>

Heti útravaló
Krisztus mondja: Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. (Lk 10,16a) >>

Egyházunk egy-két hete

"Kinőtt templom"
Manapság kevés gyülekezet mondhatja el magáról, hogy "kinőtte" templomát, és ezért még egy istenházát épít magának a már meglévő mellé. A rákospalotai evangélikus gyülekezetben egykor ez történt. Az egyházközség tagjai május 21-én azonban nemcsak a másfél évszázada álló - elsőként épült - templomukért, hanem most felszentelt szeretetotthonukért is hálát adhattak Istennek. >>

Terítéken az aktualitások
Az ügynökkérdéssel foglalkozó tényfeltáró bizottság létrehozása. Alternatív istentisztelet és a stóla viselésének lehetősége. - Egy-egy téma az Országos Közgyűlés (OK) évente egyszer kötelezően összehívott rendes üléséről. Egyházunk legszélesebb körű döntéshozó, legfőbb önkormányzati képviseleti testülete - mely a Magyarországi Evangélikus Egyház lelki, szellemi és anyagi életét szabályozza - május 20-án a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának budapesti székházában ült össze. >>

Folytatódhat a lelki építkezés
Ünnepelt szombaton a hatvanlelkes evangélikus, illetve a százhúsz lelkes református gyülekezet Gönyűn. Dr. Márkus Mihálynak, a Dunántúli Református Egyházkerület, illetve Ittzés Jánosnak, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökének szolgálatával felszentelték a közös református-evangélikus templomot, és hatvan kilogrammos harangját. Az örömünnepen kedves vendégeket is köszönthettek a vendéglátók. A felvidéki testvérek áldáskívánását a református testvérgyülekezetből, Kolozsnémáról érkezett küldöttség tagjai tolmácsolták. >>

Részletek D. Szebik Imre elnök-püspöknek az ébredés központi gondolatára épített jelentéséből
"...Abban a reménységben éltünk, hogy a lelkészi utánpótlás biztosításával, társgyülekezetek szétválasztásával és iskolahálózatunk kiépítésével újra a népegyházi keretek között tud élni evangélikus egyházunk. Szembe kell nézni azonban azzal a valós ... >>

Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő beszámolójából
"A 2004-es esztendő egyházunkban a kilencvenes évek zsinata által meghatározott első hatéves ciklus második felének a kezdeti éve volt. (...) Elismeréssel kell szólnom a jelen ciklusban működő zsinatnak és bizottságainak a munkájáról, amely azt ... >>

A kereszt és feltámadás alakú egyház titka
Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület tavaszi sorozatának május 12-i előadását Böröcz Enikő tudományos kutató tartotta a kelenföldi egyházközség tanácstermében. Meghökkentő lehetett az előadás címe: A kereszt és feltámadás alakú egyház titka. Eric W. Gritsch Márton, Isten udvari bolondja - Luther korunkból nézve című művének tizedik fejezetéből való e fogalom; az előadó Dietrich Bonhoefferre, Ordass Lajosra, O. Dibeliusra, Vajta Vilmosra hivatkozva használta, akiknek élete, gondolkodása ma is ezt fejezi ki. >>

Apácai csodák
A csodáknak nem kell feltétlenül a természeti törvények felett állniuk. Jelen lehetnek a mindennapi életünkben is. Csodáknak mondjuk azokat az eseményeket is, amelyek rendkívüliségükkel ejtenek ámulatba. Ilyenek tanúi voltunk Erdély szívében, a Barcaság szélén, a Brassótól északnyugati irányban mintegy negyven kilométerre, az Olt partján fekvő Apáca faluban. >>

Keresztutak

Sok a kapcsolódási pont
"...nem a misszió az egyház funkciója, hanem az egyház Jézus missziójának funkciója. Az egyházat egyes-egyedül az legitimálja, hogy folytatja-e ezt a missziót." Klaus Douglass e gondolata - amely Az új reformáció - 96 tétel az egyház jövőjéről című könyvében olvasható - jegyében is szervezte meg a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet Alapítvány az országos protestáns missziói fórumot Balatonszárszón május 17-20. között az evangélikus és református missziói ágak vezetői, valamint kerületi és megyei előadói számára. Mintegy nyolcvanan gyűltek össze azzal a céllal, hogy új együttműködési formákat találjanak, illetve hogy erősítsék a már meglévőket. A Szentlélek egyesítő jelenlétének köszönhetően egy olyan hálózat körvonalai rajzolódtak ki, amely a protestáns egységet erősíti Urunk missziójában. >>

"Naponta olvasom a Bibliát, hiszen az Isten szava..."
Mosolygósak, udvariasak, szorgalmasak. Magyarországra települt kínaiak. Sok helyen találkozhatunk velük, hiszen számtalan kedvelt, látogatott üzletük, éttermük van, de létezik ma már kínai bevásárlóközpont, sőt iskola is. Az azonban már kevésbé közismert, hogy van négy önálló magyarországi kínai keresztény gyülekezet is. Ezek egyikének presbiterével, a magyarul is beszélő Michael Yinggel - aki "civilben" egy üzlet tulajdonosa - készült a beszélgetés. >>

Keresztény szemmel

Fagyosszentek
Jelképes talán, hogy ebben az esztendőben a Szentlélek életet lobbantó, tüzes lángnyelveinek ünnepét, a pünkösdöt a "fagyosszentek" állják körül a naptárban: Pongrác, Szervác, Bonifác, Orbán... A népi megfigyelés már ősidőktől e nevekhez kötötte a ... >>

Szálkák és gerendák
Vannak ilyen napok. Néha egyszerűen nem lehet bírni velük. "Gyere le arról a fáról! Vedd le a sáros cipőd, mielőtt bemész! Engedd el a húgod copfját! Ne szedd szét azt a babát! Ne firkáld össze a falat! Ne a ruhádba töröld a zsíros kezed!" Ezt ... >>

Petya fiamnak
A kés nana, az olló harap, nana a könyv, elszakad. Nana, a virágot, földet, falat enni nem szabad. Nana a lámpa, a konnektor, nana a váza, törött üveg diribdarab, szőrös kutya, macska mind nana! És ... >>

A hét témája

Júdás Alapítvány
Júdás-ösztöndíjat alapított egy középiskola az Egyesült Államokban: aki feladja tolvaj, kábítószerező vagy fegyvert rejtegető diáktársát, pénzjutalmat kap. (MTI) >>

Besúgók rendszere
Egy közszájon forgó tréfás történet szerint Szent Péter elküldi az apostolokat a Földre, hogy a földi kábítószerhelyzet megoldása végett titokban mintaanyagot szerezzenek. Napokkal később visszaérkeznek az apostolok a mennyek országának kapujához. ... >>

"Vétkesek közt cinkos, aki néma..."
Kevesebb mint egy hónappal a Júdás Alapítvány létrehozása előtt egy fegyveres fiú nyolc embert agyonlőtt, kettőt pedig megsebesített egy egyesült államokbeli indián rezervátum iskolájánál... Az semmiképp nem mondható, hogy Júdás neve ne ... >>

Nyílt levél a Júdás Alapítványnak
Tisztelt Ösztöndíjbizottság! Örömmel üdvözöljük a tengerentúli kezdeményezést, különös megelégedéssel tölt el minket, hogy az Egyesült Államok végre valamit hasznosítani tud a kelet-európai államok eszköztárából. Köztudott, hogy nálunk nagy ... >>

Választás
Szó, szó, szó, mi, szó, mi - hangzik fülemben a gyerekek körében oly népszerű és előszeretettel használt "mondóka" dallama, a - ha nem is életre szóló, de a düh, a harag lecsillapodásáig tartó - megbélyegzés jele. Szinte mindegy, hogy az éppen ... >>

Ösztöndíj?
Ókori ismeretekre hivatkozva kifejlesztették a Júdás-ösztöndíjat, amelyet az iskolai lopás, garázdaság, mészárlás és egyéb kriminalisztikai tünetegyüttesek enyhítésére ajánlanak. A teológiai kockázatok és mellékhatások tekintetében beszéljen a ... >>

A közelmúlt krónikája

Csővári oltárképrejtvény
A felvétel még május 16-án készült, és arra hivatott, hogy felfedje a lapunk múlt heti számában közölt "oltárképrejtvény" megfejtését. Pünkösdhétfőn ugyanis D. Szebik Imre püspök egy ellopott, ám fotográfia alapján meglepő hűséggel rekonstruált ... >>

Kétbalkezesek a kávézóban
A Magyar kétbalkezes keresztény humorpályázatra érkezett írásokból megjelent kötet bemutatójára került sor május 19-én, csütörtökön a budapesti 5 égtáj kávézóban. Mint ismeretes, a Harmat Kiadó tavaly olyan írásokat várt a pályázóktól, amelyek a ... >>

Napsütés, bográcsok és tűzifa
Minden adott volt a miskolci gyülekezet udvarán ahhoz a bográcsgulyásfőző versenyhez, melyet az első ízben megrendezett családi szeretetnapra hirdettek meg a szervezők múlt vasárnap. Az istentiszteletet követően először a szakértő zsűri, majd a ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"Tanítják továbbá, hogy az egy anyaszentegyház minden időben megmarad. Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki." >>

Kultúrkörök

Protestáns médianap
A Krisztus missziói parancsát ismerő médiamunkások egyik "örök" kérdése, hogy miként lehetne hatékonyabban képviselni az örömhírt korunk közszolgálati és kereskedelmi médiumaiban. Erre most azok a szakemberek - Szentesi Zöldi László (Magyar Nemzet), Kerekes Sándor (Magyar Televízió Debreceni Stúdió), Jónás István (Magyar Rádió), Dusicza Ferenc (RTL Klub) és Háló Gyula (Békehírnök) - keresték a választ, akik a protestáns média napja elnevezésű konferencián fórumbeszélgetés keretében osztották meg gondolataikat (képünkön) a jelenlévőkkel a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) székházában. >>

Bibó István-szobrot avattak
Szinte nyáriasan meleg időben avatták fel május 20-án Budapesten, a Széchenyi rakparton a 20. századi Magyarország egyik legkiválóbb gondolkodójának bronzból készült szobrát. Széri-Varga Géza szobrászművész nyitott könyv fölött ábrázolta a huszonhat ... >>

Luther "megzenésítve"
Több mint kétezren szorongtak múlt vasárnap este a pozsonyi evangélikus nagytemplomban a Luther Mártonról készített szlovák opera díszbemutatóján. Szpisák Attila lelkész, illetőleg a budapesti Szlovák Ajkú Evangélikus Egyházközség szervezésében a magyar fővárosból is indult egy autókaraván a premierre. A magyarországi "zarándokok" sorában volt a gyülekezet kántora, Pálmai Márta karnagy is, aki - a pozsonyi konzervatóriumban - osztálytársa volt az opera komponistájának. Természetesen őt kértük meg, hogy röviden értékelje a mintegy hetvenperces művet, amelynek létrejötte nem utolsósorban az ötletgazda, Eva Bachletová evangélikus médiamenedzser érdeme. >>

A vasárnap igéje

"Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni"
"Hagyjátok őket, világtalanok vak vezetői! Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek" - amikor Jézus (Mt 15,14-ben) ezekkel a szavakkal ostorozza népe vallási vezetőit, feltehetően a mára kijelölt ézsaiási prófécia visszhangzik ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Teremtő mennyei Atyánk! Hálatelt szívvel állunk meg előtted. Köszönjük, hogy igédben újra és újra tanítasz minket. Add, hogy szavad mutasson utat nekünk életünk hétköznapjaiban is! Könyörgünk a világért, ezért a bolygóért, amelyet te alkottál, és ... >>

Gyermekvár

Kedves Gyerekek!
A Gyermekvár ötödik részéhez érkeztünk. Füller Tímea segítségével már megismerkedhettetek Jónával, a képzeletbeli kisfiúval, aki a kapernaumi százados házában lakik; édesanyjával, akit mindenki csak Eszter mamának hív, és Simonnal, Jóna kis barátjával. Ők ketten sok csodát látnak Jézus földi életéből, amelyeket el is mesélnek nektek. Minden történet végén egy-egy rejtvényt oldhattok meg. A helyes megfejtést minden alkalommal küldjétek el a szerkesztőség címére (Evangélikus Élet szerkesztősége, 1085 Budapest, Üllői út 24.). A borítékra írjátok rá: Gyermekvár. A hetedik rész után sorsolást tartunk, amelyen három szerencsés megfejtő értékes könyv- és játékcsomagot nyer. Aki minden alkalommal beküldi a helyes megfejtést, annak a neve hétszer kerül a kalapba, így nagyobb esélye van arra, hogy nyerjen. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet és kegyesség (Folytatás)
Élő víz
Most vagy soha!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
"Kinőtt templom"
Terítéken az aktualitások
Folytatódhat a lelki építkezés
Részletek D. Szebik Imre elnök-püspöknek az ébredés központi gondolatára épített jelentéséből
Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő beszámolójából
A kereszt és feltámadás alakú egyház titka
Apácai csodák
Keresztutak
Sok a kapcsolódási pont
"Naponta olvasom a Bibliát, hiszen az Isten szava..."
Keresztény szemmel
Fagyosszentek
Szálkák és gerendák
Petya fiamnak
A hét témája
Júdás Alapítvány
Besúgók rendszere
"Vétkesek közt cinkos, aki néma..."
Nyílt levél a Júdás Alapítványnak
Választás
Ösztöndíj?
A közelmúlt krónikája
Csővári oltárképrejtvény
Kétbalkezesek a kávézóban
Napsütés, bográcsok és tűzifa
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Protestáns médianap
Bibó István-szobrot avattak
Luther "megzenésítve"
A vasárnap igéje
"Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni"
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 22

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster