EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 23

23. szám – 2005/06/05

   Szentháromság ünnep után 2. vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Vasárnap Jézus Krisztus mondja: "Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak." Lk 16,13 (Jón 2,9; Lk ... >>

Liturgikus sarok

Istentisztelet és kultúra
Kultúra alatt sokáig a magaskultúrát értette az egyház, vagyis egy magas szintű képzésben részesült kisebbség által ismert és értékelt ínyencséget. E kultúrának megvolt a kánonja, az értékesnek tartott művek és stílusok, s ami ezen kívül esett, az ... >>

Élő víz

Az első lépés
Az ötezer ember megvendégelésének történetét mindannyian jól ismerjük, és azt is, ami utána történt a háborgó tengeren: Péter a vízen járt, majd elkezdett süllyedni. Ha gyülekezeti összejöveteleink során arra keresünk példát, hogy mit jelent Jézus ... >>

Heti útravaló
Krisztus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) >>

Egyházunk egy-két hete

Egyházépítés
Az idén sajátosan, érdekesen kapcsolódtak a pünkösdi ünnepkörhöz az egyházi szervezeti élet legfontosabb eseményei: a pünkösd ünnepét megelőző héten az Országos Presbitérium, az ünnepeket követően pedig az Országos Közgyűlés ülésezett. Így azután kínálta magát az örökzöld vitatéma: a spirituális egyházmodell - az egyház Krisztus teste; "...ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük" (Mt 18,20) - és a szociológiai megközelítés szembeállítása. Ez utóbbi - elfogadva a spirituális tartalmat, elkötelezettséget - abból indul ki, hogy az egyházszervezetet is emberek csinálják, emberek dolgoznak benne, ezért szükség van szabályokra, melyek az együttélés rendjét meghatározzák. >>

"Engedjétek hozzám jönni..."
Gyermeknap. Érdekes lenne felmérést készíteni arról, hogy kinek mi jut eszébe e szó hallatán. Ha rangsorolnánk a válaszokat, az első öt között minden bizonnyal ott szerepelnének a következők: kipirult arcok, csillogó szemek és vidám kacagás. >>

Két felekezet - egy torony
Egyedülálló helyzetben vannak egyházunkban a keszthelyi anyagyülekezethez tartozó fíliákban élő evangélikusok. Nemcsak azért, mert templomaikat - a keszthelyivel együtt - Szeghalmy Bálint tervei alapján kalotaszegi stílusban építették, hanem azért is, mert a két felekezet hívei Tapolcán, Hévízen és Sümegen közös fenntartású református-evangélikus templomban tartják az alkalmaikat. Május utolsó szombatjának délelőttjén Sümegen a hívek püspökeik szolgálatával közösen adtak hálát templomuk tornyának megújulásáért. >>

Megújult épület múlt és jövő határán
A zalai dombok között fekvő pusztaszentlászlói anyagyülekezetet valamikor helyben lakó lelkész gondozta. Ma Zalaegerszegről kijárva Szabóné Piri Zsuzsanna pásztorolja az itt élő evangélikusokat. Egykor a falu egyik ékessége lehetett az 1934-ben épült gyülekezeti ház, de az évtizedek alatt kikezdte az idő vasfoga, így elkerülhetetlenné vált a felújítása. Az elmúlt hónapokban elvégzett munkák után a hívek május 28-án végre hálaadásra gyűlhettek össze: Ittzés János püspök ekkor szentelte fel a megújult épületet. >>

Gyenesdiási csendélet
Családias hálaadó istentisztelet keretében szentelte fel május 27-én, péntek délután Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke a gyenesdiási szeretetotthon megújult épületszárnyát. Tencz Károly, az intézmény igazgatója ... >>

Hálaadó istentisztelet Budapest-Kőbányán
A Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnapon Smidéliusz András lelkész és dr. Csepregi Gyula felügyelő szeretettel és nagy örömmel köszöntötte a kőbányai gyülekezet körében az Indiából három év külmissziói szolgálat után hazaérkezett Mesterházy Andrea hittanoktatót és Mesterházy Balázs lelkészt. >>

Keresztutak

Határhelyzeteink
Tizenharmadik tudományos ülését tartotta Határhelyzeteink - Szociális ellátás és lelkigondozás címmel a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete május 27-én a dunakeszi református templomban. >>

Csendtörő fiatalok
Franciahon szívében nagyszabású találkozót szervezett a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) tagországainak fiataljai számára április utolsó hetében. A Lyon központjától néhány kilométerre fekvő Ecully negyed hétköznapjait huszonhét különböző országból érkező lelkes evangélikus aktivista dobta fel pár napra. Az öt földrész majd harminc képviselője többek között egymástól gyűjtött ötleteket arra, hogyan lehetne még tovább építgetni, bővíteni "lutheránus birodalmunkat" a modern média eszközeivel, s felvenni a harcot a világot ellepő "tömegkommunikációs szennyeződés" ellen... >>

Luther, Wittenberg, Magyarország, 2005
Emlékezetes út marad mindenki számára, akinek megadatik, hogy felkeresse azokat a városokat, amelyekhez reformátorunk, Luther élete és tevékenysége kötődik. A történelmi helyszínek látványa, a látogatók áradata, az idegenforgalom érdekei azonban ... >>

Luther nyomában
"Mi késztet ma bárkit is arra, hogy Luther nyomába szegődjön, és 3200 kilométeren keresztül egy buszban szorongva bejárja azokat a helyeket, ahol a nagy reformátor élt és dolgozott?" - tette fel a kérdést az út elején Sándor Frigyes miskolci lelkész. A válasz vegyes volt, miként a kérdezettek összetétele is. Az eredetileg gyülekezeti kirándulásnak indult körútra az Evangélikus Életben megjelent hirdetés segített megtölteni a negyvenhat személyes autóbuszt. Sok helyről, sokféle háttérrel gyűltünk össze egyazon céllal: megtekinteni a Luther-városokat. Számomra ezzel az úttal régi álom vált valóra, hiszen "konfirmált evangélikusként" régóta szerettem volna végigjárni a reformáció bölcsőjét; azokat a városokat, amelyek utcáit egykor Luther Márton is koptatta, megnézni azokat a templomokat, amelyekben prédikált. Fényképeimet rendezgetve idézem fel élményeimet. Azt kaptam, amit vártam? Nem is tudom... >>

Linköpingtől Budapestig
1997 januárjában írta alá Martin Lind svéd és dr. Harmati Béla magyar evangélikus püspök azt az együttműködési megállapodást, amely szerint a Linköpingi Egyházkerület és a Déli Egyházkerület testvéregyházi kapcsolatot létesít egymással. A ... >>

Svéd cseppek a magyar tengerben,
Jó sorsom sohasem sodort még a svéd partokhoz. Így történt, hogy eddigi legteljesebb tapasztalatomat az északi kereszténységről - és általában a lelkiségről - az első svéd-magyar lelkészkonferencián nyertem, melynek témája így hangzott: Krisztus zarándok egyháza a harmadik évezredben. Tükröt tartottunk egymás elé, melyben jobban megláttuk, mik az értékeink és a korlátaink, és hogy egyáltalán: kik is vagyunk. >>

A református egyház kiterjeszti az egyháztagságot a határon túli magyar reformátusokra
A református egyház kiterjeszti az egyháztagságot a határon túli magyarokra a zsinaton elfogadott törvény értelmében - jelentette be Bölcskei Gusztáv püspök csütörtökön, a kétnapos zsinat első napján tartott sajtótájékoztatón. "Kiterjesztettük és ... >>

Beszélgetés a demokráciáról az egykori gyermekköztársaság lakóival
Diákparlamentek fiataljai és a Sztehlo Gábor evangélikus lelkész által hatvan éve alapított Gaudiopolis gyermekotthon egykori lakói a demokráciáról beszélgettek múlt pénteken Budapesten. "Gaudiopolis egy egészen fantasztikus hely volt a demokrácia ... >>

Evangélikusok

Az égre mutatott
Már csak a legidősebb és újabban a legfiatalabb lelkészek között találunk olyanokat, akiket D. dr. Prőhle Károly nem tanított. Sopronbánfalvi lelkészként 1941 és 1950 között német lektor volt a soproni teológián. 1950-től 1958-ig a gyakorlati, ... >>

A Vigyázó
Az Újszövetségben természetesen még nincsen szó a mai értelemben vett felügyelői tisztről. Több, ott előforduló kifejezés tartalmilag azonban előkészíti azt a jelentést, amelyet ma a gyülekezeti felügyelő elnevezés hordoz. Az egyik ilyen szó a görög ... >>

e-világ

A természetszeretet törvénye
Talán sok idősebb ember emlékezetében élnek még a cserkésztörvények útmutatásai. Ezek közül a hatodik - a természetszeretet törvénye - így hangzik: A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket. A hazánkban a rendszerváltozás után újraéledő, a kereszténység alapjaira épülő mozgalom fontos eleme tehát a természet iránti felelősség, s ez a legtöbb cserkészcsapatban a gyakorlatban is megmutatkozik. >>

Keresztény szemmel

Gondolatok unokám konfirmációja után
Ebben az esztendőben sok szó esett már a konfirmációról. Hallhattunk arról, hogy evangélikus egyházunkban az idén kétszázötven évre tekint vissza e hagyománynak a gyakorlása. Nagy örömünkre sok értékes, szép anyag gyűlt össze az évfordulóval ... >>

A hét témája

30. Kirchentag
"Mintha 30 fokban karácsonyoztunk volna"- jellemezte dr. Margot Käßmann püspöknő a 30. német evangélikus napokat. Nos, valóban, Alsó-Szászország fővárosába épp a Kirchentag idejére köszöntött be a "májusi nyár", ám az öt nap során a kánikula ... >>

"Ha majd a jövőben megkérdezi a fiad..." (5Móz 6,20)
Bár a német bibliafordításban nem a "jövőben", hanem a "holnap" időhatározó szerepel, a 30. Kirchentag ószövetségi mottója telitalálatnak bizonyult: "Ha a gyermeked holnap megkérdez téged..." - "Ha majd a jövőben megkérdezi a fiad..." (5Móz 6,20) Kérdezni bátran, mint a gyermek, és keresni a (számunkra is) megnyugtató választ - igazán jó alap egy keresztény találkozó programjához. >>

Hannoveri mozaikkockák
Öröm volt számomra, hogy részt vehettem a hannoveri egyházi napokon. Életemben először láthattam ilyen nagyszabású egyházi bemutatkozást, illetve "szellemi kirakodóvásárt". Mindenesetre ritkán fordul elő a köreinkben, hogy egyszerre 330 ezer ... >>

A közelmúlt krónikája

Szolgálat, szeretet
Ki ne emlékezne a Délkelet-Ázsiát sújtó cunamira? Egyre a számos olyan természeti katasztrófa közül, amely után elkélt a segítség, és amikor a támogatást nyújtó szervezetek között ott találtuk az egyházi kezdeményezésre 1991-ben alakult, azóta nemzetközileg ugyancsak elismert Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet. A társaság - amelynek alapítói között ott van az evangélikus egyház is - május 24-én Budapesten tartott évi rendes közgyűlésén természetesen nemcsak a szökőár pusztítása után végzett munkára, hanem általában a 2004. évre tekintettek vissza. >>

Majális mindenkinek már másodszor a múzeumban
Május 28-án hiába vágyakoztak csendességre a főváros lutheránus szigetére vetődők, hiszen a hőség ellenére is lármás élettel telt meg a Deák téri templom környéke. Igaz, ezúttal épp a mozgalmas programok kínálata vonzott ide kicsiket és nagyokat az Evangélikus Országos Múzeum által szervezett második múzeumi majálisra. >>

Diákpünkösd Miskolcon
"Diákpünkösdöt" tartottak május 23-án Miskolc város egyházi iskolái. A ötletgazda az elmúlt esztendőben elhunyt evangélikus esperes, Veczán Pál volt, aki kezdetben evangélikus fiatalok számára szervezte meg - Diósgyőrben - az eseményt. Magukévá téve ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"A szentségekkel élésről azt tanítják: a szentségek nemcsak azért rendeltettek, hogy ismertetőjelei legyenek a hit megvallásának az emberek közt; hanem inkább azért, hogy jelei és bizonyságai legyenek Isten irántunk való jóakaratának, s felkeltsék ... >>

Kultúrkörök

Reményik "összes arca"
Felekezeteken és határokon átívelő példás összefogás eredményeképpen jelent meg Reményik Sándor összes verse a református Kálvin, az evangélikus Luther, valamint a kolozsvári Polis Könyvkiadó gondozásában. A XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon "debütált" és az ünnepi könyvhéten is méltán sikerre számító kötetről a bemutató után beszélgettünk az erdélyi műhely munkatársával, Demény Péterrel. >>

Ünnepi könyvhét
Úgy tűnik, hogy az elektronikus média előretörése ellenére a nyomtatott könyvek nem veszítenek népszerűségükből. Számomra legalábbis ez a június 2. és 6. között zajló 76. ünnepi könyvhét legfőbb üzenete. Kényelmes az interneten vagy a televízió bekapcsolásával információhoz jutni, de igazi olvasmányélményt a többségnek ma még változatlanul a könyvek adnak. Könyvek, amelyek nyomtatott formában nem utolsósorban a "bibliafordító reformáció" hatására emelték irodalmi rangra számos nemzet anyanyelvét. >>

Írástudók felelőssége
Az emberek szívesebben vesznek kézbe olyan írást, hallgatnak olyan prédikációt, amely gazdagítja, építi lelküket, amely tovább hat és munkál, amellyel "vastüdőként" létezni tudnak mindennapjaikban. Emiatt (is) nagy az írástudók, írók és lelkészek felelőssége - hangzott el nemrég azon a győri dispután, amelynek vendége Jókai Anna író és Ittzés János evangélikus püspök volt. >>

A Béres Alapítvány komolyzenei estje
Vastapssal jutalmazta a közönség május 28-án a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát a Liszt Ferenc téri Zeneakadémia nagytermében. Az együttes Édouard Lalo Spanyol szimfóniáját, majd Kodály Zoltán Fölszállott a páva - Változatok magyar népdalra című ... >>

A vasárnap igéje

Bölcsek legyünk, ne "bölcsek"; hősök, ne "hősök"; igazak, ne "igazak"...
Az erkölcs lábbal tiprása, részegség, tivornyázás, a dolgok elferdítése, önteltség, hamis bírók. Ők a bölcsek, a hősök, a vitézek. Érzékletes képet fest korának (korunknak?) bűneiről Ézsaiás próféta. A terméketlen szőlőről szóló dal után hét ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Édesatyánk! Hálaadással állunk meg most színed előtt, amiért ezen a vasárnapon is emlékeztettél irántunk való szeretetedre és jóakaratodra. Áldunk téged, hogy Jézus Krisztusban gyermekeiddé fogadtál minket, és Szentlelked által vezetsz, jóra ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Hitetlen házastárssal felemás igában
"Néhány évvel ezelőtt tértem meg, és fogadtam el Uramnak Jézus Krisztust. Örömömet csak az rontja meg, hogy férjem elutasítja Istent, és gyakran gúnyol is a hitem miatt, kinevet, amikor igét olvasok, sőt tiltja, hogy templomba menjek. Sajnos nemegyszer előfordult, hogy félrevezettem őt annak érdekében, hogy legalább havonta egyszer eljussak a gyülekezetbe, és úrvacsorát vehessek. Azt mondtam neki, hogy kirándulni vagy a játszótérre, esetleg moziba megyek a kisfiunkkal vasárnap délelőtt. De nem tudom, hogy meddig bírom még ezt a >>kettős életet<>>

Szószóró

Gyere táborozni!
Az Ifjúsági és Gyermekosztályra néhány napja egy Szlovákiában megrendezendő, angol nyelvű nemzetközi ifjúsági táborba szóló meghívás érkezett Dániából, az International Youth Network (IYN) nevű ifjúsági szervezettől. Ez a keresztény ifjúsági hálózat szoros kapcsolatokat ápol Lengyelország, Anglia és Észtország keresztény ifjúságával, és 2000 óta minden évben megrendezi nyári táborát. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet és kultúra
Élő víz
Az első lépés
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Egyházépítés
"Engedjétek hozzám jönni..."
Két felekezet - egy torony
Megújult épület múlt és jövő határán
Gyenesdiási csendélet
Hálaadó istentisztelet Budapest-Kőbányán
Keresztutak
Határhelyzeteink
Csendtörő fiatalok
Luther, Wittenberg, Magyarország, 2005
Luther nyomában
Linköpingtől Budapestig
Svéd cseppek a magyar tengerben,
A református egyház kiterjeszti az egyháztagságot a határon túli magyar reformátusokra
Beszélgetés a demokráciáról az egykori gyermekköztársaság lakóival
Evangélikusok
Az égre mutatott
A Vigyázó
e-világ
A természetszeretet törvénye
Keresztény szemmel
Gondolatok unokám konfirmációja után
A hét témája
30. Kirchentag
"Ha majd a jövőben megkérdezi a fiad..." (5Móz 6,20)
Hannoveri mozaikkockák
A közelmúlt krónikája
Szolgálat, szeretet
Majális mindenkinek már másodszor a múzeumban
Diákpünkösd Miskolcon
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Reményik "összes arca"
Ünnepi könyvhét
Írástudók felelőssége
A Béres Alapítvány komolyzenei estje
A vasárnap igéje
Bölcsek legyünk, ne "bölcsek"; hősök, ne "hősök"; igazak, ne "igazak"...
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Hitetlen házastárssal felemás igában
Szószóró
Gyere táborozni!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 23

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster