EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 29

29. szám – 2005/07/17

   Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Vasárnap Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr. Zsolt 41,2 (1Thessz 5,14; Mt 5,13–16; Ef 5,8b–14; Zsolt 11) Isten a világ Ura, a mi életünk felett is ő uralkodik. Számon tart bennünket jóban és rosszban. Látja az ember szükségét, ínségét, és úgy gondoskodik rólunk, hogy egymásra bíz bennünket. Napjainkban sok természeti katasztrófa juttatja eszünkbe, hogy világszerte mennyi a rászoruló, a nincstelen ember. Felismerhetjük, milyen boldogság, ha segíthetünk. Az idősebb nemzedéknek arról is van bizonysága, hogy a bajba kerülteket Isten megmenti: háborúban, forradalomban, földrengés és árvíz idején kirendelte a segítséget. Megmentő Istenünk van – áldjuk őt! >>

Liturgikus sarok

Istentisztelet és gyülekezetépítés
Kennon L. Callahan amerikai gyakorlati teológus felhívta a figyelmet egy döntő változásra: amíg az 1950-es és a korai ’60-as években a tengerentúlon az egyházon kívüli személyek a kiscsoportokon keresztül kapcsolódtak be a gyülekezetek életébe, addig mára az istentiszteleteken találkoznak először a gyülekezetekkel. Gondoljunk csak itthoni helyzetünkre: hány új arccal találkozhatunk egy-egy keresztelő alkalmával vagy éppen akkor, amikor a temetést követően közös imádságra invitáljuk templomainkba a gyászoló hozzátartozókat. Éppen ezért a közösségi, dinamikus istentiszteletek egyre nagyobb szerepet töltenek be a gyülekezetépítésben is. >>

Élő víz

Áramszünet
Egy kis nógrádi faluban nyaraltunk. A helyi kántortanító átadta nekünk a lakását néhány hétre, ugyanis ő is nyaralni ment. Apám elvállalta a kántor helyettesítését az orgona mellett. >>

A csodálatos orgona
Sok-sok évvel ezelőtt élt egy ügyes, fiatal orgonaépítő. Sok orgonát megépített már, és a legutolsó mindig felülmúlta az előzőt. Végül pedig egy egészen csodálatos orgonát épített, amely magától játszani kezdett, ha olyan jegyespár lépett a templomba, amelyik elnyerte Isten tetszését. >>

Heti útravaló
Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (Ef 5,8–9) >>

Egyházunk egy-két hete

Evangélikus pedagógusok országos találkozója
Bizonytalan tanévkezdés, nem sok jóval kecsegtető őszi költségvetési tárgyalások, demonstráció Budapesten, szaporodó adminisztrációs terhek, érettségibotrány – az egyházi iskolák pedagógusai számára minden bizonnyal ezek voltak az elmúlt tanév legemlékezetesebb, bár korántsem szívderítő eseményei. Ezért is volt jó látni, hogy július 4–6. között Sopronban, az evangélikus pedagógusok országos találkozójának programjai során kisimultak az arcok, és a jóízű beszélgetések, találkozások oldották a tanév során felgyülemlett feszültségeket. >>

Templom - falak nélkül
Szokatlan szakrális térrel bővült Piliscsabán a Béthel Missziói Otthon. Az utca felől zárt, de három oldalról nyitott építményt június 6-án szentelte fel Ittzés János püspök. Az ünnepi eseményen – Taschner Erzsébet főnök asszony vezetésével – jelen voltak a Fébé Diakonissza Egyesület képviselői is. Az idősebb diakonisszák emlékeztek és emlékeztettek arra, hogy 1926-ban állt az otthon területén egy hasonló, sátornak nevezett építmény, amelynek tartóoszlopait bibliai igék díszítették. >>

Lelkészt iktattak Galgagután
Mint arról lapunk két héttel ezelőtti számában már beszámoltunk, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben (Tordas–Gyúró) töltött közel egy évtized után az Északi Egyházkerületben, Galgagután folytatja lelkészi szolgálatát Füke Szabolcs (képünkön). A 36 évesen megválasztott lelkipásztort július 9-én iktatta hivatalába Szabó András, a Nógrádi Egyházmegye esperese. Az ünnepi istentiszteletet követően ugyancsak ő szentelte fel az idestova egy esztendeje üresen állt, felújított parókiát. >>

A hálaadás és a találkozás ünnepe
A jókívánságok mellett kézzelfogható püspöki ajándékkal is gazdagodott avatása után Benkóczy Péter András. Egyházunk július 9-én ordinált fiatal lelkésze a Deák téren zajlott ünnepi istentisztelet után Gáncs Pétertől egy Luther-kabátot vehetett át. A talárt a püspök előtt az avatott lelkipásztor édesapja, néhai Benkóczy Dániel viselte. >>

Isten, a gyülekezet és a televíziónézők színe előtt...
Nem mindennapi eseménynek adott helyet július 10-én az aszódi evangélikus gyülekezet temploma. A közszolgálati televízió jóvoltából tízezrek vehettek részt a délelőtt 11 órakor kezdődött istentiszteleten, melynek keretében öt fiatal tett fogadalmat a lelkészi szolgálatra. Blázy Árpádné (Budapest-Kelenföld), Gerlai Pál (Aszód), László Milán (Csurgó), Valentínyi Erzsébet (Domony), Zsugyel Kornél (Miskolc, Diósgyőr-Vasgyár) teológusként egyaránt a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének valamely gyülekezetében töltötte hatodévét. Ordinálásukat azonban – az egyházkerület kórházi kezelésre szorult püspöke, D. Szebik Imre akadályoztatása miatt – Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke végezte. >>

1 + 5 ordináció, avagy a lelkészavatások hétvégéje
Hogy a mögöttünk álló hétvégén felszentelt fiatal lelkészeket olvasóink közelebbről is megismerhessék, Horváth-Hegyi Olivér püspöki tikár egy közös kérdéssel kereste meg őket: Milyen események, találkozások kövezték ki eddigi útjukat, és mi az, ami lendületet adott és lelkesítette őket a lelkészi szolgálatra való felkészülésükben? >>

Keresztutak

Református konvent
A Debreceni Református Kollégiumban tanácskozott július 7–8-án a Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent, a Kárpát-medencei magyar református egyházak, egyházkerületek és egyházmegyék elnökségeinek tanácskozó testülete. A találkozó eredményességét jelzi, hogy a tanácskozás végén a Kárpát-medence kilenc egyházkerületének elnöksége és a hatvannégy egyházmegye képviselői egyetértésben, egyhangúlag szavazták meg a jelentős reformokat előirányzó zárónyilatkozatot. >>

A tehenek és a feszület
Kéthetes nyári gyerektábort rendezett a közelmúltban a soltvadkerti művelődési ház. A tábor programjai közé ezúttal próbaképpen kerékpáros városnézést is beiktattak a szervezők. A több mint húsz résztvevő többsége tíz éven aluli volt és – lakossági százalékarányukat meghazudtolva – evangélikus. Ezért is vették sokan örömmel, hogy végre benézhetnek az eddig csak távolról csodált Lukács-kápolnába. >>

Ökumenikus lelkészi csendesnapok Balatonszárszón
Ebben az évben július 4–8. között 18. alkalommal tartotta meg az Ökumenikus Missziói Munkaközösség szokásos csendesnapjait lelkészek és munkatársak részére a balatonszárszói Soli Deo Gloria Református Konferenciatelepen. A csendesnapok megrendezésének tehát már hagyománya, azaz története van. Legelőször 1988-ban jöttünk össze arra a szorongató kérdésre választ keresve: mi dolgunk van nekünk, Isten elhívott szolgáinak, ebben a válságos, annyi problémával teli, bizonytalanná vált helyzetben? Egyetlen mondatban találtuk meg a választ: nem lehet más feladatuk, mint Isten igéjét, üzenetét vinni az emberek közé! Az ige volt az, ami a török hódoltság idején tömegek hitét átformáló erővel hatott szétszóródott, halálra szánt népünk között, meghozva a bűnbocsánat, Isten befogadó kegyelmének evangéliumi üzenetét – ma sem lehet más küldetésünk. Hogy ennek mennyi kihatása és eredménye van, az nem a mi mérlegelésünkre bízatott; de hogy ebben a szolgálatban kell fáradoznunk, abban teljes meggyőződéssel egyetértettünk. >>

Piliscsabán "a küldetésről"
"Mit fognak most csinálni, hogy Mesterházyék hazajöttek?" – kérdezte tőlem egyik ismerősöm aznap, amikor Piliscsabára, az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) szervezésében július 3–6 között megrendezett külmissziói konferenciára indultam. Először félreértettem őt: azt gondoltam, hogy az Indiából háromévi szolgálat után visszatért Andrea és Balázs sorsáért aggódik. Megnyugtattam: a házaspárnak lesz szolgálati helye egyházunkban. Ám hamar kiderült, hogy ő a konferenciáról kérdezett. Merthogy kételkedett, mondván: lehet-e a külmisszióról beszélgetni úgy, hogy jelenleg egyetlen munkatársunk sem szolgál messzi tájakon? Bizony lehet! A háromnapos együttlét éppen erről győzött meg minden résztvevőt. >>

A lehetséges lehetetlen
Nagyszerű előadók, lelkes „közönség”, Bálint József karnagynak köszönhetően pedig sok-sok közös éneklés jellemezte a Piliscsabán július 6–9. között lezajlott missziói konferenciát. Az előadások vezérfonalát az Istenhez és az emberekhez való közelségünk, illetve távolságunk kérdésköre adta. >>

Evangélikusok

Hívására indultunk...
Nem túl vaskos, de olvasásra érdemes, tartalmas könyvet tartok a kezemben, és örömmel nyugtázom: megérkezett hát a harmadik kötet is, hasonló szándékkal és hasonló tartalommal, mint az előzők. A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület kiadásában nemégiben megjelent mű a Hívására indultunk – Aranydiplomás evangélikus lelkészek vallomásai címet viseli. Ilyen témájú kiadvány először két évvel ezelőtt látott napvilágot. A műfaj – lelkészek vallomásai sorsukról, szolgálatukról – akkor még újnak számított. E kötetnek pedig már vártuk a megjelenését. >>

e-világ

Fülöp-szigeteki üzenet
Mi történik szép országunkban? – ezzel a címmel jelent meg 1988 januárjában a Fülöp-szigetek püspökeinek az ökológiáról szóló pásztorlevele Tagaytayban. Az aktualitását mind a mai napig megőrző dokumentumból álljon itt most néhány gondolat, mely saját magunk és egyházunk számára is tanulságul szolgálhat. >>

2005. július 7.,London
Múlt csütörtökön borzalmas terrortámadás történt a brit fővárosban, amely nemcsak Londont, nemcsak Angliát, de az egész világot megrázta. Az előző napon a szigetországban még önfeledten örült és ünnepelt mindenki, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kihirdette, hogy London nyerte meg a 2012-es olimpia rendezésének a jogát. A G8-ak, a világ nyolc vezető országának vezetői Skóciában készültek találkozójukra, amelyet rendkívül szigorú biztonsági intézkedések közepette készítettek elő. Ám csütörtökön a reggeli órákban London négy forgalmas közlekedési csomópontjában robbanások bénították meg e hatalmas város rendkívül bonyolult tömegközlekedési rendszerét… >>

Elegáns példa
Régi tapasztalat, régi igazság: van, aki súlyt ad a hatalomnak, és van, akinek csak a hatalom ad súlyt. A rendszerváltozás utáni politikai élet alapvető gondja, hogy az új politikai elit tagjainak jó része a második kategóriába tartozik. Valamennyire érthető – mégis nehezen elviselhető – ez a megelőző negyven év után, amikor csak kivételesen láthattunk a hatalomnak súlyt adó, valódi politikai teljesítményt. Ennél azért az elmúlt tizenöt évben jobban álltunk. Többek között a köztársasági elnökök tevékenysége, megbecsülése is jelzi ezt. >>

A hét témája

Mire jó egy amerikai ösztöndíj?
Egy kora őszi reggelen arra ébredtem, hogy valami fürgén, hangosan, csattogva kopog a szobámban. Amikor kinyitottam a szemem, olyan nehezen hihető látvány tárult elém, hogy egy pillanatig azt hittem, nyilván csak álmodom. Leírhatatlan képet vághattam attól, amit láttam: a legnagyobb természetességgel, otthonosan, lazán és könnyedén, mintha a megszokott környezetében lenne, egy mókus ballagott éppen kifelé a szobámból, miközben megdöbbenve néztem végig, ahogy hosszú, szaggatottan imbolygó, bundás farka eltűnik az ajtófélfa mögött. Majd miután tőlem megijedve összevissza rohangált a lakásban, fel-le ugrált az ablakpárkányra meg a bútorokra, felhúztam a szúnyoghálót a legnagyobb ablakon, így sikerült megtalálnia a kivezető utat. Az európai ember számára azonban nem csak az utcákon mindenütt szaladgáló mókusok látványa szokatlan az egyesült államokbeli Chicagóban, a Michigan-tó partján fekvő tízmilliós metropolisban. >>

Az angolszász és a magyar felsőoktatási rendszer
Az angolszász felsőoktatási rendszerben a magyarhoz hasonlóan két fő iskolatípussal találkozhatunk: az egyik a college, a másik a university. >>

A közelmúlt krónikája

Táboriták régen és ma
A teljes egyenlőség és a közösségvállalás gondolata már jóval a 20. század előtt, az 1400-as években megjelent Husz János követőinek, a huszitáknak a gondolkodásmódjában. A husziták a lehető legszorosabb közösségben éltek együtt – majdnem úgy, ahogy a Mevisz idén tizennegyedik alkalommal megrendezett családos találkozójának résztvevői június 26-a és július 3-a között Bonyhádon. >>

590 éve égették meg Husz Jánost
590 éve, 1415. július 6-án halt máglyahalát Konstanzban Husz János cseh teológus és reformátor. >>

Husz János emlékére
Előreformátor Emlékművön Te csak oldalt állsz, hogy el ne takard a főalakot, ki véghezvitte a megkezdett munkát, és győzött… >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"Nos, az evangélium éppen azt ígéri, hogy Krisztus magára veszi bűneinket. Ezzel a hittel gyönyörűség Istenre gondolni. Szívünk Istennél harag helyett kegyelmet érez, s büntetéstől való félelem helyett teljes bizodalommal van hozzá, mivel a Krisztusban ilyen véghetetlen irgalmasságot gyakorolt. Ebből a hitből aztán szeretet, öröm, béke és hálaének fakad. Az ember szívbéli gyönyörűségét leli Istenben – szerető, kegyelmes Atyjában." Jer, örvendjünk, keresztyének!(Szabó József fordítása) >>

Kultúrkörök

Tényleg... miért hiszek?
A miértekre általában nem egy szóval szokott felelni az ember. (Kivéve, ha azt mondja: „Csak.”) A „miért” szó ugyanis az okát, a célját kutatja valaminek, egy döntésnek, egy cselekedetnek, egy tervnek, egy életútnak, s a rá adott válasz – ha őszinte – akár kötetnyi hosszúságú is lehet… Ha mindehhez még hozzávesszük, hogy valaki az életét meghatározó legfontosabb ténnyel, a Krisztusban való hittel kapcsolatban kapja a kérdést, akkor a felelet már hitvallássá, bizonyságtétellé formálódik. >>

Kisplasztikák nagymestere
"Nem szeretem az egyformaságot. Én a világot gazdagnak látom. Nézem az embert, akiről portrét csinálok, és a szemében tájat, viaduktot látok. De ez természetes: amikor dolgozom, millió dolog eszembe jut. Mert együtt dolgozunk: az anyag és én. És az anyag által a világ szól hozzám. Ahogy szól bárkihez, aki rászánja az időt. Akkor megnyílik, és megmutatja, milyen végtelenül gazdag” – vallja Balás Eszter Munkácsy-díjas képzőművész. Az Ernst Múzeumban július 14. és augusztus 3. között látható kiállítása egy érett és elismert alkotó eddigi legnagyobb szabású bemutatkozása. >>

Vers és zene együtt
A közelmúltban jelent meg a Helikon Kiadó által tavaly tavasszal útjára indított Hangzó Helikon sorozat legújabb darabja. A sorban a hatodik kiadvány– Kányádi Sándor, Nagy László, Ady Endre és József Attila megzenésített költeményei, illetve a magyar népköltészet alkotásai után – húsz Kosztolányi-verset tartalmaz. >>

Zsoltárok: itt és most
Idejük van a zsoltároknak – ezt a József Attilától kölcsönzött mondatot választotta legújabb kötete mottójául és címéül Sumonyi Zoltán. A könyvben a költő legújabb munkái mellett a korábbi évek versterméséből talál válogatást a lírai irodalmat kedvelő olvasó. A közelmúltban megjelent gyűjteményben megtalálhatók a Pál apostol levelei, a Hegyi beszéd, a Jelenések könyve és a Zsoltárok könyve alapján írt költemények is. >>

A vasárnap igéje

"Mégis-szeretetben" élni
Keresztanyám kedvenc szórakozása a rádióhallgatás volt. Mindegy, mikor mentem hozzá, szinte mindig az egyik közszolgálati állomás műsora szólt, hétfőnként pedig biztos lehettem benne, hogy a kívánságműsort hallgatja. A régi slágerek számára nosztalgikus hangulatot teremtettek, fiatalságára emlékeztették. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Urunk, Istenünk! Hálát adunk neked, hogy újra felhoztad ránk napodat, kegyelmed szerint fenntartod a teremtett világ jó rendjét. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor felelőtlenül bánunk a minket körülvevő élővilággal! Kérünk, add nekünk azt a felelős szeretetet, amelynek révén jó gazdaként tudjuk gondozni, művelni és tisztán tartani teremtett világodat. Kérünk téged… >>

EvÉlet - Lelki segély

Szinglisors
"Szakmailag már elértem mindazt, amire tiniként vágytam. Kollégáim, ismerőseim irigyelnek. Anyagi biztonságban élek, és a kívülállók számára talán kiegyensúlyozottnak és boldognak látszom. Pedig huszonkilenc évesen még mindig a szüleimmel lakom, mert nincs társam. Szégyellem, hogy érintetlen vagyok, hogy soha nem volt udvarlóm. Ennek elsősorban az az oka, hogy csúnya és kövér vagyok. De persze időm sincs ismerkedni. Kérem, tanácsoljon nekem valamit, mert olyan zavar van bennem. De ne azt, hogy fogyjak le, mert azt már próbáltam…" >>

Szószóró

Szenvedélyek: szenvedjek vagy éljek?
Ebben az évben is sor került hazánkban június 26-án a kábítószer-ellenes világnap megrendezésére; ez alkalomból nyitották meg Budapesten a Köztes átmenetek elnevezésű tárlatot. A drogokról szóló, egyhetes kiállítás a függőség ijesztő, egyben érdekes és elgondolkodtató világába kalauzolta a látogatókat. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet és gyülekezetépítés
Élő víz
Áramszünet
A csodálatos orgona
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Evangélikus pedagógusok országos találkozója
Templom - falak nélkül
Lelkészt iktattak Galgagután
A hálaadás és a találkozás ünnepe
Isten, a gyülekezet és a televíziónézők színe előtt...
1 + 5 ordináció, avagy a lelkészavatások hétvégéje
Keresztutak
Református konvent
A tehenek és a feszület
Ökumenikus lelkészi csendesnapok Balatonszárszón
Piliscsabán "a küldetésről"
A lehetséges lehetetlen
Evangélikusok
Hívására indultunk...
e-világ
Fülöp-szigeteki üzenet
2005. július 7.,London
Elegáns példa
A hét témája
Mire jó egy amerikai ösztöndíj?
Az angolszász és a magyar felsőoktatási rendszer
A közelmúlt krónikája
Táboriták régen és ma
590 éve égették meg Husz Jánost
Husz János emlékére
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Tényleg... miért hiszek?
Kisplasztikák nagymestere
Vers és zene együtt
Zsoltárok: itt és most
A vasárnap igéje
"Mégis-szeretetben" élni
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Szinglisors
Szószóró
Szenvedélyek: szenvedjek vagy éljek?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 29

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster