EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 32

32. szám – 2005/08/07

   Szentháromság ünnep után 11. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Zsolt 119,14 (Zsid 13,20–21; Lk 18,9–14; Ef 2,4–10; Zsolt 17) A világfik kívánságlistáján ... >>

Liturgikus sarok

Misszió istentisztelettel, istentiszteletből, istentisztelet után (II.)
A bibliai alapvetés után következzék a konklúzió. Szeverényi János, egyházunk missziói munkaágának irányítója az alábbiakban arról vall, hogy a Szentírás mondanivalójára építve hogyan látja az istentisztelet lényegét, az egyház istentiszteleti életének lehetőségeit és veszélyeit. (H. K.) >>

Élő víz

Sír az Isten
Biztos vagyok benne, hogy ezt teszi, amikor nézi, hogy mit csinálunk mi, emberek, a „teremtés koronái” itt, a Földön. >>

Válogatás Dag Hammarskjöld legszebb gondolataiból
sten nem hal meg azon a napon, amelyen nem hiszünk többé személyes létezésében. Mi azonban meghalunk azon a napon, amelyen az életünk többé már nem sugározza annak a csodának a visszfényét, amely a minden értelmen túli Fényforrásból táplálkozik. >>

Hammarskjöld imái
Engedd meg, hogy végigvigyem azt, amit el tudtam kezdeni. Engedd meg, hogy mindent odaadjak, még akkor is, ha nem vagyok bizonyos abban, hogy ezzel „növekedni” fogok… * * * Te, aki minket szabadnak teremtettél, S te ... >>

Heti útravaló
Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. (1Pt 5,5) >>

Egyházunk egy-két hete

Roma–magyar találkozó Sárszentlőrincen
„Menjünk a kényelmes üdülő helyett egy olyan faluba, ahol a hétköznapokban is együtt élnek cigányok és magyarok! Legyen a jövő évi roma–magyar tábor Sárszentlőrincen!” – fogalmazódott meg az igény múlt nyáron Sopronban, a Zerge utcai Evangélikus Vendégházban, ahol cigányok és magyarok együtt töltöttek el egy hetet. Az idén így a Sió menti település adott otthont július 20. és 24. között az immár hagyományossá vált, Közös asztal elnevezésű tábornak, melyet Szeverényi János országos missziói lelkész vezetett. >>

Dunántúli lelkész avatása Palócföld fővárosában
Július utolsó szombatjának délelőttjén a balassagyarmati templomban ünnepi istentisztelet keretében avatta lelkésszé Pethő Attila végzett teológust Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. Az ünnepi istentisztelet liturgiájában Jutta Hausmann professzor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének vezetője, valamint a helyi lelkész segédkezett. >>

Gyógyulófélben
Ahogy olvasóink a július 10-i Evangélikus Élet 8. oldalán olvashatták, Szebik Imre elnök-püspök szívpanaszok miatt kórházba került. Azóta sokszor csörgött a telefon szerkesztőségünkben is; sokan érdeklődtek egyházvezetőnk hogyléte felől. Ezért most telefonon megkérdeztük tőle, hogy érzi magát. >>

Keresztutak

Ortodox tévécsatorna indult Oroszhonban
Oroszországban július 28-án megkezdte működését az első ortodox televíziós csatorna. >>

Kemenesmihályfai morzsák
Amikor ezeket a sorokat írom, egy hét telt el a Mevisz júliusi Bárka-táborának befejeződése óta. Hiába próbáltam más programot szervezni magamnak közvetlenül utána, a tábor élményei, örömei, beszélgetései, tanulságai, sőt néha még feladatai is előjönnek, dolgoznak bennem… >>

Börtönön kívüli fogságból szabadulva
Börtönbe azok kerülnek, akik vétettek a törvények ellen. Vannak azonban olyanok, akik nem bűnözők, mégis fogságban vannak – a börtön falain kívül. Nem önhibájukból kerültek ebbe a helyzetbe: beleszülettek. A több mint tizenhétezer-ötszáz fogva tartott szülő több tízezer gyermeke él ebben a fogságban. Bűnöző szüleik fogságában, a társadalom megbélyegző fogságában, a nehéz életkörülmények, a szeretetlen közeg fogságában. Közülük ötvenet nyaranta egy-egy hét „igazi szabadságra” visz Kadlecsik Zoltán ötödéves teológushallgató és néhány munkatársa. Őt kérdeztem missziói munkájukról és az idei nyaraltatás során szerzett élményeiről. >>

Világvallások a tudományos kutatás fókuszában
A bonni egyetem különböző tanszékei megalapították a Vallás és Társadalom Központot. >>

Evangélikusok

Száz éve született Isten diplomatája, Dag Hammarskjöld (II.)
A svéd származású Dag Hammarskjöld (1905–1961) az ENSZ második főtitkára volt, aki a hidegháború évtizedeiben, 1953–1961 között Isten diplomatájaként igyekezett segíteni a béke fennmaradását Földünkön. Szolgálata során Isten előtti felelősséggel ült tárgyalóasztalhoz mindenkivel. Ez a magas lelki-erkölcsi mérce az oka, hogy sokan mindmáig az ENSZ legnagyobb hatású vezetőjének tartják, aki példamutató módon bizonyította politika és erkölcs, politika és lelkiség összekapcsolásának a lehetőségét. Az idén az ENSZ-ben, Svédországban és sok más országban is előadások, konferenciák, filmek, vándorkiállítások, koncertek, szoboravatások tanúskodnak arról, hogy Hammarskjöld mennyire él és hat mai világunkban is. Az alábbi írás a lapunk ez évi 9. (február 27-i) számának 6–7. oldalán megjelent cikk folytatása. >>

Klell Erzsébet
Az egyházban csak Baba néninek nevezett szeretett diakonissza nővér, Klell Erzsébet 1929. október 28-án született Győrött. Négyen voltak testvérek, ő volt a legfiatalabb. Már kisgyermek korától kezdve érdekelte a Biblia, melyet nővére fiókjában lelt meg, és rendszeresen olvasott. Saját elmondása alapján tízévesen egy érdekes, egész életére kiható álma volt: Jézus jeruzsálemi bevonulását látta maga előtt, és tisztán hallotta a Mester szolgálatra elhívó hangját. Ettől kezdve még buzgóbban olvasta a Szentírást, de még sokáig nem határozta el magát. Középiskolás korában egy alkalommal Kovács Géza – később győri lelkész – evangélizációján ismét szívhez szólóan érintette meg a hallott ige üzenete: „Így mivel langyos vagy, és sem meleg, sem hideg: kiköplek a számból.” (Jel 3,16) Ez újabb jel volt számára Jézus követésére. >>

Három határkő

Nyíregyháza, 1969. június 1.
Egyszerű évközi vasárnap, mégis tele van a templom emberekkel. Könnyes szemmel, reszkető szájjal énekelünk, csak a lelkész hangja nem remeg; tisztán, határozottan csendül fel az ige: >>

e-világ

Új informatikai eszközök a számítógépes hálózatok között
„Teljesen új társadalmak épülnek manapság. Nem láthatod őket, csak a számítógéped képernyőjén. Nem látogathatsz el közéjük, csupán a billentyűzeteden keresztül. Az úthálózatuk drótokból és fénykábelekből áll, beszédüket egyesek és nullák sorozata továbbítja. Mégis, a kibervilágnak ezek a közösségei ugyanolyan valóságosak és ugyanúgy vibrálnak, mint azok, amelyeket a földgömbön vagy a térképen lehet találni. Valódi emberek vannak a túloldalon, a monitorok mögött. És felszabadulván a fizikai korlátoktól, ezek az emberek összetartó és hatékony közösségek új típusait fejlesztgetik – olyanokat, amelyeket sokkal inkább a közös érdeklődés és cél határoz meg, mint a véletlen földrajzi közelség; olyanokat, amelyekben igazából csak az számít, hogy mit mondsz, hogyan gondolkodol és érzel, s nem az, hogy hogyan nézel ki, hogy beszélsz, vagy hány éves vagy.” (Mitchell Kapor előszava a The Big Dummy’s Guide to the Internet 2.0-s verziójához, 1993) >>

Keresztény szemmel

Még meddig?
Közel húsz éve, 1986 márciusában a Lutheránus Világszövetség héttagú delegációja felkereste a szervezet távol-keleti tagegyházait. A küldöttség – amelynek e sorok írója is tagja volt – március 24-én, nagyhét hétfőjén Julius Filo ifjúsági referens (ma szlovák egyetemes püspök) vezetésével Hirosima pályaudvarán szállt ki a vonatból, és elindult a Béke-emlékpark megtekintésére. Annak idején lapunkban – és jó néhány egyéb helyen is – beszámoltam a négy országot érintő útról és külön erről a látogatásról is. Augusztus 6-án azóta is minden évben figyelemmel kísérem a megemlékezést a tévéhíradókban, hiszen rendkívüli élmény volt – még ha szomorú is – az a délután. >>

A holnap értelmisége
Nem mondható, hogy váratlanul, de igen erőteljesen került a társadalmi figyelem középpontjába a holnap értelmiségének az ügye. Ahogy ez lenni szokott, nem elvi alapon, nem következetes elemzések nyomán, hanem a felsőoktatási felvételi rendszer gyökeres megváltozása kapcsán. A változtatás már régóta ismeretes volt, hiszen a jogszabály szerint a fiataloknak már két esztendővel az esemény előtt tudniuk kell, mi a követelmény, illetve hogy milyen úton juthatnak be az egyetemre, főiskolára, mégis – jó magyar szokás szerint – a legtöbben akkor eszméltek, tűnődtek el a változásokon, amikor már túl voltak a felvételre való jelentkezésen, és szembesültek a helyzettel. >>

A hét témája

Gyermekszáj
Mostani összeállításunk szokatlan módon készült: egy-egy nyári táborban, nyaralás közben vagy gyermekbibliakörön kilenc kérdést tettünk fel gyermekeinknek. Azt kértük tőlük, hogy mondják el, mi jut eszükbe a listán szereplő személyekről, tárgyakról vagy elvont fogalmakról. Az általuk adott válaszokból született összeállítás elkészítése szerkesztőségünk tagjai számára igazi felüdülést nyújtott a forró nyári órákban; reméljük, olvasóink számára sem fog kevesebbet jelenteni. A képeket fotóarchívumunkból válogattuk illusztrációként. >>

Szeretet
Jó szeretni másokat. A szeretet a legfontosabb dolgok közé tartozik a világon. (Dóra, 8 éves) >>

Templom
Egy tornyos épület, amiben istentiszteletet tartanak. (Blanka, 11 éves) >>

Isten
Egy kedves, öreg bácsi, aki teremtette a Földet, és akihez imádkozhatok. (Dániel, 11 éves) >>

Jézus
Isten fia, aki a kereszten halt meg a bűneinkért. (Dorottya, 9 éves) >>

Bánat vagy szomorúság
Rossz érzés, ami szorítja a szívünket. (Ákos, 7 éves) >>

Boldogság vagy boldognak lenni
Boldogok lehetünk, ha ötöst kapunk, vagy ha jó történik velünk. (Orsi, 11 éves) >>

Angyalok
Az angyalok Isten szolgái a mennyben. (Marcell, 8 éves) >>

Barátság vagy barát
Az az igazi barát, aki mindig kitart mellettem. (Lilla, 8 éves) >>

Csodatétel
Jézus csodákat tett a földön, és olyan esemény, hogy az ember nem tud olyat csinálni. (Kriszti, 12 éves) >>

evél&levél

Harry Potter mágiája és az Ószövetség
Semmiképpen nem szeretnék belemerülni a már eddig is nagy viharokat kavaró Harry Potter-jelenség kontra kereszténység vita szövevényes tartalmi részleteibe. Teológusként azonban úgy gondolom, hogy Chladek Tibor Harry Potter egy „mugli” olvasatában című cikkének néhány kitétele (Evangélikus Élet, 31. szám) szükségessé teszi, hogy az eszmefuttatásnak azon részeit, melyek az Ószövetségnek a mágiával és az okkult jelenségekkel kapcsolatos szemléletét taglalják, teológiai szempontból némi helyreigazítással lássam el. >>

„Míg élek, előfizető akarok maradni”
Tisztelt Főszerkesztő Úr! Megkaptam az egyéni előfizetők részére elküldött előjegyzési lapot, amelyen az Evangélikus Élet jubileumi napjával kapcsolatos kérdések szerepeltek. Egészségi okok miatt nem tudok elmenni a tervezett találkozóra. Édesapám, aki az egyházashetyei gyülekezet gondnoka volt, a kezdetektől járatta az Evangélikus Életet és a Harangszót. 1970-ben bekövetkezett halála után is az „ő nevére” jött az újság, mivel ifjabb öcsémet is Ferencnek hívják. Míg élek, előfizető akarok maradni. >>

A közelmúlt krónikája

Szász evangélikusok földjén
Királyföldön, az egykori Segesvár és Medgyes szász székek határán visz utunk – mindössze néhány kilométerre az egyik leggyönyörűbb, történelmi emlékekben igen gazdag szász–magyar várostól, Erdélyország egyik világörökség-helyszínétől, Segesvártól. A szászföldi lutheránusok egykor kiterjedt településhálózatának egyik tipikusnak nevezhető községében, Dánoson keressük-kutatjuk evangélikus eleink épített és szellemi örökségét. >>

Uniós források egyházi épületek felújítására?
A kulturális tárca fel kívánja mérni, hogy az Európai Unió forrásai miként vonhatók be az egyházi épületek rekonstrukciójába – jelentette ki Gulyás Kálmán, a minisztérium egyházügyi államtitkára július 29-én sajtótájékoztatón Gyöngyösön. >>

Bestseller a „világkatekizmus”
Olaszországban a római katolikus egyház rövid katekizmusa lett az idei nyár bestsellere. (A kötet bemutatójáról lapunk 27. száma is hírt adott.) >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Ami baj nem következik be, azért marad el, mert a Felséges jobbja megakadályozza. Az Úr jobbja körülöttünk minden oldalról védősáncot épít olyan erővel (mint azt Jóbnál olvashatjuk 1,10), hogy tőle a sátán, és minden gonosz dühöngenek, ... >>

Kultúrkörök

Régészeti szenzáció Wittenbergben
A wittenbergi Luther-házat az UNESCO a világörökség részének nyilvánította; 2004-ben a vendégek száma (nyolcvanötezer fő) rekordokat döntött. A közelmúltban a látogatható terület egy gazdasági udvarral bővült. Az ünnepélyes megnyitót július 29-én tartották, melyen prof. Wolfgang Böhmer, Németország Szász-Anhalt tartományának miniszterelnöke is részt vett. >>

Kiskőrösi lány az orgonánál
A kiskőrösi evangélikus templom csodálatos hangzású, felújított hangversenyorgonáján Liszt, Bach, Olivier Messiaen, valamint Dietrich Buxtehude művei szólaltak meg nemrégiben. A koncerten, amelynek előadója Szokody Ildikó egyházzenész volt, elhangzott több, alapos zenei felkészültséget igénylő kompozíció is, mint például Bach egyik legjelentősebb orgonaműve, az Esz-dúr prelúdium és fúga, illetve a C-dúr triószonáta. >>

Művészetek Völgye
Lapzártánk idején kezdődött és augusztus 7-ig tart az a nagyszabású programsorozat, amelynek immár tizenhetedik alkalommal ad otthont a Balaton-felvidék öt kis faluja. Ahogyan lapunk július 24-i számában már beharangoztuk, a kapolcsi és ... >>

A tizennégy karátos csavargó
Hivatása csavargó, polgári foglalkozásként szívesen ücsörög Raguzában egy kőlépcsőn, és szalmaszállal piszkálja a fogát. Halt harminchat évig, élt néhány napot. Siratják őt a „fijjugg”: Fülig Jimmy, Vanek úr és Piszkos Fred. Idén lenne százéves Rejtő Jenő. >>

A vasárnap igéje

Egyedül csak Krisztus!
„Még többet olvasnám a Bibliát, még gyakrabban imádkoznék, és még több emberhez próbálnám meg eljuttatni az evangélium üzenetét.” A hazánkban is jól ismert amerikai prédikátor, Billy Graham felelt így arra a kérdésre, hogy mit tenne akkor, ha elölről kezdhetné az életét. Isten ügyének idős szolgája – aki a közelmúltban fejezte be igehirdetői tevékenységét – többek között Parkinson-kórban és rákban szenved. Azt nyilatkozta, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor úgy érezte, hogy közeleg utolsó órája, azért imádkozott, hogy Isten mielőbb magához szólítsa. „Hirtelen magam előtt láttam minden bűnömet – mondta–, és imádkoztam, hogy bocsánatot nyerjek. Válaszul minden eddigit meghaladó mértékű békesség árasztott el, és éreztem, hogy Isten a Krisztusért irgalmazott nekem.” >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mindenható Isten, mennyei Atyánk! A zsoltár szavaival könyörgünk hozzád: „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” Kérjük a te bűnbocsátó és életújító kegyelmedet. Kérjük, add nekünk azt a lelkiséget, amelyben nincs félelem és tanácstalanság. Add megértenünk, hogy igéd az az alapokmány, amelyen nem változtathatunk, amelyhez igazodnunk kell. >>

Gyermekvár

Kedves Gyerekek!
A nyári hónapokban biztosan ti is sokfelé kirándultok. Talán vízpartra mentek, vagy egy szép múzeumba, de az is lehet, hogy egy régi várhoz vezet majd utatok. A szünidőben négyszer olvashatjátok a Gyermekvár rovatát az Evangélikus Életben. Minden alkalommal egy-egy képzeletbeli kirándulást teszünk a Biblia segítségével olyan kőépületekhez, városfalakhoz, ahol az Isten megmutatta hatalmát. A történetek végén találtok egy-egy rejtvényt is; a megfejtésüket küldjétek el a szerkesztőség címére (Evangélikus Élet szerkesztősége, 1085 Budapest, Üllői út 24.). A borítékra írjátok rá: Gyermekvár. A negyedik rész után sorsolást tartunk, amelyen három szerencsés megfejtő ajándékcsomagot nyer. Aki minden alkalommal beküldi a helyes megfejtést, annak a neve négyszer kerül a kalapba, így nagyobb esélye van arra, hogy nyerjen. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Misszió istentisztelettel, istentiszteletből, istentisztelet után (II.)
Élő víz
Sír az Isten
Válogatás Dag Hammarskjöld legszebb gondolataiból
Hammarskjöld imái
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Roma–magyar találkozó Sárszentlőrincen
Dunántúli lelkész avatása Palócföld fővárosában
Gyógyulófélben
Keresztutak
Ortodox tévécsatorna indult Oroszhonban
Kemenesmihályfai morzsák
Börtönön kívüli fogságból szabadulva
Világvallások a tudományos kutatás fókuszában
Evangélikusok
Száz éve született Isten diplomatája, Dag Hammarskjöld (II.)
Klell Erzsébet
Három határkő
e-világ
Új informatikai eszközök a számítógépes hálózatok között
Keresztény szemmel
Még meddig?
A holnap értelmisége
A hét témája
Gyermekszáj
Szeretet
Templom
Isten
Jézus
Bánat vagy szomorúság
Boldogság vagy boldognak lenni
Angyalok
Barátság vagy barát
Csodatétel
evél&levél
Harry Potter mágiája és az Ószövetség
„Míg élek, előfizető akarok maradni”
A közelmúlt krónikája
Szász evangélikusok földjén
Uniós források egyházi épületek felújítására?
Bestseller a „világkatekizmus”
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Régészeti szenzáció Wittenbergben
Kiskőrösi lány az orgonánál
Művészetek Völgye
A tizennégy karátos csavargó
A vasárnap igéje
Egyedül csak Krisztus!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 32

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster