EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 39

39. szám – 2005/09/25

   Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Jézus Krisztus mondja: Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Mt 9,13 (3Móz 26,12; Mk 12,28–34; Róm 14,17–19; Zsolt 5) Máté elhívása ... >>

Liturgikus sarok

A liturgikus szövegek missziója
Ahogy azt már a bibliai igehirdetésekről szóló részben is láthattuk, nem kérdéses, hogy az istentisztelet leghangsúlyosabb részének, a prédikációnak jelentős missziói karaktere van. De vajon a liturgikus szövegeknek van-e ilyen vonatkozásuk, jellegük és hatásuk? Erre a kérdésre keresi az alábbi cikkben Bencze András esperes a választ. A liturgikus szövegek miszsziós lehetőségeit taglaló kéziratának elején ott állt a liturgiát is kezdő mondat: „Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében!” (H. K.) >>

Élő víz

Élőben
Egy nagymama ajándékot akart venni az unokájának. Meglátott egy műanyag dobozba csomagolt tollat, amelynek egyébként borsos ára volt. >>

Erkölcs nélkül nincs emberi közösség
Megyek az utcán. Velem szemben három tinédzser jön, összekarolva, hangosan nevetgélve. Elfoglalják a járda teljes szélességét. Mintha nem is látnának, jönnek, nekem kell lelépnem az úttestre. Később befordulok a mi utcánkba, ahol egy gépkocsi annyira felállt a járdára, hogy a motorház és az épület fala között annyi hely sincs, hogy egy gyalogos elférjen. Ki kell kerülni az autót. Mikor a gépkocsi vezetője leparkolt, talán nem is gondolt arra, hogy gyalogosok is vannak a világon. >>

A salamoni bölcsesség – és ráadásai
Olyan munkahelyen dolgozom, amely nőkkel, a nők élethelyzetével foglalkozik. Többek között kurzusok és tanfolyamok által próbálunk útmutatást nyújtani arról, hogy egy adott élethelyzetben, életkorban, munkahelyen vagy a munkakeresésben hogyan tudunk helyes döntéseket hozni. Hogyan kell gazdálkodnunk az időnkkel, hogyan lehet kezelni a konfliktusokat? A csoportszervezés ma már külön tudomány, akárcsak a személyiségépítés. >>

Heti útravaló
Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. (1Jn 4,21) >>

Egyházunk egy-két hete

Új templom Nyíregyházán
Közel kétszázhúsz éve annak, hogy a nagyszámú nyíregyházi evangélikusság új templom szentelését ünnepelhette. Akkor a szlovák eredetű evangélikusok letelepedése és otthonra találása következtében vált szükségessé a templomépítés, a most átadott új istenházában pedig az Emmaus Evangélikus Szeretetotthon lakói – mintegy száz idős ember –, illetve a város északi részén élő evangélikusok találhatnak lelki táplálékra. A szeretetotthon Gáva Attila építész által tervezett templomát szeptember 17-én, szombaton szentelte föl D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke. >>

Hálaadás Cinkotán
„Nincs élet világosság és teremtő, tiszta hang nélkül, s az orgona olyan fényforrás, amely a menny ragyogásából ad tovább valamit. A mellette felcsendülő vox humana pedig Isten világosságából visszhangzik valamit” – mondta Gáncs Péter püspök a cinkotai gyülekezet hálaadó istentiszteletén szeptember 18-án. Az igehirdetésben Mt 5,14–16 alapján pedig arra buzdított, hogy e gyülekezetnek is legyen kisugárzása, hogy a világ meglássa a mennyei Atya szeretetét. >>

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!
Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen ugyan már szeptember eleje óta folyik a teológiai munka (a soakonferenciával lapunk 4. oldalán foglalkozunk), azonban a tanév hivatalosan szeptember 16-án, pénteken délután kezdődött meg. A régi, szép hagyományok jegyében az egybegyűltek ünnepi istentiszteleten és tanévnyitó ünnepi ülésen vettek részt a zuglói evangélikus templomban. >>

Működik a MEK-iroda
Megkezdte működését a Magyar Evangélikus Konferencia (MEK) szervező irodája a Déli Egyházkerület székházában. Amint erről lapunk 24. számában beszámoltunk, a formálódó szervezet célja az anyaországban, a Kárpát-medencében, valamint az európai és a tengerentúli diaszpórában élő evangélikusok hitbeli, lelki és nemzeti egységének kifejezése és erősítése. >>

Ajándékba kapott istenháza
A Győr-Soproni Egyházmegyében híre van a győrszemereiek összetartásának. Ennek egyik megnyilvánulását tapasztalhatta meg mindenki, aki részt vett a szeptember 18-án tartott istentiszteleten, és a maroknyi közösség tagjaival együtt adott hálát a megújult templomért. Az ünnepi alkalmon – melynek liturgiájában Jankovits Béla esperes és Karsay Lajos helyi lelkész működött közre – Ittzés János püspök hirdette Isten igéjét. >>

Keresztutak

„Egyetlenek”
Ötödik születésnapját ünnepelte szeptember 17-én Nagyváradon Románia egyetlen magyar nyelvű evangélikus óvodája, amely az idén rekordlétszámmal, hetvenöt gyermekkel kezdte el a tanévet. >>

Evangélikusok

In memoriam Endreffy Zoltán
Endreffy Zoltán 1915. június 29-én született Lajoskomáromban. Édesapja evangélikus lelkész volt, aki 1919 és ’38 között átélte a felvidéki evangélikusság minden gondját és örömét. Először Felsőszeliben, majd Pozsonyban szolgált. >>

Thököly Imre halálának háromszázadik évfordulójáról emlékeztek meg Késmárkon
A felső-magyarországi és erdélyi fejedelem, Thököly Imre halálának háromszázadik évfordulójáról emlékeztek meg kedden a szlovákiai Késmárkon, ahol a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezésében megkoszorúzták a város szülöttjének sírját. >>

Most kellett lehajolni az ajándékért
„Püspöki hivatal, Jankó Katalin, jó napot kívánok!” – hallhatták a köszöntést az elmúlt több mint tizenegy év alatt azok, akik felhívták a Déli Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalát. Aztán szeptembertől eltűnt ez a hang a vonal másik végéről. Jankó Katalint – aki 1994. július 1-jétől ez év szeptember 5-ig volt a hivatal vezetője – arról kérdeztem (a közeli munkatársi kapcsolat okán kivételesen tegező formában), mi ennek az oka. >>

e-világ

Windows és Linux
Sokan, akik nap mint nap használják a számítógépüket, talán nem is tudják, hogy a gép működésének alapja az operációs rendszer: az alapprogram, mely lehetővé teszi, hogy elindítsuk a szövegszerkesztőnket, kinyomtassuk a leveleinket, és átmásoljuk őket egy flopilemezre. A számítógépek túlnyomó részén a Windows operációs rendszer különböző változatai futnak, s talán nem is hallottunk róla, hogy van alternatíva. >>

Vége a nyárnak…
Most már visszavonhatatlanul vége a legmelegebb évszaknak, lassan feledésbe merül a nyári szünidő és szabadságolások mindig kellemes időszaka. Szeptember 23-án 0 óra 23 perckor bekövetkezik az őszi napéjegyenlőség, és a meteorológiai után kezdetét veszi a csillagászati ősz is. Csillagászati értelemben a Nap látszó mozgása során áthalad az égi egyenlítőn, pontosan keleten kel, és pontosan nyugaton nyugszik, illetve közel egyenlő időt tölt a horizont alatt és felett. >>

A hét témája

Emlékezés – híd a jövő felé
Ökumenikus találkozó a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (Budapest, 2005. szeptember 12–14.) Azok az ökumenikus találkozók, amelyeknek sorában ez volt ... >>

Az út kezdetén
A múlt heti soakonferencián a sok feszült pillanat között talán az volt a legdrámaibb, amikor az előadó feltette a kérdést: miért nem vált Auschwitz a keresztények és a zsidók közös ügyévé? Hiszen a keresztények, az Ó- és Újszövetség alapján álló keresztények számára is végzetes élmény az auschwitzi kísérlet, törölni a humán genomból a választott népet, az isteni elemet. Holokauszt, soa, genocídium – ugyanazt fejezi ki. Miért tör előre újfent a túlfűtött nemzeti eszme, a tér istenének pogány imádata – olykor „keresztény” ötvözetben – az egyetemes hit, a zsidó-keresztény kultúra ápolása helyett? >>

„Még rengeteg a tanulnivalónk”
A konferencián elhangzott előadások, megfogalmazott gondolatok kiértékelése, a „feedback” (visszacsatolás) elkészítése nyilván hoszszabb időt vesz majd igénybe. Mégis egy azonnali reagálásra, rövid értékelésre, összegzésre kértem dr. Jutta Hausmann professzor asszony, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének vezetőjét, a konferencia egyik szervezőjét közvetlenül a zárszót követő percekben. >>

A közelmúlt krónikája

A magyarországi evangélikusság anépszámlálási adatok tükrében
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága és az Európai Unió Statisztikai Hivatala 1998-ban a népszámlálási világkampány egyik meghatározó dokumentumaként közös ajánlást tett közzé. Ebben – bár a „ nem alapvető ismérvek” kategóriájában – szerepelt a vallás is. Európa számos országában az elmúlt évtizedekben és a 2000-es népszámlálási ciklusban is fontosnak tartották a vallásra vonatkozó kérdés szerepeltetését az adatfelvétel során. A vallás kérdése a hivatalos magyar népszámlálások történetének 1870. évi kezdetétől 1949-ig ugyancsak mindig szerepelt a felvételi programban. Akkor a sorozat megszakadt, az 1960–1990 között végrehajtott négy magyarországi népszámlálás ezzel a kérdéssel nem foglalkozott. Meg kell itt még jegyeznem, hogy az 1949. évi népszámlálás vallásra vonatkozó adatait csak 1997-ben jelentették meg önálló publikációként – persze nem azért, mert ilyen sokáig tartott az adatfeldolgozás… >>

Fáradozzatok a városnak békességén!
Pilis, ahol a hazai evangélikusság eddigi legnagyobb „falusi egyházközsége” volt található, ez év szeptember 16–18. között ünnepelte várossá válását. A közel tizenkétezer lakosú település másodjára kapott városi rangot, hiszen kétszáz évvel ezelőtt már elnyerte ezt a címet, amelytől azonban az 1800-as évek végén megfosztották. A mostani ünnepségsorozatban – a többi keresztény felekezet mellett – kiemelt szerepet kapott a pilisi evangélikus gyülekezet. >>

Sarepta-évforduló
Minden évben változatos programokkal ünnepli fennállásának évfordulóját a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon. Botta Dénes kamerája az 54. „születésnap” elmúlt héten lezajlott rendezvénysorozatának egyik pillanatát örökítette meg. >>

Kossuth Lajos Amerikában
Ezekben a hetekben a Katrina hurrikán pusztításával kapcsolatban sok szó esik a sajtóban New Orleansról és környékéről. Nekünk, magyaroknak azonban ez a városnév egészen másról is ismerős lehet: 1852-ben ez volt Kossuth Lajos amerikai egyesült államokbeli látogatásának az egyik állomása. >>

A szabadságharcra emlékeztek
Ünnepségsorozattal emlékeztek a múlt héten a Nógrád megyei Szécsényben a városban tartott 1705. évi országgyűlésre és a Rákóczi-szabadságharcra. >>

A tulajdonrendezésről szóló kormánydöntés egyházi fogadtatása
A katolikus egyházmegyék többsége és a református egyház várhatóan nem kíván élni az ingatlanrendezés felgyorsításának lehetőségével, az evangélikus egyház és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) pedig még nem döntött – tudta meg szerdán az MTI. A kormány múlt szerdai döntése által az egyházak lehetőséget kapnak arra, hogy felgyorsítsák egykori ingatlanjaik tulajdonjogának rendezését, ha követelésüket eladják egy banknak. Batiz András kormányszóvivő sajtótájékoztatóján közölte: az egyházak választhatják az eredeti menetrendet is, amely szerint 2011-ig kell visszakapniuk korábbi ingatlanjukat vagy annak ellenértékét. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Miért csodálkozunk hát, ha néha egy kis baj ér bennünket? Lássuk meg ilyenkor ellenségeink baját is. Nem azért, hogy örvendezzünk felettük, hanem hogy együtt szenvedjünk velük. Ők is ki vannak téve minden bajnak, éppen úgy, mint mi.” >>

A vasárnap igéje

A megparancsolt szeretet
Szeressétek egymást! – parancsolja Jézus. De vajon lehet-e parancsolni a szeretetet? Vajon a szeretet nem természetes érzés-e? Vagy őszintén születik, vagy nem is szeretet. Vagy belülről fakad, vagy képmutatás. Jézus azonban parancsolja a szeretetet. Mert a szeretet első renden nem érzelem, hanem döntés, akarat: a másik fejlődésének a kívánása. Szeretném, ha a másik ember – a felebarátom, Krisztusban testvérem – többet látna a világból, önmagából, Istenből; ha ebben a látásban békességre lelne; ha feladatait megtalálná, hibáit felismerné, fogyatékosságával együtt tudna élni. Ez a vágy a szeretet. S hogy ez a vágy ne csak föllobbanó láng legyen, ahhoz nagy időráfordítás, türelem, figyelem, sőt áldozathozatal szükséges. Ez ritkán születik magától. Ez döntést igényel. Ezt lehet parancsolni. Ám ha engedünk a parancsnak, a szeretet megélése közben az érzelem is szépen kifejlődik. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Atyánk! Te, aki a szeretet Istene vagy, meghallgatsz minden imádságot. Ismered a szívek és az életek titkát és terheit. Köszönjük neked, hogy Krisztusért gyermekeid lehetünk. Olyan nagy volt jóságod, hogy kereszthalálra adtad egyszülött Fiadat, halála árán megszabadítottál minket a bűn átkától, és örök életet adtál. >>

EvÉlet - Lelki segély

Teremtésbeli rendetlenség?
„Manapság szinte minden hivatásban megtalálhatjuk a női nem képviselőit is. Számomra nem megbotránkoztató, hogy nemcsak doktornők, ügyvédnők, sőt pilótanők vannak, hanem lelkésznők is. Isten a férfi mellé rendelte a nőt, hogy a segítőtársa legyen, ami az én olvasatomban azt jelenti, hogy egyenrangú fél. Még az is előfordulhat, hogy a körülmények miatt ő lesz a családfenntartó. Nemrégiben megüresedett gyülekezetünkben a lelkészi állás, de hiába prédikált nagyszerűen a pályázó lelkésznő, mégsem rá esett a választás – pusztán azért, mert nem férfi. Néhányan Pál tanítására hivatkoztak, de én nem hiszem, hogy az apostol diszkriminálta volna a nőket…” >>

Szószóró

Eltelt egy év
„Vigyázz arra, hogy ne mulaszd el a pillanatot, amely csak a te pillanatod, műved kivitelének végzetszerűen kijelölt időszaka. Kényelem, szöszmötölés, gyávaság, lustaság néha késleltetik feladatod kivitelét, noha szíved mélyén tudod jól, hogy az idő telítve van azzal, amit rajtad keresztül el akar mondani, s egy pillanatot sem mulaszthatsz, mert elmondja más helyetted, s nem úgy mondja el, ahogyan te jónak és igaznak hiszed. Tudományban, művészetben, irodalomban, közéletben vannak ilyen sürgető pillanatok, mikor egy igazság megérett és ki kell mondani. S ha úgy érzed, végzetesen éppen téged jelölt ki a feladatra a sors, ne késlekedj, mint a rossz színész, aki elmulasztja a jelenete végszavát. Nem csak műved van, az idő is van. S az időn belül megvan a te pillanatod, melyet nem szabad elmulasztani.” (Márai Sándor: A feladatról és a pillanatról. Részlet a Füves könyvből.) >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus szövegek missziója
Élő víz
Élőben
Erkölcs nélkül nincs emberi közösség
A salamoni bölcsesség – és ráadásai
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új templom Nyíregyházán
Hálaadás Cinkotán
Jézusi tantervvel induljon az új tanév!
Működik a MEK-iroda
Ajándékba kapott istenháza
Keresztutak
„Egyetlenek”
Evangélikusok
In memoriam Endreffy Zoltán
Thököly Imre halálának háromszázadik évfordulójáról emlékeztek meg Késmárkon
Most kellett lehajolni az ajándékért
e-világ
Windows és Linux
Vége a nyárnak…
A hét témája
Emlékezés – híd a jövő felé
Az út kezdetén
„Még rengeteg a tanulnivalónk”
A közelmúlt krónikája
A magyarországi evangélikusság anépszámlálási adatok tükrében
Fáradozzatok a városnak békességén!
Sarepta-évforduló
Kossuth Lajos Amerikában
A szabadságharcra emlékeztek
A tulajdonrendezésről szóló kormánydöntés egyházi fogadtatása
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
A vasárnap igéje
A megparancsolt szeretet
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Teremtésbeli rendetlenség?
Szószóró
Eltelt egy év
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 39

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster