EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 41

41. szám – 2005/10/09

   Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Ézs 1,17a (Mt 7,2; Mk 10,2–9/10–16/; 1Thessz 4,1–8; Zsolt 62) Ézsaiás próféta az Úr szavát közvetítve ... >>

Liturgikus sarok

Visszaszámlálás
Új sorozatunk előretekint a közelgő adventre. Bár még messzinek tűnik, egykettőre betoppan. És vele – Deo volente – megérkezik az a könyv, amely lehetőséget kínál istentiszteleti életünk gazdagítására. Visszaszámlálás című sorozatunk célja tulajdonképpen az, hogy felkészítse az érdeklődőket a megújult rend használatára, és segítséget nyújtson jobb megértéséhez és befogadásához. >>

Élő víz

Isten céldátuma
Napjaink köznyelvében új kifejezés terjedt el, s a média is tele van vele: céldátum. Ezt lehet módosítani, megfontolni, kitolni, átértékelni a pillanatnyi helyzet és érdekviszonyok függvényében. Pedig a dátum valamilyen állandóságot, fix időpontot jelöl, de emberi kapcsolatainkban minden viszonylagossá válik: már a jövő sem a régi, és a múlt eseményei is átértékelődnek. Egyéni és közösségi céljaink elveszítették állandóságukat, minden relatív, s minél közelebb kerülünk az általunk kitűzött dátumhoz, annál távolibbá válik a cél. Ilyen a mi céldátumunk! >>

Isten iskolájában
Egyik unokám, aki az idén kezdi a középiskolát, és tele van szorongással, a minap e szavakkal zárta telefonbeszélgetésünket: „Jó neked, nagymama, mert már nem kell iskolába járnod!” >>

Heti útravaló
Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. (Mik 6,8) >>

Egyházunk egy-két hete

Új törvénykönyvet fogadott el a zsinat
Egyházunk zsinata szeptember 30-án és október 1-jén tartotta eddigi négy és fél éves történetének legfontosabb – a sorban a tizenötödik – ülésszakát: a testület ez alkalommal fogadta el az új törvénykönyvet. A zárószavazáskor harminchat küldött nem kevesebb mint nyolc törvényre mondott igent. A törvények legtöbbje egy-másfél éve formálódik, de volt olyan is, amely már három és fél éve napirenden van. >>

Százéves a fasori templom
Budapest vonzáskörzetében az 1781-es türelmi rendeletig egyedül Cinkotán volt evangélikus templom. Idővel sorra emeltek evangélikus istenházakat – a mai Városligeti fasorban pontosan száz esztendővel ezelőtt, 1905-ben. A centenárium alkalmából október 2-án tartottak ünnepi istentiszteletet, melyre a bajor testvérgyülekezetből, Trostbergből is érkezett küldöttség. >>

Lelkésziktatás bordásfalak között
Tatabányán, az elmúlt rendszer „szocialista városainak” egyikében október 1-jén a templom melletti iskola tornatermében tartott istentiszteleten iktatta be hivatalába Schermann Gábort, a gyülekezet most megválasztott lelkészét Bencze András, a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese. A mintegy kétszáz résztvevő ugyanis nem fért volna el a gyülekezet templomában. S hogy ez az információ miért kívánkozik az eseményről szóló tudósítás élére? A válasz a gyülekezet történetének utóbbi évtizedeiben keresendő… >>

Szólt az Úr Jónás által Ninivéhez és Kissomlyóhoz
Szeptember–október fordulóján mindenki szüretel, akinek „hegye” van. Vas megyében legyen akármilyen kertje egy családnak, egészen bizonyos, hogy valamelyik közeli hegyen van; innét ez a tájjellegű szólás. De van hegye a sógornak, a szomszédnak és a kollégáknak is, így a szüret az oda-vissza segítéssel hetekig eltart. >>

Luxushotel és kápolna
Van-e létjogosultsága egy imádságra, igehallgatásra hivatott épületnek a felső tízezer által látogatott luxuskörnyezetben? A Budapesttől húsz kilométerre lévő, hetven hektáron elterülő gödi Pólus Palace Thermal Golf Club Hotel tulajdonosa, Pólus Péter és helyettes vezérigazgatója, Tasi László szerint igen. Neki köszönhetően az ötcsillagos hotelépület melletti Kápolna-domb tetején immár – ízléses egyszerűséggel épített – ökumenikus kápolna várja mindazokat, akik „nemcsak kenyérrel” élnek… >>

„Új éneket adott…”
Lehetett volna csupán egy hűvös és barátságtalan őszi vasárnap, a sandi gyülekezet számára mégis szívet melengető és hálaadásra indító nap volt szeptember 18-a. Ekkor mondhattak ugyanis az Úrnak köszönetet azért, hogy 2002-ben megújult templomukban újra szól az orgona. A legtöbb szakember, aki megnézte, úgy vélekedett, hogy egy fillért sem érdemes rákölteni – most mégis újra szól. A jelenlévők tanúskodhatnak róla, hogy értő kezek érintésére nem is akárhogyan: méltóságteljesen vagy játékos csengéssel egyaránt kísérni tudja a gyülekezet énekét. >>

Emléktábla-avatás Szenden
A szendi hívek szeptember 10-én a gyülekezet egykori lelkészére, Piri Károlyra emlékeztek, aki száz évvel ezelőtt érkezett Szendre. >>

Építőkockák egy csendesnapról
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem szeptember 17-én tartotta szokásos tanévkezdő csendesnapját, ezúttal a teológusotthon kápolnájában. >>

Keresztutak

Tovább bővült az LVSZ
A Lutheránus Világszövetségnek mostantól kezdve már száznegyven tagegyháza van. >>

Kereszthez űző keresztek
Kevesen merték remélni, hogy ilyen szép számmal összegyűlnek majd a résztvevők az evangélikus nők VII. országos találkozójára. Az idén több egyházi rendezvény is erre a napra, október 1-jére lett meghirdetve, ezért érthető, hogy a szokottnál is nagyobb volt a szervezők öröme, amikor látták, hogyan telik meg a Deák téri gimnázium díszterme az ország különböző pontjairól érkező asszonyokkal, sőt néhány fiatallal is. Méltatlankodás helyett inkább hála töltötte be a szíveket, amikor kiderült, hogy a kishitűen „csak” száz példányban kinyomtatott éneklapok – borítójukon Hespné Házos Mária ez alkalomra írt versével – hamar elfogytak… >>

Függetlenül, de továbbra is szervezetten…
Szokásos őszi csendesnapunkat már másodjára rendeztük meg szeptember 24-én, szombaton. Azt gondoltuk, hogy a szabadnap több embert késztet arra, hogy eljöjjön, és együtt örüljön azokkal a munkatársakkal, akikkel ritkán találkozik, vagy akikkel csak levelezik. Hogy így történt-e, vagy sem, azt nem lehet pontosan tudni, hiszen talán negyven testvér akkor is eljött volna, ha hétköznap jövünk össze, de valószínűleg nem ez a negyven. A lepramisszió vasárnapját megelőző szombaton a vezetőség tagjai szolgáltak közöttünk. >>

Tamás-templom Szegeden
A fővárosi Tamás-mise sikerén felbuzdulva rendezték meg a keresők istentiszteletét Szegeden szeptember 28-án. Az áhítattal az alföldi egyetemi városban is az volt a szervezők célja, hogy a templomot eddig elkerülő embereket vezessenek Krisztus közelébe. Az est liturgiája sokkal kötetlenebb volt a Deák téren megismertnél, valamint Szegeden nem csupán evangélikus, hanem ökumenikus közösségbe várták a „tamáskodó” fiatalokat. >>

Jézus felszabadít
A keresők istentisztelete Budapesten is újra hívogatja azokat, akik még nem tapasztalták meg Jézus megváltó szeretetét. Október 16-án este várja a budavári Bécsi kapu téri templom a lelki szabadság megtalálására vágyó fiatalokat. A résztvevők már fél hattól élhetnek az egyházunk gyakorlatából kikopott gyónás lehetőségével. Horváth-Hegyi Olivért, az Északi Egyházkerület püspöki titkárát, a Tamás-mise egyik szervezőjét egyebek mellett arról kérdeztem, hogy a mostani alkalom más lesz-e, mint az első volt, és hogy mit jelent a mottó… >>

Evangélikusok

„A személyes kapcsolatokat kell erősítenünk…”
Kissé elfogódottan csengetek be, és azon tűnődöm, vajon milyen interjúalany lesz az a most nyugalomba vonuló lelkész, akivel olyan régóta ismerjük egymást… Merengésemből ajtónyitás riaszt föl. Szirmai Zoltán, Zoli bácsi, mint mindig, most is kedvesen, mosolyogva fogad, de az arcán azért látszik, hogy fáradt. Nem is csoda, hiszen mostanság sok teendője akad gyülekezetében, a centenáriumát ünneplő Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközségben. >>

Megemlékezés Csepregi Zsuzsanna lelkész halálának tizedik évfordulóján
Csepregi Zsuzsanna lelkész testvérünk 1990-től állt a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület szolgálatában. Más szolgálatai mellett a Maros utcai „Reménység otthon” vezetője volt, amely egyetemista, illetve teológus lányoknak adott kollégiumi helyet. Fiatalon, mindössze negyvenhat évesen, 1995. szeptember 26-án Ura, akit mindvégig hűségesen szolgált, hazahívta. >>

e-világ

Széles sávú internet
Az internetes „ősidőkben” (azaz úgy tíz évvel ezelőtt) Magyarországon az egyszerű földi halandó csak telefonos modemmel tudott kapcsolódni a világhálóhoz. A modem fél percig jó hangosan fütyült, és csak utána jött létre a kapcsolat. Meglehetősen alacsony sebességgel működött a modemes internetelérés: néha tíz perceket is várni kellett az e-mailek letöltésére. Egy komolyabb dokumentumnak (például egyházunk aktuális névtárának) a letöltése akár egy teljes órát is igénybe vett. Eközben persze súlyos forintokat fizettünk minden percért. Ma már csigainternetnek hívják a világhálóhoz való hozzáférés ezen idejétmúlt módját. Habár még ma is sokan használják a modemes internetelérést, rengeteg új lehetőség áll a rendelkezésünkre. A nagyobb sebességű internetet a szaknyelvben a széles sávú jelzővel illetik. >>

Keresztény szemmel

Jubileumok
Az ünnepi évfordulók életünk részei. Erkölcsi, érzelmi és – reméljük – tartalmi üzeneteket is hordoznak. Erkölcsi kötelességünk emlékezni azokra, akik előttünk jártak, és értéket teremtettek. A jubiláló közösség érzelmileg is kötődik az elődökhöz; összekapcsolja őket a közös ügy. És ami talán a legfontosabb: a közös eszmeiség, amely olykor az alkotást létrehozta, és amelynek a folytatása a mai utódokra vár. Az ünneplés elsősorban arról üzen, hogy ma is vállaljuk ezt az eszmeiséget, készek vagyunk a szolgálatra. Szomorúak a kiürült ünnepek, a formális emlékezések. Azok is, amelyeken a dicső múlt áll szemben a jelen sivárságával. Gazdag történelmünkben mindenre van példa. Ma, reménységünk és hitünk szerint, örömteliek a jubileumok, szabadon ünnepelhetők a klasszikus értékek, és az ünnep új lendületet adhat a mai egészséges törekvéseknek. >>

A hét témája

900 kilométert átívelő barátság
Mintegy kilencszáz kilométernyi távolságból, a történelmi Magyarország keleti határánál, a Keleti-Kárpátok lábánál fekvő Csernátfaluból érkeztek vendégek az egykori Nagy-Magyarország nyugati végén levő Mosonmagyaróvárra az elmúlt héten. A Lajta-parti város erdélyi testvérgyülekezetének több mint húsz tagja majdnem egy héten keresztül vendégeskedett a városban. >>

Keresztapaprogram Déván
A Budapest-Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban hagyomány, hogy a végzős osztályokat egyhetes erdélyi tanulmányi kirándulásra visszük. Az idén azzal bővült a szokásos program, hogy szeptember 16-án ellátogattunk Dévára, a Böjte Csaba ferences atya által létrehozott árvaházba. A diákönkormányzat már tavaly felvette a kapcsolatot az intézménnyel, és gyűjtést rendezett az árvák számára. Most sem érkeztünk üres kézzel. >>

Közlemények, nyilatkozatok

Protestáns napok
Az idén hat központi rendezvény szerepel az országos protestáns napok eseménysorozatában. >>

A közelmúlt krónikája

Levelek a siralomházból

I.
„Mindenség ura! Hozzád küldöm imámat. Te erősítsél meg a nőmtőli végbúcsú rettenetes perczében; erősíts tovább is, Atyám, hogy a halál e lealázó nemét mint férfi álljam ki. Hallgasd meg, Mindenható, kérésemet! ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„… aki helyesen látná az emberek minden baját – akár ellenségeinek, akár barátainak –, az saját szenvedéseiről megfeledkeznék, és azt gondolná, hogy neki nincs is szenvedése. Sőt Mózessel és Pál apostollal együtt égne a ... >>

Kultúrkörök

Madarász Gyula kiállítása a Vármegye Galériában
„Jaj, de szép kiállítás!” – tört ki szinte önkéntelenül az egyik látogatóból az öröm hangja, már a kiállítóterembe lépve. Többen is felfigyeltek rá. Kérdő tekintetükre a választ hamarosan maguk a kiállított akvarellek adták meg. Madarász Gyula derűt árasztó színekben tobzódó művei végtelen csendességükben is beszélnek, mesélnek – múltról és jelenről, szépről és fájdalmasról. Elgondolkoztatnak és biztatnak. >>

A kommunikáló egyház
Ha valaki üzenetet akar eljuttatni a másikhoz, választania kell valamilyen médiumot, amelyen keresztül közvetíteni tudja az információt. Ebből az alaphelyzetből kiindulva magától értetődőnek tűnik, hogy a nem e világi üzenettel rendelkező kereszténység kétezer éve csakis kommunikációs helyzetekben értelmezheti helyesen önmagát és küldetését. Jelen korunk tömegkommunikációs társadalmának viszonyai azonban olyan kihívások elé állítják a tradicionálisabb közlési formákhoz szokott egyházakat, melyeknek csak akkor felelhetnek meg, ha megtalálják a helyüket, kialakítják hiteles arculatukat, és újra tudják fogalmazni identitásukat a széles tömegeket kiszolgáló média rohamosan változó világában. >>

A vasárnap igéje

Lukács és Máté, miközben az evangéliumot írják, beszélgetnek
– Én ezt aztán soha nem írom le, az száz százalék. – Hogyhogy nem írod le? – Nem írom le, és kész! Gondold el, doktor, mennyi kárt okoznak, mennyi keserűséget és könnyet teremtenek majd ezek a mondatok. – Megfogadtuk, hogy ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked azért, hogy Fiadban felvállaltad az emberiség keresztjét. Köszönjük, hogy Jézus magára vette mindannyiunk életének terhét, és halálig menően harcolt értünk. Köszönjük neked, hogy benne olyan mesterünk lehet, aki nem egyszerűen csak irányt mutat, hanem a legvégsőkig elkísér és vezet bennünket, és amit mi képtelenek vagyunk elérni, azt egyedül is megvívja értünk. Ő biztatott bennünket, hogy bizalommal tárjuk eléd könyörgésünket. >>

EvÉlet - Lelki segély

Mostoha- vagy édestestvér-e Izrael?
„Mi köti össze a kereszténységet Izraellel? Remélem, nem bánja a lelkésznő, hogyha ezzel a kérdéssel fordulok Önhöz levélben, bár manapság ez a téma szinte tabunak számít. Szomorúan tapasztalom, hogy a keresztények többsége rosszul viszonyul a zsidósághoz, vagyis nem ismeri el a választott néppel való szellemi kapcsolatot. Vajon miért távolodtak el ennyire egymástól a testvérek? Úgy gondolom, hogy ebben a tudatlanság és az antiszemitizmus egyaránt szerepet játszik. Nem lehet, hogy éppen ez az egyik oka áldatlan állapotunknak?” >>

Szószóró

Deák téri híradás
A Deák téri gyülekezetben két ifjúsági csoport működik. A Mustármag Ifjúság, amelynek tagjai jórészt gimnazista korúak, valamint az Ötórai Ifjúság, amely huszonéves fiatalokból áll. A következőkben az utóbbi programját szeretném röviden bemutatni. A munkatervet közösen állítottuk össze. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Visszaszámlálás
Élő víz
Isten céldátuma
Isten iskolájában
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új törvénykönyvet fogadott el a zsinat
Százéves a fasori templom
Lelkésziktatás bordásfalak között
Szólt az Úr Jónás által Ninivéhez és Kissomlyóhoz
Luxushotel és kápolna
„Új éneket adott…”
Emléktábla-avatás Szenden
Építőkockák egy csendesnapról
Keresztutak
Tovább bővült az LVSZ
Kereszthez űző keresztek
Függetlenül, de továbbra is szervezetten…
Tamás-templom Szegeden
Jézus felszabadít
Evangélikusok
„A személyes kapcsolatokat kell erősítenünk…”
Megemlékezés Csepregi Zsuzsanna lelkész halálának tizedik évfordulóján
e-világ
Széles sávú internet
Keresztény szemmel
Jubileumok
A hét témája
900 kilométert átívelő barátság
Keresztapaprogram Déván
Közlemények, nyilatkozatok
Protestáns napok
A közelmúlt krónikája
Levelek a siralomházból
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Madarász Gyula kiállítása a Vármegye Galériában
A kommunikáló egyház
A vasárnap igéje
Lukács és Máté, miközben az evangéliumot írják, beszélgetnek
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mostoha- vagy édestestvér-e Izrael?
Szószóró
Deák téri híradás
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 41

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster