EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Zsinatolt a RELE

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Zsinatolt a RELE

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház (RELE) Zsinata szeptember 7–8-án Kolozsváron ülésezett. Az ünnepi nyitó istentiszteleten Adorjáni Dezső Zoltán püspök prédikációjában a kereszténység létkérdéseiről beszélt; az oltári szolgálatot a RELE három esperese – Juraj Bálint, Köncze G. Árpád és Zelenák József – végezte.

Az egyház törvényhozó testületének istentisztelet után kezdődött munkaülésén először a püspök tájékoztatta a zsinati tagokat az egyház életéről és saját tevékenységéről. Ezt követően Az egyházépítés perspektívái címmel tartott vetített képes bemutatón Adorjáni Dezső Zoltán azokat a sarkalatos pontokat elemezte, melyek alappillérei kell, hogy legyenek az egyház munkájának: misszió, diakónia, oktatás, ökumenikus és közéleti kapcsolatok.

A jelentések után a grémium megválasztotta az egyházkerületi tisztségviselőket és testületeket. Az első munkanap végén a zsinati tagok megvitatták és elfogadták a RELE alkotmányának változtatásait.

Szeptember 8-án reggel 8 órakor ismét összeült a testület, és kezdetét vette a második ülésszak, melynek fő pontja a kánonrevízió volt. Az ülés olyan paragrafus- és alpontmódosításokat eszközölt, amelyek gördülékenyebbé, hatékonyabbá teszik az egyházi munkát és adminisztrációt.

A záróáhítat után Adorjáni Dezső Zoltán püspök beiktatta tisztségébe az egyház püspökhelyettesét, Zelenák József esperest, továbbá főtanácsosát, Fehér Attilát és másodfelügyelőjét, Páll Gyulát.

Gödri B. Alpár


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 Zsinatolt a RELE

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster