EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő

A technológia fejlődése és a hatékonyság növekedése számos előnyt jelent többek között a munkahelyeken, ugyanakkor súlyos következményekkel is jár. Ahogy próbálunk megbirkózni az e-mailek, hang- és képüzenetek áradatával, és ahogy egyre nő a munkánkkal kapcsolatos felelősség, a hosszú távú barátságok kialakítása és fenntartása minden évben egyre nagyobb kihívást jelent.

Az üzleti világ szereplői közül sokan vettünk részt időmenedzsmenttel kapcsolatos tréningeken, amelyek sokat segítettek a prioritások kialakításában és abban, hogy egyre eredményesebbek legyünk a munkánkban. Javíthatnak a produktivitásunkon, egyre több elvégzett teendőt pipálhatunk ki a napi listánkon, de kíváncsi vagyok rá, hogy a ránk zúduló feladatok, a velünk szemben támasztott, egyre fokozódó igények miként befolyásolják hosszú távú baráti kapcsolatainkat.

A siker könyörtelen hajszolásának gyakran elfelejtett, fontos tényezője, hogy a győzelem csapatmunka eredménye, olyan emberek együttes teljesítménye, akik megosztják tehetségüket és szakértelmüket a közös misszió teljesítése érdekében. Legközelebbi barátaim mindig készek voltak a segítségemre sietni szükség esetén. De sűrű időbeosztásunk egyre nehezebbé teszi ezeknek az értékes barátságoknak az ápolását. Olyannyira, hogy néha már azon gondolkozom, vajon a temetésemen lesznek-e egyáltalán olyanok, akik kölcsönös barátságunk miatt vesznek részt az eseményen, vagy csak olyanok fognak a sír körül állni, akiknek kötelességből ott kell lenniük…

Lukács evangéliumának 10. fejezetében találjuk azt a történetet, amikor az Úr Jézus két testvér, Mária és Márta otthonába látogat. Márta volt a maximalista, aki szorgalmasan dolgozott azért, hogy vendégei számára ennivalót készítsen, míg testvére, Mária inkább Jézus lábaihoz ült. Mária értékes időt szánt arra, hogy egyszerűen együtt legyen Urával, ahelyett hogy valamit tett volna érte.

Márta bosszankodott, amiért testvére nem segít neki az előkészületekben. Bizonyos szempontból nem hibáztathatjuk őt, hiszen nyilván sok volt a tennivaló, és szüksége lett volna a testvére segítségére. Márta még Jézusra is neheztelt, amiért nem utasította rendre Máriát, és nem kérte, hogy vegye ki a részét a munkából. Panaszára azonban Jézus megdöbbentő választ adott: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” (Lk 10,41–42)

Amint ezen a részen gondolkodtam, jó figyelmeztetéssé vált számomra – remélem, számodra is azzá válik –, hogy a kapcsolatok építése értelmesebb és sokkal jelentősebb a teljesített feladatoknál. Természetesen a célok elérése, amelyek elvégzésére elhívattunk, fontos. De soha nem szabad megfelejtkeznünk a kapcsolatok értékéről, és fel kell ismernünk, mikor kell félretennünk feladatainkat akár csak pár percre, hogy egy barátunkkal foglalkozzunk.

A munka megvár, de az elhanyagolt barátságok meggyengülnek, esetleg el is halnak. Nincs valaki, akivel ma fel kellene venned a kapcsolatot – egy olyan fontos személy, akinek az értékes barátságát semmiképp nem akarod elveszíteni?

Rick Boxx (Forrás: Monday Manna)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster