EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

[Lelkész:] Teremtő Istenünk! Végtelen bölcsességedet és kimeríthetetlen szeretetedet hirdeti a teremtett világ. Minden műveden rajta ragyog kézjegyed. Az elemi részecskéktől a galaxisok végtelenbe tűnő világáig mindent te alkottál és te tartasz kézben. A te műved az élet, a te műved az ember. Boldogan áldjuk teremtő és gondviselő jóságodat.

[Lektor:] Kérünk, ne vond meg tőlünk továbbra sem ajándékaidat: az éltető esőt és a termést érlelő napfényt, az ózont lélegző erdőt és az élettől pezsdülő vizeket. Add, hogy minden ember boldogan, de felelősséggel élvezhesse a teremtett világ javait. Segíts, hogy már most, földi világunkban is megvalósulhasson örök országod rendje és harmóniája. Kérünk téged,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Óvj meg attól, hogy visszaéljünk a teremtésben kapott lehetőségeinkkel. Aggódva látjuk, hogy az ember – küldetését feledve, nyereségvágytól űzve – pusztítja az erdőket, szennyezi a vizet és a levegőt. Rablógazdálkodásunk következményeként megbomlott a természet rendje. Naponta halljuk pusztító katasztrófák hírét. Add, hogy észre térjünk, és megtérjünk hozzád, míg nem késő! Kérünk téged,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Krisztusunk! Te eljöttél, hogy megszabadítsd és újjáteremtsd a bűn miatt pusztulásra ítélt világot. Kezdd rajtunk az új teremtés munkáját. Szabadíts meg önző óemberünktől, taníts igazi szeretetre, formálj bennünket a magad képére és hasonlatosságára. Könyörgünk hazánk és a világ vezetőiért, hogy felelősséggel szolgálják a rájuk bízottakat. Segíts, hogy keresztény néped bátor hitvallással tegye hallhatóvá igazságodat, és áldozatos szolgálattal tegye láthatóvá mentő szeretetedet a világban. Kérünk téged,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Kegyelmedbe ajánljuk gyermekeinket és az ifjúságot. Őrizd meg őket minden hazug csábítástól, életrontó eszmétől, készítsd fel őket az élet nehéz harcára. Imádkozunk a megterhelt, megalázott, meghurcolt emberekért. Könyörgünk a munkanélküliekért és a hajléktalanokért, a magányosokért és a szenvedélyek rabjaiért, a betegekért és a haldoklókért. Könyörgünk a különféle vallások követőiért és a hitetlenekért. Könyörgünk minden emberért. Kérünk téged,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lelkész:] Végül kérünk, készíts fel minket országod eljövetelére, a színről színre látás boldog megvalósulására Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

[Gyülekezet:] Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster