EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Amíg a magból kenyér lesz

Ige+hirdető

Aki titeket hallgat…

Hozzászólás a cikkhez

Amíg a magból kenyér lesz

„Uram, add nekünk most igédet, ahogyan megadod a mindennapi kenyeret” – így kezdődik egyik kedves imádságom énekeskönyvünk imádsággyűjteményéből (EÉ 737. oldal). Mag, kenyér és még sokféle kép jelzi a Bibliában Isten igéjét. Jézus az élet kenyereként mutatkozik be az evangéliumokban. De egyben ő a nagy magvető is, aki a bőséges kegyelem pazarlásával szórja az ige magvát. Igehirdetésről szóló sorozatunkban érdemes végiggondolni azt a folyamatot, amíg a magból kenyér lesz. Jóllehet két külön kép ez, hiszen a mag esetében a csírázásról, szárba szökkenésről van szó, arról, hogy termést hoz, a kenyér képe pedig a táplálékról, az örök életre szóló „tápértékről” szól. Mégis – a két képet összevonva – játsszunk el egy kicsit a gondolattal, hogyan lesz a magból kenyér!

Aratás után vagyunk. A magok bekerülnek a raktárba, majd a malomba – s megy minden a megszokott úton. A molnár megőrli a gabonát, a lisztből – némi víz és kovász hozzáadásával – kenyeret süt a pék. A szállítók és az árusok révén eljut az otthonokba, asztalunkra kerül a mindennapi kenyér. Az életet jelentő táplálék. Az Úrtól tanult imádság naponként elhangzó mondatánál – „…mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…” – bele sem gondolunk ebbe a folyamatba. Ahogy abba sem, hogy az ige magva miként válik kenyérré lelki életünk asztalánál.

Isten szólt, szavát emberekre – prófétákra, papokra, evangélistákra, apostolokra – bízta, akik írásban vagy szóban továbbadták, rögzítették. Ettől a ponttól kezdve van lehetőség arra, hogy hulljon az a bizonyos mag.

Bár ma egyre inkább divatba jön a magok fogyasztása, mégis a megszokott, a természetes, az évezredek óta bevált módszer, a könnyen emészthető forma, ha a magból kenyeret készítünk. Hogy válik a mag kenyérré? Hogy válik a szó, a Biblia leírt szava kenyérré? Nem azáltal, hogy mi sütünk valamit, hanem azáltal, hogy Isten készíti a kenyeret. Hogyan?

Mindenekelőtt embereket formál, szólít meg, indít. Minden – Isten szeretetétől megérintett – ember tud tanúskodni. Ilyen értelemben is a bizonyságtevők fellege vesz körül bennünket. Az apostol biztat is arra, hogy legyünk készek mindenkor számot adni a bennünk élő reménységről. Mégis vannak emberek, akiket Isten kizárólag erre a szolgálatra hív el és készít fel.

A magot kézbe kell venni, meg kell ismerni. A felkészítéshez tartozik a tanulás. Az, amikor a „szakemberek” átnyújtják a stafétabotot. Az igehirdetés tapasztalata gyarapszik, a kincset pedig nemzedékről nemzedékre adják tovább. A szószéken álló mögött két évezred keresztény igehirdetői állnak.

A magot fel kell törni. Ez a készülés. Néha könnyen adja magát, s egykettőre kipattan a „lényeg”. Többnyire azonban kemény küzdelem kell hozzá. Sok mindennek utánanézni, sok gondolatot végigjárni, szembesülni a környezetünk kihívásaival, felmérni és konfrontálni a megbízó Isten és a megszólítandó ember igényeit. Sok és igényes munkát követelő feladat.

A magot meg kell őrölni. Ehhez idő kell. Ez az az idő, amíg átjárja az igehirdetőt mindaz, amit felfogott a végtelen igéből, s amit megismert a külső és belső információkból. Ez az az idő, amikor beérik a mondanivaló.

A megtalált, megőrölt magot – hozzáadva mindazt, ami előkészíti a sütésre – tésztává gyúrják, és már mehet is a kemencébe! Bár az előző szakaszokban is jelen van a Lélek csodálatos munkája, mégis a „kenyérsütést” nevezném a Szentlélek fázisának. Mert hiába a profi munka, hiába minden szakmai tapasztalat és mesteri fogás, ha a Szentlélek tüze nem süti kenyérré a jól előkészített alapanyagokat, emberi fogyasztásra alkalmatlan massza marad az egész. A tűz kulcskifejezés. Az ige táplálékához hozzátartozik, hogy tűzben készül. Így kerülhet ki belőle minden, ami fölösleges, így tisztulhat meg, hogy a szemét eltűnjön, és csak az értékes, csak a lényeg maradjon meg.

S ha a pék kiveszi a mosolygós-ropogós kenyeret a forró kemencéből, meg kell várni, hogy fogyasztható hőmérsékletűvé hűljön (különben megéget), és fel kell szeletelni, hogy tálalható legyen. Ez az a munkafázis, amelyben az igehirdetőnek ismernie kell az adagolás, a terítés, a kínálás sokféle fortélyát. Ehhez pedig figyelmesség, empátia, rugalmasság kell. Tudni kell, ki mire és mennyire éhes, de tudni kell azt is, hogy azt is táplálni kell, aki nem vigyáz magára, nem törődik a létfontosságú étkezéssel.

Az út, amíg a magból kenyér lesz, nem rövid. Az izgalmas kérdés ezután az, hogy a szószék alatt ülő éhes ember tudja-e, hogy kenyérre van szüksége, vagy valami másra vágyik. De erről majd legközelebb.

Hafenscher Károly (ifj.)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 Amíg a magból kenyér lesz

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster