EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Együttműködés a szolgálatban

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Együttműködés a szolgálatban

Lelkésziktatás és hálaadás Dombóváron

A Dombóvár–Kaposszekcső–Csikóstőttős Társult Evangélikus Egyházközségben sokszínű és szerteágazó szolgálati területek várják a lelkészeket. A városi és falusi gyülekezetet, valamint szeretetotthont egyaránt magába foglaló egyházközségben elvégzendő feladatok jól szervezett együttműködést kívánnak a szolgálatban együtt munkálkodóktól. A három település gyülekezete új lelkipásztort kapott szeptember 8-án, amikor Szabó Vilmos Béla, a Tolna-Baranyai Egyházmegye esperese a dombóvári templomban ünnepi istentisztelet keretében beiktatta hivatalába Szabó Szilárdot, a gyülekezet megválasztott lelkészét (képünkön). Az istentiszteleten a Déli Egyházkerület püspöke, Gáncs Péter szolgált igehirdetéssel.

Az istentisztelet liturgiai szolgálatában részt vett Aradi András, a Dombóvár–Kaposszekcső–Csikóstőttős Társult Evangélikus Egyházközség másik lelkésze is. A közösség ugyanezen az alkalmon adott hálát a dombóvári templom külső és belső felújításának befejezéséért.

Gáncs Péter püspök Mt 15,21–28 alapján tartott igehirdetésében arra mutatott rá, hogy olyan Mesterünk van, aki nem szégyell tanulni az új helyzetekben, és kész újragondolni a küldetését. A lelkészeknek hasonlóképpen tudniuk kell, kihez is küldettek. Ezért arra kell törekedni, hogy a lelkésziktatás ne csupán ceremoniális rutin, hanem „hivatásgondozás” legyen – abban az értelemben, hogy a lelkészek képesek legyenek küldetéstudatukat a meglévő igényekhez igazítani. „Amikor a tanítványok küldetéstudata egyes nehéz helyzetekben már »lefagyott«, Jézus tovább tud lépni, segít az idegen asszonyon, és megmutatja, hogy meg kell tanulnunk együtt munkálkodni, egymásra figyelve egy irányba haladni. Isten ajándéka és kincse, hogy ad mellénk társakat, akikkel kiegészítjük egymást a szolgálatban” – hangsúlyozta Gáncs Péter.

Szabó Szilárd Ézs 40,31 alapján tartotta iktatási prédikációját. Feltette a kérdést, hogy fel tudjuk-e vállalni azt a küldetést, melyet az egyház Ura bízott ránk, s tudunk-e Krisztusra mutató közösség lenni egy olyan társadalmi közegben, amelyben a megkeseredés került előtérbe, a gondok és a panaszok pedig, úgy tűnik, elborítanak bennünket. Ennek ellenére észre kell vennünk a környezetünkben élő emberek igényeit, és meg kell szólítanunk őket, hogy elvégezhessük a ránk bízott missziót: Isten országának az építését.

Az ünnepi közgyűlést Rózsai György, a Dombóvár–Kaposszekcső–Csikóstőttős Társult Evangélikus Egyházközség felügyelője nyitotta meg. Elsőként Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő köszöntötte meleg szavakkal az új lelkészt és feleségét. Ezt követték Krauss Péternek, Dombóvár alpolgármesterének és Fehérvári Tamás országgyűlési képviselőnek az üdvözlő szavai. Kurcz Károlyné otthonvezető a kaposszekcsői Evangélikus Diakóniai Otthon nevében köszöntötte Szabó Szilárdot, aki a jövőben a diakóniai intézmény lelkészi vezetői teendőit is ellátja. Előző gyülekezetének nevében Müller Mónika, a Pécsi Evangélikus Egyházközség másodfelügyelője mondta el jókívánságait az új lelkésznek, és átadta a pécsiek ajándékaként a „szeretet korsóját”, amely soha nem ürül ki.

Petri Gábor

Regionális hozzárendelés: Dombóvár–Kaposszekcs?–Csikóst?tt?s Társult Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 Együttműködés a szolgálatban

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster