EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Nagyszebeni ökumené

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Nagyszebeni ökumené

Nagyszebeni…

Rendszeres erdélyi utazóként azonnal feltűnik, hogy micsoda változások mentek végbe ebben a városban az elmúlt években. Nem is olyan régen még sírnunk kellett azon, hogy az erdélyi szászok egykor patinás fővárosa miképpen züllött le. Mára – nyilván a szász származású polgármesternek és a magyar főépítésznek is köszönhetően – csodálatosan megújult a belváros. Régi fényében áll az evangélikus székesegyház, a városháza, ízléses kiállítás keretében tárja fel kincseit a Bruckenthal Múzeum. A Strada Metropolián szinte minden sarkon áll egy templom. Jó látni, hogy a helyi református közösség hajlékát milyen szépen felújították erre az alkalomra. Esténként istentiszteletre, majd hangversenyre hívogat ez a hajlék, utána lehetőség nyílik a testvéri beszélgetésre.

…harmadik…

Tudnunk kell, hogy ez a nagygyűlés csak egy a sorban. A résztvevők gyakran használták a zarándoklat kifejezést. Nos, ez csak egy állomás a sok közül. Jelentőségét kétségkívül az adja, hogy először rendeznek ilyen összejövetelt ortodox többségű államban, a jelentős mértékben protestáns Bázel, illetve a katolikus Graz után. Az más kérdés, hogy a házigazda egyház némileg túljátssza szerepét, és tartalmi kérdésekben is dominálni szeretne. Búcsúzáskor többen kérdezik: hol és mikor lehet a következő, negyedik találkozó? Colin Williams, az Európai Egyházak Konferenciájának főtitkára egy televíziós interjút megelőzően azt mondja: szeretné, ha 2017-ben, a reformáció ötszázadik évfordulóján találkozhatnánk ismét ilyen körben, természetesen Németországban. Igazi egyházdiplomataként azonban nem ismétli el ezt az mondatát akkor, amikor már „forog a kamera”.

…európai…

Keletről és nyugatról, északról és délről jöttünk össze. Az egyházi nagygyűlések többségéhez képest örvendetesen sok a „kisember”, a címet-rangot nem viselő világi hívő. Ők képezik az egyház igazi törzsét. Külön öröm, hogy a nemzeti és egyházi kisebbségek ügye is megszólaltatható. Itt vannak aztán az egyházi és a politikai vezetők. Utóbbiak közül ki kell emelni José Manuel Barrosót, aki – sokakat meglepve – a személyes és a közösségi hit jelentőségét hangsúlyozza, személyes vonatkozásokat is említve. Utal továbbá arra, hogy az európai nagypolitika sokat tanulhatna az ökumenikus mozgalomtól.

…ökumenikus…

Kelet és nyugat e találkozási pontján sokan idézik a régi mondást: két tüdővel kell lélegezni. Vagyis a nyugati – katolikus és protestáns – egyházaknak figyelniük kell az ortodoxiára. Csak remélni lehet, hogy mindez korántsem csak a protokoll vagy a felső diplomácia területén valósul meg, hanem a mindennapok természetes gyakorlatában is. Példának okáért a spirtualitásban lévő értékek újrafelfedezésében. Remélni lehet továbbá azt is, hogy keleten is belátják a „két tüdő” fontosságát, és ők is nyitnak a nyugati értékek felé.

…nagygyűlés

A rendezvény központi helye egy hatalmas sátor volt. Ez is emlékeztetett arra, hogy zarándok gyülekezet vagyunk. Néhány nap után szednünk kellett a sátorfánkat, és tovább kellett mennünk. Egy ilyen találkozó akkor éri csak el a célját, ha utána sok-sok kis sátrat vernek fel, a helyi közösségekben továbbgondolva a nagygyűlésen elhangzottakat és átélteket.

Fabiny Tamás


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 Nagyszebeni ökumené

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster